tripoweryoga

การพยาบาลผู้ป่วยโรคออติสติค (Autistic disorder) และอาหารสำหรับเด็กออทิสติก

การพยาบาลผู้ป่วยโรคออติสติค (Autistic disorder) และอาหารสำหรับเด็กออทิสติก

การพยาบาลผู้ป่วยโรคออติสติค (Autistic disorder) และอาหารสำหรับเด็กออทิสติก

slotxo

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมอยู่นิ่ง (Attention Deficit Hyperactivity Disorders)
พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง (Hyperactivity behavior) หมายถึงผู้ป่วยที่มีการกระทาหรือการแสดงออกมากเกินไปอยู่นิ่งไม่นานไม่มีสมาธิไม่สนใจอะไรจริงจังความสนใจมีช่วงสั้นเรามักจะพบผู้ป่วยพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งไม่มีสมาธิไม่สนใจอะไรจริงจัง

xoslot

ลักษณะของพฤติกรรม
Inattention ผู้ป่วยจะทำอะไรจับจดไม่ค่อยเชื่อฟัง
Impulsivity ผู้ป่วยจะปราศจากความยั้งคิด
Hyperactivityอยู่นิ่งไม่ได
กระบวนการพยาบาลการพยาบาลจิตเวชเด็ก
การประเมิน
การวินิจฉัยทางการพยาบาล
การวางแผน
ปฏิบัติการพยาบาล
การประเมินผลทางการพยาบาล
ข้อวินิจฉัยทางพยาบาล : เสี่ยงต่ออันตรายบาดเจ็บเนื่องจากพฤติกรรมที่อยู่ไม่นิ่งเด็กมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบกพร่องเนื่องจากพฤติกรรมซนมาก
การปฏิบัติการพยาบาล
สร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด
ฝึกกิจวัตรประจำวัน ได้แก่ การแต่งกาย การแปรงฟัน การรับประทานอาหาร การดื่มน้ำจากแก้ว และการขับถ่าย
กระตุ้นให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อน เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักการอยู่ร่วมกับ เพื่อนคนอื่นๆ เช่น กลุ่มทักทาย กลุ่มเรียนหนังสือ กลุ่มว่ายน้าเป็นต้น
ดูแลให้เด็กได้รับปริมาณสารอาหาร และน้ำ อย่างเพียงพอแก่ความต้องการของ ร่างกายเด็กในแต่ละวัน
จัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยโดยการเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่อาจเป็นอันตรายแก่เด็ก เช่น ยาชนิดต่างๆ
ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุจากการปีนป่าย พลัดตก หกล้มหรือตกเตียง
ออทิสติก (Autistic) หรือออทิสซึม(Autism) หมายถึงกลุ่มอาการที่มีความผิดปกติในเรื่องของการพัฒนาการ และพฤติกรรมของเด็กมีความบกพร่องของประสาทการรับรู้ และพัฒนาการทางภาษาเด็กมักแยกตัวออกจากสังคม

