tripoweryoga

การส่งเสริมทักษะชีวิตออทิสติก

การส่งเสริมทักษะชีวิตออทิสติก

การส่งเสริมทักษะชีวิตออทิสติก

slotxo

ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย : ขณะนี้มีเด็กออทิสติกนอกทะเบียนไม่เข้าระบบทะเบียนเป็นจำนวน 7หมื่นคนที่เข้าไม่ถึงสิทธิ เด็กออทิสติกที่อยู่ในทะเบียน 1.5 หมื่นคน ตัวเลขจากกรมสุขภาพจิตมีเด็กออทิสติก พิการซ้ำซ้อน สติปัญญาด้อยกว่าปกติเป็นจำนวน 1.8 แสนคน
ภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) : ผู้ปกครองไม่ได้พาลูกที่เป็นออทิสติกมาลงทะเบียนว่ามีคนพิการอยู่ในครอบครัว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะทำใจยากที่จะเปิดเผย ให้การเลี้ยงดูเป็นไปตามธรรมชาติ แต่เด็กที่ผ่านการลงทะเบียนแล้ว เด็กกลุ่มนี้จะได้รับการฝึกฝนความรู้ อยากสนับสนุนให้เด็กออทิสติกวาดภาพแสดงฝีมือบนกำแพงของ สสส.

xoslot

อ.นฤมล ตันติสัจจธรรม (ครูต้อยสอนศิลปะ) เรียนจบ รร.เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จบด้านจิตรกรรมสากล วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทำงานชมรมสอนศิลปะที่ รพ.เซนต์หลุยส์ และเป็นจิตอาสาสอนที่มูลนิธิออทิสติกไทย
อ.เพียงกาญจน์ สุวรรณปัทม (ครูพิ้งค์) เรียนจบการศึกษา รร.ราชินี และการศึกษาพิเศษ UNC Colorado สหรัฐ คอร์สอบรมปรับพฤติกรรมผสมผสานอารมณ์ เมื่อควบคุมพฤติกรรมก็จะเรียนรู้อยู่ในสังคมได้อย่างดี ฝึกทักษะทางด้านศิลปะ
ดนุสรณ์ รัตนคช (แชมป์) วัย 18 ปี เป็นเด็กพัทลุง อยู่ประจำที่โรงเรียนมูลนิธิออทิสติกไทย กรุงเทพฯ
วาดรูปกราฟฟิกด้วยการใช้สีน้ำ สีเมจิก สีอะครีลิก มีสมาธิ สงบนิ่งจะทำผลงานได้ดี
มีความสามารถในการวาดรูปต้นไม้ ดอกไม้ กล้าที่จะใช้สีหลากหลาย ผลงานจำหน่ายภาพไปแล้วมากกว่า 10 ภาพ
มูลนิธิออทิสติกไทย For All Coffee ร้านกาแฟต้นแบบ วิสาหกิจเพื่อสังคมโดยบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ บริษัท ออทิสติกไทยวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ให้คนพิการบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีงาน มีรายได้ เป็นภารกิจหลักและความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน มูลนิธิออทิสติกไทย และภาคธุรกิจ
มูลนิธิออทิสติกไทย พัฒนาระบบการฝึกอาชีพ เพื่อสนับสนุนการจ้างงานบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตั้งแต่ พ.ศ.2556 โดยมีกลุ่มอาชีพธุรกิจกาแฟที่มุ่งส่งเสริมและผลิต “บาริสต้า ออทิสติก” ซึ่งกลุ่ม True Coffee ธุรกิจกาแฟชั้นนำของประเทศได้สนับสนุนการฝึกอบรม การสร้างทีมผู้สอน สนับสนุนการจ้างงานจัดบริษัท ออทิสติกไทยวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (สำนักงานใหญ่) ให้ทำงานในธุรกิจ True Coffee ต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบัน
ต่อมาในปี 2559 มูลนิธิได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมกลุ่มอาชีพอิสระแบรนด์กลุ่มธุรกิจ “for All Coffee by Autisticthai ขึ้นเพื่อธุรกิจกาแฟ” ทั้งนี้มูลนิธิฝึกอาชีพให้ ณ ศูนย์ฝึกมูลนิธิ ในร้านกาแฟที่ให้บริการมีการจ้างงานบุคคลออทิสติก เป็นพนักงานมีระบบผู้สอนงานและติดตามประเมินผล การจัดระบบเพื่อการขยายกลุ่มสาขาในอนาคต โดยใช้แนวทาง “วิสาหกิจเพื่อสังคม” ผลกำไรส่วนหนึ่งนำมาสร้างโอกาสทางสังคมและให้คนพิการรุ่นต่อไป
ทั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสบุคคลออทิสติก ผู้ดูแล ครอบครัวที่จะประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่ทั่วประเทศได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และบริษัท ออทิสติกไทยวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (สำนักงานใหญ่) สนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมธุรกิจกาแฟแก่บุคคลออทิสติกและครอบครัว จำนวน 20 กลุ่ม ในพื้นที่ 20 จังหวัด True Together และ Bon Cafe สนับสนุนวิทยากรการอบรม ที่กระทรวงแรงงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 3 แห่ง
ก่อนหน้านี้ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ในขณะที่เป็น รมว.กระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดร้านกาแฟ for All Coffee สาขากระทรวงแรงงาน พร้อมกล่าวว่า “ร้านกาแฟร้านนี้เป็นสาขาแรกที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของกรมการจัดหางานและมูลนิธิออทิสติกไทย และภาคีเครือข่ายเปิดโอกาสให้บุคคลออทิสติกที่ผ่านการฝึกอบรมชงกาแฟและเครื่องดื่มจากมูลนิธิออทิสติกไทยได้มีงานทำ มีรายได้ พึ่งพาตนเองได้ รวมถึงการฝึกประสบการณ์และต่อยอดสามารถทำงานได้และลดความเหลื่อมล้ำ
ขณะเดียวกัน พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในขณะนั้นได้เยี่ยมชมบูธ For All Coffee สาขากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่ศูนย์บริการคนพิการ กรุงเทพฯ เป็นการเปิดมุมมองว่ารัฐบาลควรให้การสนับสนุนการทำงานในรูปแบบประชารัฐร้านกาแฟ for All Coffee by True Together เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ควรสนับสนุนเพื่อให้คนพิการมีอาชีพที่มั่นคง.

