tripoweryoga

เด็กออทิสติกกับการมีความรัก

เด็กออทิสติกกับการมีความรัก

เด็กออทิสติกกับการมีความรัก

slotxo

ออทิสติกเกิดจากการทำงานผิดปกติของสมอง จนเกิดเป็นความบกพร่องของพัฒนาการด้านภาษา การสื่อสาร ทักษะทางสังคม รวมถึงมีพฤติกรรมที่มีขีดจำกัด มีการแสดงออกที่ผิดปกติจากเด็กทั่วไป เด็กออทิสติก สามารถเรียนรู้ มีความรู้สึกที่จะรัก ผูกพัน มอบความห่วงใยให้คนอื่นที่เขารักได้ เพียงแต่การแสดงออกของความรักของเด็กออทิสติกอาจจะมีน้อยหรือมากไม่เท่ากันและอาจแสดงออกมาแตกต่างจากคนทั่วไป

xoslot

ความรักของ เด็กออทิสติก เริ่มแรกที่ได้มาก็คือสัมผัสจากพ่อแม่หรือคนรอบข้างใกล้ชิดที่มีให้
ซึ่งนั่นจะสร้างประสบการณ์ทางความรักให้กับเขา ทำให้เขาสามารถเรียนรู้ มีความรู้สึกที่จะรัก ผูกพัน มอบความห่วงใยให้คนอื่นที่เขารักได้เช่นกัน เพียงแต่การแสดงออกของความรักของเด็กออทิสติกอาจจะมีน้อยหรือมากไม่เท่ากัน และอาจแสดงออกมาแตกต่างจากคนทั่วไป พ่อแม่และคนรอบข้างจึงมีความสำคัญที่จะต้องคอยช่วยดูแลพวกเขา
เด็กออทิสติก คืออะไร
ภาวะออทิสติก คือ ความผิดปกติของพัฒนาการด้านภาษา การสื่อสาร ทักษะทางสังคม รวมถึงมีพฤติกรรมการแสดงออกบางอย่างที่แตกต่างไป มีความสนใจในสิ่งต่างๆ จำกัด เกิดจากการทำงานผิดปกติของสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสามารถด้านต่างๆ ที่กล่าวมา ความรุนแรงของภาวะนี้มีหลายระดับ ตั้งแต่ความผิดปกติน้อยมากจนคนทั่วไปแทบจะแยกไม่ออก แต่บางครั้งก็รุนแรงจนถึงระดับที่เรียกว่ามากจนคนทั่วไปเห็นถึงความผิดปกติได้ แต่อาจไม่ทราบว่าความผิดปกตินั้นคืออะไรและเกิดจากอะไร ซึ่งเด็กออทิสติกแต่ละคนจะมีรายละเอียดปลีกย่อยของพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกันไป
เด็กออทิสติก กับการมีความรัก
จากข้อจำกัดต่างๆ ของเด็กออทิสติก จึงทำให้คนทั่วไปเกิดคำถามว่า “แล้วพวกเขาจะมีความรักแบบหนุ่มสาว ได้หรือไม่ และอย่างไร”
คำตอบคือ “ได้” จากที่อธิบายความหมายของออทิสติกมาตั้งแต่ต้น ก็เพื่อให้ได้ทำความเข้าใจ และตอบคำถามที่สงสัย แต่นั่นก็เป็นเรื่องเฉพาะของ แต่ละครอบครัว และบุคคล เราคงไม่สามารถดูแลหรือทำการรักษาเด็กออทิสติกให้หาย หรือช่วยทำให้พวกเขามีความรักจนเป็นฝั่งเป็นฝาได้ แต่เราสามารถช่วยดูแลและร่วมวางแผนระหว่างพ่อแม่ และแพทย์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถที่จะยอมรับผลลัพธ์ต่างๆ ที่จะตามมาจากการตัดสินใจว่าจะให้เขา มีหรือไม่มีแฟน ไปจนกระทั่งแต่งงาน ทุกการตัดสินใจอาจมีผลลัพธ์ทั้งที่สมบูรณ์แบบ และผลลัพธ์ที่มีความเสี่ยง จะดีหรือไม่ดีแล้วแต่บริบทของแต่ละบุคคล และครอบครัว การมีความรัก การแต่งงาน จนถึงอนาคตของการมีชีวิตคู่ อาจดีสำหรับเด็กออทิสติกคนหนึ่งแต่ในทางกลับกันก็อาจไม่ดีสำหรับอีกคนหนึ่ง หากอีกฝ่ายยอมรับสภาวะของ เด็กที่เป็นออทิสติกได้ ก็จะสามารถรัก และแต่งงานอยู่ด้วยกันได้ในอนาคต แต่คงไม่มีหลักประกันใดที่จะบอกว่าความรักจะยั่งยืนแค่ไหน