เครดิตฟรี

สาเหตุ และปัจจัยที่ทาให้เกิดภาวะออทิสติก
ปัจจัยทางชีวภาพ (Biological Factors) พบประมาณ 50 %
กรรมพันธุ์ (Hereditary) พบประมาณ 5% เช่นPhenylketoneurea (P.K.U.), Down’s syndrome, Hypothyroid
ปัจจัยต่างๆในระยะตั้งครรภ์ระยะคลอดระยะหลังคลอด
ปัจจัยทางจิตสังคม (Psychosocial Factors) พบประมาณ 20%
ไม่ทราบสาเหตุพบประมาณ 30%
ลักษณะสำคัญๆดังนี้
มีความบกพร่องในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเช่น
การไม่รับรู้ว่ามีผู้อื่นอยู่ใกล้ๆตัวและไม่รับรู้ถึงความรู้สึกของผู้อื่น
ไม่สามารถเลียนแบบได้
ไม่สามารถล่นสังสรรค์กับผู้อื่นได้มักชอบเล่นคนเดียวไม่แสดงความผูกพันกับพ่อแม่ไม่ชอบให้อุ้มหรือกอดรัดรวบทั้งไม่มองหน้าคนอื่น
มีความบกพร่องในการติดต่อสื่อสารทั้งคำพูด และท่าทางรวมทั้งจินตนาการ
มีความจำกัดการทากิจกรรม หรือความสนใจสิ่งต่างๆรอบตัวได้แก่โยกตัวไปมา
โภชนาการสำหรับเด็กออทิสติก
ออทิสติก (Autistic) คือ กลุ่มอาการที่แสดงความผิดปกติพัฒนาการด้านการสื่อสาร ภาษา และด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ทำให้เกิดปัญหาด้านการสื่อสารกับผู้อื่น และการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน
ปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อย และมีความสัมพันธ์กับปัญหาด้านโภชนาการ คือ
สุขภาพฟัน
ปัญหาเหงือก และฟันผุ จากพฤติกรรมการกินอาหารซ้ำๆ การแปรงฟันไม่ถูกวิธี และผลข้างเคียงจากการใช้ยากันชักกลุ่ม Dilantin ที่ทำให้เหงือกโตและอักเสบ
ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการให้เด็กกินอาหารที่มีน้ำตาลสูง อาหารที่มีลักษณะเหนียวติดฟัน ลูกอมน้ำหวาน น้ำอัดลมต่างๆ พร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารซ้ำๆ งดการให้ขนมหวานเป็นรางวัลแก่เด็กและพบทันตแพทย์ทุกๆ3เดือน
การเลือกกินอาหาร และการกินอาหารซ้ำๆ
เด็กจะมีปัญหาการสร้างความคุ้นเคยกับสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะอาหาร ไม่กินอาหารที่แปลกไปจากเดิมชอบกินอาหารซ้ำๆ อาจมีผลทำให้ขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย
แนวทางการแก้ไขคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ฝึกให้เด็กกินอาหารที่หลากหลายมากขึ้น โดยค่อยๆปรับเปลี่ยนชนิด ของอาหารอย่างค่อยเป็นค่อยไป และเพิ่มอาหารชนิดใหม่ให้กินทีละเล็กละน้อย ปรับปรุงรูปลักษณ์ของอาหารให้สีสันสวยงามมากขึ้น การจัดให้เด็กกินอาหารร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้เด็กมีความสนใจอาหารที่แตกต่างไปจากเดิมของผู้อื่น และลองกินอาหารใหม่ที่สนใจทีละน้อย ควรให้รางวัลด้วยการชมเชย เพราะการให้ขนมเป็นรางวัลทำให้เด็กอิ่ม ไม่สนใจการฝึกอีกต่อไป

สล็อต xo

อาหารไม่ย่อย ท้องอืด ท้องผูก
ผลข้างเคียงจากการใช้ยาปฏิชีวนะ สำหรับรักษาโรคต่างๆเช่น หวัด การติดเชื้อต่างๆมีผลทำให้จุลินทรีย์ชนิดดี (Pro-Biotic) ในลำไส้ถูกทำลายและมีปริมาณลดลง ร่วมกับการกินอาหารที่มีใยอาหารน้อย และพฤติกรรมการกินอาหารซ้ำๆทำให้อาหารไม่ย่อย ท้องอืด และท้องผูก อุจจาระแข็ง เจ็บเวลาขับถ่ายจนกลั้นอุจจาระไว้ ซึ่งมีผลต่อสุขภาพของเด็ก
การจัดการอาหารควรปรับเปลี่ยนลักษณะอาหาร ลดอาหารประเภทแป้ง ขนมหวาน เนื้อสัตว์ติดมัน อาหารไขมันสูง เพิ่มอาหารที่มีกากใยอาหารสูง เช่น ผัก ผลไม้ คาร์โบไฮเดตที่ไม่ผ่านการขัดสี ธัญพืชต่างๆ เพื่อช่วยในกระบวนการย่อยอาหารและขับถ่าย ร่วมกับการดื่มน้ำให้เพียงพอและออกกำลังกายเพื่อช่วยให้ลำไส้เคลื่อนไหวดีขึ้นขับถ่ายง่ายขึ้น
อ้วน หรือ ภาวะโภชนการเกิน
พบได้บ่อยในเด็กที่เริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น สาเหตุจากพฤติกรรมการกินอาหาร การให้ขนมหวานเป็นรางวัลและผลข้างเคียงจากยาที่ใช้ควบคุมอารมณ์หรือพฤติกรรม ทำให้อยากอาหาร และน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงการขาดการออกกำลังกาย
ข้อแนะนำการจัดอาหารสำหรับเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน
1.จัดปริมาณอาหารที่มีพลังงานเหมาะสม ปรุงสุก สะอาด
อาหาร ข้าว-แป้ง 6-11 ทัพพี
ผัก 3-5 ทัพพี
ผลไม้ 2-4 ทัพพี
นม-ผลิตภัณฑ์นม 4-6 ทัพพี
น้ำมัน-น้ำตาล-เกลือ-ขนมหวาน วันละน้อยๆ