เครดิตฟรี

เดินชมฐานสาธิตการใช้สื่อสำหรับบุคคลออทิสติก ฐานที่ 1 คอมพิวเตอร์และการสื่อสารทางเลือก (AAC) โดยมีเจ้าหน้าที่อธิบายพร้อมนำเสนอบัตรคำง่ายต่อการจดจำด้วยภาพ เป็นการฝึกทักษะให้เด็กจดจำตั้งแต่คำทักทาย สวัสดี มีหมวดต่างๆ ที่เด็กจะต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การเลือกซื้อของกิน ขนม ผลไม้ด้วยตัวเองเมื่อจะเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ งานทั้งหมดนี้รวบรวมเป็นหนังสือภาพและอธิบายบัตรคำแต่ละความหมายมาจากการวิจัย ในต่างประเทศจะทำเป็นบัตรคำทีละแผ่น แต่สำหรับเมืองไทยทำเป็นหนังสือรวมเล่มพิมพ์ 4 สีสวยงาม ง่ายต่อการเปิดอ่าน และนำเสนอเป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวัน เด็กปกติก็สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้

สล็อต xo

ชุดการสอนแบบฝึกปฏิบัติให้พ่อแม่ นับตั้งแต่การสอนลูกให้ระบายสี ออกกำลังกาย ทำการเกษตร ทำเป็นสื่อออฟไลน์มอบให้พ่อแม่เพื่อเป็นคู่มือสอนความรู้ให้ลูก เปิด platform ทางไลน์เป็นห้องสนทนาระหว่างพ่อแม่เด็กออทิสติกที่พูดไม่ได้ มีปัญหาในการสื่อสาร มีการแยกประเภทการสอนตามอายุที่แตกต่างกัน ผู้ปกครองจะลดค่าใช้จ่ายในการพาเด็กไป รพ. การมีนวัตกรรมที่สื่อสารสอนกันในบ้าน จะทำให้ลูกมีศักยภาพในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น บ้านส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กที่เป็นออทิสติกได้
ฐานที่ 2 สอนการล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์โดยมีรูปภาพเป็นบัตรคำนำไปแปะติดกับภาพที่เหมือนกัน ง่ายต่อการจดจำ มีทั้งหมด 8 ภาพ แสดงถึงขั้นตอนการล้างมืออย่างละเอียด เป็นการทำความเข้าใจด้วยภาพแทนการบอกเล่าซึ่งจะมีปัญหาการหลงลืมได้
ฐานที่ 3 ฐานคอมพิวเตอร์ True We Learn เด็กอยู่ที่บ้าน อยู่ที่โรงเรียน สามารถเรียนออนไลน์ได้ หรือจะเป็นการประชุมออนไลน์ ด้วยการอ่านโปรแกรมผ่านระบบ youtube
ฐานที่ 4 เรือนเกษตรกรรม ผักกาดเขียว ผักกาดขาวปลี สะระแหน่ พริก ผักบุ้งจีน มะเขือยาว แตงกวา เขียวกวางตุ้ง คะน้ายอด มีอ่างปลา เหนืออ่างปลาจัดเป็นกระถางรูปหัวใจ ทั้งนี้ได้เชิญตัวแทนหน่วยงานสาธิตการปลูกพืชผักสวนครัว นับตั้งแต่เริ่มต้นสวมถุงมือ โรยเมล็ดพันธุ์ลงในกระถางต้นไม้ กลบเมล็ดพันธุ์ รดน้ำให้ชุ่มฉ่ำ
[NPC5]บันทึกภาพหน้าอาคาร CP-True Autistic Thai Foundation Vocational Training Center มูลนิธิออทิสติกไทย ฐานที่ 5 For All Coffee เข้าชมร้านกาแฟต้นแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ฐานที่ 6 ศิลปะและการปรับพฤติกรรม ฐานที่ 7 การเคลื่อนไหว ฐานที่ 8 ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก ร้าน Art Story by Autistic Thai มีงานออกแบบเป็นสมุดวาดรูป กรอบรูป สิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นรูปวาด ผลงานเหล่านี้จำหน่ายแล้วให้เด็ก 30% อีก 70% นำไปลงทุนเพื่อให้เด็กสร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างกำลังใจอย่างดีให้เด็กออทิสติก.