tripoweryoga

กรมสุขภาพจิตตั้งเป้าเด็กออทิสติกใช้ม้าฟื้นฟู

กรมสุขภาพจิตตั้งเป้าเด็กออทิสติกใช้ม้าฟื้นฟู

กรมสุขภาพจิตตั้งเป้าเด็กออทิสติกใช้ม้าฟื้นฟู

slotxo

การใช้ม้าฟื้นฟูเด็กที่เป็นโรคออทิสติก (Autism) ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยมีบริการที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่

xoslot

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า กรมสุขภาพจิตได้นำการฟื้นฟูแนวการแพทย์ทางเลือกคืออาชาบำบัด (Hippotherapy) โดยใช้ม้า มาฟื้นฟูเด็กที่เป็นโรคออทิสติก (Autism) ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยมีบริการที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ และที่ปัจจุบันคือ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน ที่ผ่านมา เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ปกครอง คาดว่า ทั่วประเทศมีเด็กอายุ 2-5 ขวบเป็นออทิสติก 18,220 คน แต่เข้าถึงบริการในปี 2560 เพียงร้อยละ 35 พร้อมตั้งเป้าเพิ่มการเข้าถึงบริการของเด็กออทิสติกภายในปี 2564 ให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ50 ด้านแพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการ รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เปิดเผยว่า โปรแกรมบำบัดฟื้นฟูเด็กออทิสติกด้วยอาชาบำบัด เป็นบริการทางเลือกใหม่ในการช่วยเหลือเด็กออทิสติกในพื้นที่ภาคตะวันออก และยังสามารถใช้ฟื้นฟูเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น และเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าได้ด้วย
แม้อาการออทิสติก จะไม่มียา หรือวิธีทางการแพทย์ที่รักษาให้หายขาด แต่เด็กออทิสติกสามารถได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีจากพ่อแม่ และทีมดูแลเด็กออทิสติก ประกอบไปด้วยแพทย์ นักจิตวิทยา นักแก้ไขการพูด นักกิจกรรมบำบัด และคุณครูสอนเด็กพิเศษ ซึ่งจะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาทักษะการเข้าสังคมและการสื่อสารให้ดีขึ้น ใช้ชีวิตปกติได้
นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า ปัญหาที่น่าห่วงขณะนี้ คือ การเข้า ถึงบริการของเด็กที่ป่วยเป็นโรคจิตเวช ทำให้เด็กเป็นผู้พิการทางจิตใจ และสติปัญญา ที่สำคัญ คือ โรคออทิสติก(Autism)โรคนี้เกิดจากความผิดปกติของสมองตั้งแต่ในครรภ์ ไม่ได้เกิดมาจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ เด็กจะมีความบกพร่องในด้านพัฒนาการการพูด การสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ร่วมกับมีพฤติกรรมและความสนใจที่เป็นแบบแคบจำกัดหรือซ้ำ ๆ คาดว่าทั่วประเทศมีเด็กอายุ 2-5 ขวบ เป็นออทิสติก 18,220 คน แต่เข้าถึงบริการในปี 2560 เพียงร้อยละ 35

เครดิตฟรี

อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยอีกว่า ปัจจุบันทั่วโลกยังไม่มียารักษาออทิสติก หายขาด แต่มีวิธีป้องกันไม่ให้เด็กมีอาการรุนแรงขึ้น โดยกรมสุขภาพจิต ได้จัดระบบการรักษาและฟื้นฟูด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันคือใช้ยาควบคุมอาการ และมีห้องสนูซีเลน เพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัสของเด็ก มีบริการที่โรงพยาบาลจิตเวชทั้งผู้ใหญ่และเด็ก และได้นำการฟื้นฟูแนวการแพทย์ทางเลือก คือ อาชาบำบัด ( Hippotherapy) โดยใช้ม้า ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ขณะนี้มีบริการที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ ล่าสุดคือที่โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ จ.สระแก้ว เริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ปกครอง สามารถใช้เสริมประสิทธิภาพกันได้ทั้ง 2 ระบบ
ทั้งนี้ เด็กที่เป็นออทิสติก ช่วงแรกเกิดถึงอายุ 1 ปี เด็กจะเติบโตและมีพัฒนาการเหมือนเด็กปกติทั่วไป โดยพัฒนาการจะเริ่มผิดปกติปรากฏให้เห็นในช่วงย่างเข้าขวบปีที่ 2 เด็กจะพูดช้า สื่อสารไม่ได้ วิธีการที่จะช่วยให้เราค้นหาว่าลูกหลานป่วยเป็นโรคออทิสติกได้เร็วที่สุดมี 2 วิธี วิธีแรกคือ การเฝ้าระวังพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็ก โดยพ่อแม่ผู้ปกครองต้อง พาลูกที่มีอายุ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน และ 42 เดือน ไปตรวจพัฒนาการที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน วิธีที่ 2 คือ การสังเกตความผิดปกติของเด็กจากลักษณะเด่น 4 อาการที่เป็นสัญญาณเฉพาะของเด็กออทิสติก คือ ไม่สบตา ไม่พาที ไม่ชี้นิ้ว และไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง โดยเด็กที่เป็นออทิสติกร้อยละ 70 มักจะซนมาก อยู่ไม่นิ่ง หากพบอาการที่กล่าวมาแม้เพียง 1 อาการ ขอให้รีบพาไปที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทั่วประเทศ หรือโทรฯ ปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 โดยกรมสุขภาพจิตตั้งเป้าจะเพิ่มการเข้าถึงบริการของเด็กออทิสติกภายในปี 2564 ให้ได้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50
แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการ รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ จ.สระแก้ว กล่าวว่า โปรแกรมบำบัดฟื้นฟูเด็กออทิสติก ด้วยอาชาบำบัด เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 เป็นต้นมา เป็นบริการทางเลือกใหม่ในการช่วยเหลือเด็กออทิสติกในพื้นที่ภาคตะวันออก และยังสามารถใช้ฟื้นฟูเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น และเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าได้ด้วย เนื่องจากม้าเป็นสัตว์ที่ฉลาด และมีจังหวะการเดินคล้ายกับคน สามารถสื่อสารรับรู้ความรู้สึกของผู้ขี่ได้ ดังนั้น เมื่อเด็กนั่งอยู่บนหลังม้าก็เหมือนกับเด็กได้ฝึกเดินด้วยตนเอง และการทำกิจกรรมบนหลังม้า จะช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย กล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็ก ทำงานได้ดียิ่งขึ้น