 1. แบ่งมืออาหารย่อยๆเป็น 4-5 มื้อต่อวัน เช่น เช้า กลางวัน เย็น และ/หรือ มื้อว่างหรือว่างบ่าย หรือก่อนนอน เพื่อไม่ให้เด็กต้องกินอาหารแต่ละมื้อมากเกินไป และเด็กควรได้รับพลังงานจากอาหารไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของที่ควรได้รับแต่ละวันแควรได้รับพลังงานแต่ละมื้อเฉลี่ย 1ใน 3 ของพลังงานที่ต้องการใน 1วัน
  3.จัดอาหารให้ครบ 5หมู่ ในแต่ละวัน และให้ปริมาณน้อยลง ลดอาหารประเภท แป้ง น้ำตาล เนื้อสัตว์ติดมัน อาหารไขมันสูง ขนมหวาน น้ำอัดลม และผลไม้ที่มีรสหวานจัดและดื่มนมพร่อมมันเนยหรือขาดมันเนยแทน
  4.ประกอบอาหารด้วยวิธีต้ม นึง ย่าง อบ หลีกเลี่ยงอาหารทอดต่างๆ
  5.จัดอาหารที่ย่อยง่าย รสไม่จัด รสชาติ สีสันชวนน่ารับประทาน ปริมาณเหมาะสมและถูกกับนิสัยการบริโภคของเด็ก
  6.ตักอาหารแต่ละครั้งให้เด็กรับประทานพอประมาณ เมื่อเด็กต้องการเพิ่มให้เพื่มทีละน้อย
  7.การจัดอาหารว่างระหว่างมื้อ ควรงดขนมขบเคี้ยวอาหารที่เป็นแป้งและรสหวานเค็มจัด และฝึกให้เด็กรับประทานผลไม้แทนขนม
  8.ถ้าเด็กติดการรับประทานอาหารก่อนเข้านอน ต้องแบ่งพลังงานจากอาหารทั้งวันไว้ในมื้อก่อนนอนด้วย
  9.ฝึกให้เด็กรับประทานอาหารแต่ละวันให้เป็นเวลา ไม่งดมื้อใดมื้อหนึ่ง และเคี้ยวอาหารช้าๆ
  10.หลีกเลี่ยงการให้ขนมวัน ลูกอม น้ำหวาน น้ำอัดลม เป็นของรางวัล ควรใช้วิธีการชมเชย กอดเพื่อเป็นกำลังใจแก่เด็ก
  11.สำหรับเด็กที่ปฏิเสธไม่ยอมกินอาหารชนิดใหม่หรือติดพฤติกรรมการกินอาหารแบบเดิม ค่อยดัดแปลง ปรับเปลี่ยนเพิ่มอาหารชนิดใหม่เข้าไปและอธิบายคุณประโยชน์ของอาหารที่มีผลดีต่อสุขภาพเด็ก เพื่อสร้างเสริมแรงจูงใจสำหรับเด็ก ส่งเสริมการออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ
  [NPC5]ตัวอย่างอาหาร พลังงาน 1,200 กิโลแคลอรี่/วัน
  อาหารเช้า
  ข้าวสวย ข้าวสวย 2ทัพพี
  แกงจืดตำลึง ผักตำลึง ตามชอบ
  หมูสับ 2 ช้อนกินข้าว
  ไข่เจียว ไข่ไก่ 1ฟอง
  มะละกอสุก มะละกอสุก 8 ชิ้น
  อาหารว่าง นมพร่องมันเนย 1แก้ว
  อาหารกลางวัน
  บะหมี่หมูแดง บะหมี่ 2 ทัพพี
  เนื้อหมู 2 ช้อนกินข้าว
  ลูกชิ้น 5 ลูก
  ผักกวางตุ้ง ตามชอบ
  สับปะรด สับปะรด 8 ชิ้น
  อาหารเย็น
  ข้าวสวย ข้าวสวย 2^(1/2) ทัพพี
  ไก่อบ เนื้อไก่ 2 ช้อนกินข้าว
  แครอท ถั่วแขก ตามชอบ
  ต้มยำกุ้ง กุ้งสด 2 ช้อนกินข้าว/5ตัว
  เห็ดฟาง ½ ทัพพี
  น้ำปลา,น้ำมะนาว, (ปรุงรสไม่จัด)
  พริกขี้หนู
  กล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้า 1 ผล
  ก่อนเข้านอน นมพร่องมันเนย 1 แก้ว