tripoweryoga

ความสามารถที่โดดเด่นเป็นพิเศษของอัจฉริยะเฉพาะทาง

ความสามารถที่โดดเด่นเป็นพิเศษของอัจฉริยะเฉพาะทาง

ความสามารถที่โดดเด่นเป็นพิเศษของอัจฉริยะเฉพาะทาง

slotxo

หากชายคนนึงเกิดวันที่ 25 เดือนเมษายน ปี ค.ศ. 1980 ถามว่าปัจจุบันเขามีอายุกี่วินาที โดยมีเงื่อนไขว่าให้เวลาคิดหาคำตอบเพียงแค่ 1 นาทีแล้ว แต่ถ้าหากบังเอิญได้พบใครสักคนที่ตอบถูกต้องและ ตรงตามเงื่อไขได้อย่างเหลือ

xoslot

ความสามารถที่โดดเด่นเป็นพิเศษของอัจฉริยะเฉพาะทาง
John Von Neuman นักคณิตศาสตร์ ผู้เลื่องชื่อ ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “บิดาแห่งทฤษฎีเกม” เป็นผู้ที่มีความสามารถในการคิดคำนวณอันซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว แต่เชื่อหรือไม่ว่าคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวเช่นนี้เป็นสิ่งที่คนอีกกลุ่มหนึ่ง สามารถทำได้เช่นเดียวกัน และคนกลุ่มที่ว่านี้คือ Autistic Savant หรือเรียกสั้นๆว่า “ซาวองส์” ซึ่งเป็นคำที่มาจากภาษาฝรั่งเศส แปลความหมายอย่างตรงตัวว่า “ผู้ที่มีความรู้หรือนักปราชญ์” ส่วนผู้ที่บัญญัติคำนี้ขึ้น เพื่อใช้เรียกลักษณะอาการของอัจฉริยะออทิสติกนี้ คือ นายแพทย์ จอห์น แลงดอน ดาว (John Landon Down) และเหตุที่ต้องเรียกเช่นนี้เป็นเพราะ ซาวองนั้นมีความสามารถเฉพาะทางที่พิเศษจนเรียกได้ว่าเข้าขั้นอัจฉริยะแล้ว แต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็มีความบกพร่องทางพัฒนาการความผิดปกติเกี่ยวกับสมอง หรือมีภาวะออทิสติกร่วมด้วยเช่นกัน และ ภาวะออทิสติกนี้เองที่ทำให้ซาวองส์ขาดความสามารถพื้นฐานในการดำเนินชีวิต เช่น หัดเดินได้ช้า ติดกระดุมเสื้อหรือผูกเชือกรองเท้าและทางอาหารเองไม่เป็น และนอกจากนั้น ซาวองส่วนใหญ่ยังมีไอคิวอยู่ในช่วง 40-70 ซึ่งถึอว่าต่ำจากไอคิวเฉลี่ยของคนปกติที่อยู่ระหว่าง 90-110 และด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของคำว่า “อัจฉริยะออทิสติก”
ในกลุ่มคนที่เป็นออทิสติกอาจมีซาวองส์อยู่ประมาณ 1 ใน 10 คน ส่วนกลุ่มคนที่มีปัญหาความผิดปกติทางพัฒนาการ เช่น ปัญญาอ่อน หรือ สมองพิการ ก็จะพบซาวองส์ 1 คน ใน 2,000 คน แต่เนื่องจากกลุ่มคนที่เป็นออทิสติกมีน้อยกว่ากลุ่มคนที่มีปัญหาด้านพัฒนาการและปัญหาความพิการของสมองอยู่มาก ดังนั้นหากสุ่มคนที่เป็นซาวองส์มาจำนวนหนึ่ง ก็จะพบว่ามีคนที่เป็นโรคออทิสติกถึงครึ่งหนึ่ง นอกเหนือจากนี้ยังมีข้อมูลอื่นๆที่สอดคล้องกับแนวคิดนี้โดยการทดลองด้วย Computer Tomography (CT)และ Magnetic Resonance Imaging (MRI) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างภาพด้วยรังสี และ สนามแม่เหล็ก ทำให้พบข้อบกพร่องในสมองซีกซ้ายของคนที่เป็นซาวองส์จำนวนหนึ่ง
ซึ่งอาจเกิดจากความบกพร่องด้านพัฒนาการทางสมองของทารกขณะอยู่ในครรภ์มารดา เนื่องจากสมองซีกซ้ายนั้นมีการพัฒนาช้ากว่าสมองซีกขวา ดังนั้นสมองซีกซ้ายจึงมีความเสี่ยงต่อการถูกทำลายได้มากกว่า ส่วนในกรณีที่มักพบอาการซาวองส์ในเพศชาย มากกว่าเพศหญิง อาจมีสาเหตุมาจากการทีมีฮอร์โมนเพศชายหรือเทสโทสเทอโรนในระดับสูงมากจนเป็นพิษต่อประสาทและทำให้เซลล์ประสายทเกิดความเสียหายได้