สล็อต xo

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์ จ.สระแก้ว กล่าว อีกว่า เมื่อม้าเดินเคลื่อนที่ เด็กจะเริ่มตื่นตัว มีสมาธิ ช่วยจัดระเบียบร่างกายให้สมดุล ทำให้การทรงตัวของเด็กดีขึ้น เมื่อฝึกไปเรื่อย ๆ เด็กก็จะมีสมาธิยาวขึ้น เด็กที่มีปัญหาด้านการพูดก็ จะถูกกระตุ้นจากการที่ ต้องออกคำสั่งกับม้า เด็กจึงได้ฝึกเรื่องการควบคุมอารมณ์ไปในตัว ลดความก้าวร้าว มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย และจิตใจดีขึ้น รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า กล้าพบปะผู้คน สามารถใช้ชีวิตในสังคมดีขึ้น โดยทั่วไปเด็กออทิสติกที่ได้รับการบำบัดฟื้นฟูประมาณ 1 ใน 3 สามารถพึ่งพาตนเองได้พอสมควร ต้องการเพียงคำชี้แนะจากผู้ดูแล เป็นระยะเท่านั้น อีกร้อยละ 1-2 พึ่งพาตนเองได้เต็มที่ สามารถประกอบอาชีพ เลี้ยงตัวเอง ดำเนินชีวิตได้เหมือนปกติ ส่วนอีก 2 ใน 3 ต้องพึ่งพิงผู้ดูแลบางส่วน โดยผู้ปกครองที่สนใจ อาชาบำบัด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 0-3726-2995 ต่อ 69137 ในวัน และเวลาราชการ
สำหรับการบำบัดฟื้นฟูกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ โดยเฉพาะเด็กกลุ่มพิเศษซึ่งมีทั้งเด็กสมาธิสั้น ออทิสติก กลุ่มอาการดาวน์ ซึ่งมีปัญหาเรื่องความล่าช้าในด้านพัฒนาการ การควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม ขณะนี้ได้จัดคลินิกเฉพาะเด็กและใช้การรักษาผสมผสานทั้งใช้เทคโนโลยีคือห้องสนูซีเลน ( Snoezelen Room) กระตุ้นการรับรู้และความรู้สึกทั้งแสง เสียง กลิ่น การสัมผัส การเคลื่อนไหว ช่วยส่งเสริมการเล่น การทำกิจกรรม ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากประสาทการรับรู้ดีขึ้น และใช้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกบริการด้วย ขณะนี้ใช้สัตว์บำบัดด้วยคือ ม้า ซึ่งเริ่มในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา พบว่าได้ผลดีมาก บำบัดเด็ก 83 คน ทุกคนมีพัฒนาการด้านร่างกายทั้งการทรงตัวและการหยิบจับดีขึ้น มีสมาธิดี พฤติกรรมนิ่งขึ้น มีความสุข การควบคุมอารมณ์ รอคอยได้นานขึ้น ปฏิสัมพันธ์ดีขึ้น ผู้ปกครองมีความสุขขึ้น เตรียมวิจัยการใช้กระบือบำบัด (Buffalo Therapy ) ด้วย ซึ่งกระบือเป็นสัตว์ที่สอนง่าย เชื่อง ช่วยทำงานได้ดี เข้าใจภาษาและฉลาดมีในจ.สระแก้ว และมีผลวิจัยช่วยให้เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น มีความสุข จะเริ่มในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ และเตรียมขยายผลบำบัดในผู้สูงอายุด้วย เช่นรายที่ปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคซึมเศร้าในอนาคตด้วย
[NPC5]สำหรับการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชที่เป็นผู้ใหญ่ วิธีการหนึ่งที่รพ.จิตเวชสระแก้ว ใช้คือการฝึกผู้ป่วยให้ทำเปเปอร์มาร์เช ซึ่งเป็นงานศิลปะที่ต้องใช้ฝีมือ โดยใช้กระดาษที่ใช้แล้วนำมารีไซเคิล เพื่อให้ผู้ป่วยได้ฟื้นฟูสมรรถนะด้านต่างๆ ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ทำเป็นชุดโต้ะเก้าอี้สำหรับเด็ก ผู้ใหญ่ ตุ๊กตา ช่วยให้ผู้ป่วยมีสมาธิดีขึ้น มีความภาคภูมิใจผลงาน และแปลงเป็นรายได้ได้ด้วย โดยวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ร้านร่มไม้ชายแดนซึ่งอยู่ภายในโรงพยาบาล ผู้ที่สนใจจะอุดหนุน สอบถามได้ที่หมายเลขโทร 037-262994-8 และเฟซบุ้ค เพจ ร้านร่มไม้ชายแดน