เครดิตฟรี

ลักษณะความสามารถที่โดดเด่นเป็นพิเศษของอัจฉริยะเฉพาะทางนี้ อาจแบ่งได้เป็น 5 ประเภทหลักๆ คือ
ความสามารถทางศิลปะ คือ มีทักษะในการสร้างสรรค์ภาพขึ้นมาจากความทรงจำ แม้จะเป็นการเห็นภาพเพียงแค่ครั้งเดียว เด็กหญิงที่เป็นซาวองส์ผู้หนึ่งสามารถวาดภาพคนขี่ม้าขึ้นได้จากความทรงจำในวัย 3 ขวบ และ ภาพที่วาดออกมานั้นมีสัดส่วนและกล้ามเนื้อ ถูกต้องตามหลักสรีรวิทยา ซึ่งต่างจากภาพวาดของเด็กทั่วๆไป
ความสามารถทางดนตรี คือ มีความสามารถในการเล่นดนตรีได้เหมือนต้นฉบับ แม้จะเป็นการเล่นที่เกิดจากการฟังเพลงนั้นเป็นครั้งรำ และ ครั้งเดียว เช่น เลสลี่ เลมเก้ (Leslie Lemke ) วัย 14 ปี สามารถเล่นเปียโนเพลงคอนแชร์โต หมายเลข 1 ของไวคอฟสกี ได้อย่างไพเราะ และที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นคือ เลสลี่ตาบอด และเป็นอัมพาตที่สมอง
การคำนวณวันจากปฎิทิน คือ ความสายมารถในการคำนวณเพื่อบอกวันที่ล่วงหน้าหรือย้อนหลังได้ เพียงแค่ระบุวันที่ต้องการทราบ คำตอบที่ได้มีความแม่นยำ และ แน่นอนว่าเป็นการคิดในใจ ไม่ต้องพึ่งพาเครื่องคิดเลขใดๆ แม้ปีนั้นจะเป็นปีอธิกสุรทินก็ตาม ความสามารถนี้มักจะมีอยู่ในตัวซาวองส์แทบทุกคน นอกจากนั้นบางคนยังสามารถบอกได้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไร แล้ว โดยการคาดคะเนจากความรู้สึกซึ่งมักได้ผล ที่แม่นยำเสมอ
ความสามารถทางการคิดคำนวณ ซาวองส์บางคนสามารถคำนวณได้รวดเร็วมาก ตัวอย่างในกรณีนี้มาจากบันทึกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1789 ของนายแพทย์เบนจามิน รัช (Benjamin Rush) “บิดาแห่งจิตเวชศาสตร์ของอเมริกา” โดยคุณหมดได้บันทึกไว้ว่า โทมัส ฟูลเลอร์ (Thomas Fuller) ซึ่งเป็นซาวองส์ที่มีความรู้ทางคณิตศาสตร์ เพียงแค่การนับเลขแต่กลับสามารถตอบคำถามยากๆที่วา “หากชายคนหนึ่งมีอายุ 70ปี 17 วัน กับอีก 12 ชั่วโมง ถามว่าชายคนนี้มีอายุกี่วินาที” ได้อย่างถูกต้องในเวลาเพียง 1 นาทีครึ่ง โดยที่เขาไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆช่วยในการคิดคำนวณเลย
สุดท้ายคือ ทักษะด้านเครื่องยนต์กลไก และ ความรู้เกี่ยวกับระยะทาง ซาวองส์บางคนมีความสามารถในการประกอบหรือซ่อมเครื่องจักรกลที่มีชิ้นส่วนซับซ้อนได้ บางคนก็มี
ANAUTISTICGENIUS
หากมีคนถามคำถามเกี่ยวกับการคำนวณเช่น“ ถ้าผู้ชายเกิดวันที่ 25 เมษายน 2523 ตอนนี้เขาอายุกี่นาที” โดยมีเงื่อนไขว่าคุณมีเวลาเพียงหนึ่งนาทีในการตอบคำถามนี้และคุณต้องคำนวณอายุของเขาใน ความคิดของคุณการตอบสนองของหลาย ๆ คนอาจจะเหมือนกันทุกประการ: ส่ายหน้าเป็นคำตอบของพวกเขา เป็นไปไม่ได้ที่จะหาคำตอบภายในหนึ่งนาทีแม้ว่าจะใช้เครื่องคิดเลข
แต่ถ้าเราบังเอิญเจอคนที่สามารถตอบคำถามนี้ได้ก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไร บุคคลนี้อาจมีบุคลิกภาพที่แตกต่างจากบุคคลอื่นเนื่องจากเขาเป็นอัจฉริยะพิเศษหรืออัจฉริยะออทิสติก John Von Neuman นักคณิตศาสตร์ชื่อดังขนานนามว่า “บิดาแห่งทฤษฎีเกม” มีความสามารถพิเศษในการคำนวณคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว เชื่อหรือไม่ว่าความสามารถที่แท้จริงนี้สามารถพบเห็นได้ในกลุ่มคนอื่น ๆ ที่รู้จักกันในชื่อ Autistic Savant หรือ Savant ซึ่งเป็นคำภาษาฝรั่งเศสที่มีความหมายว่า “คนที่เรียนรู้หรือปราชญ์”

สล็อต xo

ดร. จอห์นแลนดอนดาวน์ผู้ให้เหรียญคำใหม่นี้ใช้เพื่ออธิบายถึงความเป็นอิสระของออทิสติกอัจฉริยะที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเหมือนคนที่มีความเฉลียวฉลาด อย่างไรก็ตามคนที่มีความสามารถก็มีปัญหาด้านพัฒนาการสมองผิดปกติหรือเป็นออทิสติก ด้วยปัญหาออทิสติกผู้เข้าพักจะไม่สามารถพัฒนากิจกรรมพื้นฐานในชีวิตประจำวันได้ พวกเขาเดินช้า พวกเขาไม่สามารถใส่กระดุมผูกรองเท้าและกินอาหารได้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ผู้ที่ชื่นชอบส่วนใหญ่มีไอคิวระหว่าง 40-70 ต่ำกว่าไอคิวเฉลี่ยของคนปกติซึ่งสามารถอยู่ในช่วงประมาณ 90-110 ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของคำว่า Autistic Genius
ในขณะนี้ไม่มีทฤษฎีที่สมบูรณ์และละเอียดถี่ถ้วนที่อธิบายถึงความพิเศษและความสามารถของผู้อยู่อาศัย แต่มีทฤษฎีหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานที่มากขึ้นเรื่อย ๆ ทฤษฎีนี้อธิบายว่าอาการที่เป็นประโยชน์เป็นผลมาจากสมองที่เสียหายทางด้านซ้ายดังนั้นสมองซีกขวาจึงต้องทำงานแทนส่วนที่ผิดปกติ เห็นได้ชัดว่าทักษะและศักยภาพของเมธีสัมพันธ์กับส่วนขวาของสมองซึ่งควบคุมพลังแห่งจินตนาการที่ค่อนข้างหลากหลายซับซ้อน และขาดมิติความสัมพันธ์ซึ่งสามารถมองเห็นได้ในดนตรี และศิลปะ ทักษะที่ไม่ค่อยพบในผู้มีความสามารถมักจะเชื่อมต่อกับสมองซีกซ้ายเช่นตรรกะ และความคิดเชิงนามธรรม
ในบรรดาคนออทิสติกสิบคนสามารถพบเมธีได้หนึ่งคน จาก 2,000 คนที่มีปัญหาปัญญาอ่อนหรือโรคสมองจะพบหนึ่งคน แต่คนที่เป็นออทิสติกมีจำนวนน้อยกว่าคนที่มีปัญหาปัญญาอ่อนและโรคสมองพิการ จากการสุ่มตัวอย่างขอ งคนที่มีความสามารถเราพบว่า คนออทิสติกมีจำนวนประมาณครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้ยังสามารถทดลองรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดนี้ได้ด้วย Computer Tomography (CT) และ Magnetic Resonance Imaging (MRI) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ใน การสร้างภาพด้วยความช่วยเหลือของรังสี และสนามแม่เหล็ก การทดลองแสดงให้เห็นความผิดปกติของสมองซีกซ้ายซึ่งอาจเป็นผลมาจากความบกพร่องของพัฒนาการทางสมองในช่วงทารกในครรภ์ เนื่องจากสมองด้านซ้ายได้รับการพัฒนาช้ากว่าส่วนขวาจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหายมากขึ้น
[NPC5]Kim Peek ชายชาวอเมริกัน
ความสามารถในการจดจำรายละเอียดของแผนที่เส้นทางต่างๆ หรือ สามารถกะระยะทางได้อย่างแม่นยำโดยใช้แค่เพียงการมองเท่านั้น
นอกเหนือจากความสามารถทั้ง 5 กลุ่มที่กล่าวไปแล้วนั้น ยังมีซาวองส์บางคนที่มีทักษาที่แตกต่างออกไป เช่น มีประสาทสัมผัสที่ไวเป็นพิเศษ หรือบางคนเป็น synesthesia คือ ภาวะที่เห็นตัวเลขเป็นสี หรือฟังดนตรีแล้วเห็นภาพ หรือรู้สึกถึงรสชาติ เป็นต้น
นอกจากกลุ่มนักวิจัยที่พยามยามค้นคว้า หาคำตอบเกี่ยวกับสาเหตุและขอบเขตความาสามารถของซาวองส์แล้ว ยังมีนักวิจัยบางกลุ่มได้พยามยามทดลอง และสังเกต เพื่อหาลักษณะร่วม และแบ่งแยกลักษณะของซาวองส์ จนทำให้ทราบว่าความสามารถ ของซาวองส์นั้นมีลักษณะร่วมกันคือ การมีความจำที่เป็นเลิศ เช่น ซาวองส์ที่มีทักษะด้านดนตรี ก็เป็นเพราะมีความสามารถในการจดจำรายละเอียดของเพลงทั้งหมดได้แม้จะเป็นการฟังเพียงครั้งเดียว