เครดิตฟรี

ความรุนแรงของความรักของเด็กออทิสติก
ถ้าพูดกันตรงๆ ก็เป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้งทางจิตใจ และส่งผลถึงอารมณ์จนนำไปสู่ความรุนแรงของความสัมพันธ์ เนื่องจากเด็กออทิสติกมีความสามารถจำกัดในการสื่อสาร และพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกับคนอื่น ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการใช้ชีวิตคู่ซึ่งคงต้องดูแลเป็นพิเศษ
หากมีแฟนที่เป็นออทิสติก
หากลูกหรือคนในครแบครัวมีแฟนเป็นออทิสติก ในฐานะของพ่อแม่ควรศึกษาวิธีดูแลสภาพจิตใจของเด็กกลุ่มนี้ เพื่อพยายามทำความเข้าใจให้ความรักของพวกเขานั้นเป็นไปในรูปแบบที่อิสระ ควรสอนหรือแนะนำให้ไม่เกิดการคาดหวัง ให้คบหากันไปแบบเพื่อน ถ้อยทีถ้อยอาศัย สอนให้รู้จักมีความอดทน ความเมตตากรุณา ยอมรับตัวตนของแต่ละฝ่ายแบบไม่ต้องมีข้อแม้มากนัก และที่สำคัญที่สุดพ่อแม่ต้องอย่าพูดเปรียบเทียบความรักของพวกเขากับคนอื่นๆ
ที่สำคัญ เราอาจต้องใช้เวลาและใช้ความอดทนในการทำความเข้าใจถึงตัวเด็กออทิสติกให้มากขึ้น พยายามทำความเข้าใจและยอมรับวิธีการแสดงออกถึงความรักของเด็กออทิสติกที่มีให้กับเรา ซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากการแสดงออกทั่วไปที่เราเคยรับรู้มา แต่ความรักก็คือความรัก ขอเพียงพ่อแม่ คนรอบข้างเปิดใจ เด็กออทิสติกก็มีความรักให้เราและรับรู้ได้ถึงความรักที่เรามีให้ต่อพวกเขา ซึ่งเขาอาจจะได้เอาความรักนี้ไปปรับใช้กับความรักของพวกเขาเองได้ไม่มากก็น้อย
กรมสุขภาพจิตจัดทำคู่มือให้ความรู้ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางเพศเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น และการดูแลพฤติกรรมแสดงออกทางเพศไม่เหมาะสม
เด็กกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา เช่นเด็กออทิสติก เด็กที่มีไอคิวต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยปกติเป็นต้นซึ่งเด็กจะมีการเจริญเติบโตทางร่างกายเช่นเดียวกับเด็กปกติ
และเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น คืออายุ 9-15 ปี จะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศ ผู้หญิงจะมีรอบเดือน ส่วนผู้ชายจะมีเสียงแตก มีขนขึ้นตามร่างกาย แต่เด็กมีข้อจำกัดทาง ด้านการสื่อสารบอกเล่าและขาดความรู้ความเข้าใจ
อาจมีผลให้มีพฤติกรรมแสดงออกทางเพศไม่เหมาะสมซึ่งมีรายงานพบใน ต่างประเทศร้อยละ 30-44 ส่วนใหญ่จะเริ่มเมื่ออายุประมาณ 9 ขวบ จึงจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลใส่ใจเป็นพิเศษจากผู้ปกครองรวมทั้งครูที่ดูแลด้วย
กรมสุขภาพจิตได้ให้สถาบันราชานุกูลจัดทำ คู่มือเพศศึกษา ในกลุ่มของเด็กพิเศษเป็นการเฉพาะ เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงทางเพศ
รู้วิธีการจัดการดูแลปัญหาพฤติกรรมทางเพศอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็ก และลดความเสี่ยงการถูกคุกคามทางเพศโดยเฉพาะเด็กผู้หญิง

สล็อต xo

ด้านคุณหมอจ๋า แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กล่าวว่า พฤติกรรมทางเพศ เป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้เพราะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ พฤติกรรมทางเพศที่พบได้บ่อยในเด็กพิเศษ มี 3 กลุ่ม ได้แก่

 1. พฤติกรรมการช่วยตนเอง มักพบในเด็กผู้ชายมากกว่าหญิง
 2. พฤติกรรมการสัมผัสอวัยวะเพศที่ไม่เหมาะสม เช่นเล่นอวัยวะเพศในที่สาธารณะ
 3. พฤติกรรมการแสดงออกเพศตรงข้ามถึงความพึงพอใจ
  เช่นการกอดสัมผัส โดยพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกตินี้จะพบมากขึ้นในกลุ่มผู้ที่มีระดับไอคิวที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าด้วยหรือพบในเด็กที่มีภาวะออทิสติกในระดับรุนแรง ในการดูแลพฤติกรรม ทางเพศของเด็กกลุ่มนี้
  จึงแนะนำให้ผู้ปกครองใช้หลักต้อง 5 และอย่า 1 หลักต้อง 5 เป็นเรื่องที่ผู้ปกครองต้องทำ ได้แก่
 4. ต้องแนะนำช่วยเหลือเด็กเรื่องการดูแลตนเอง และให้การวางตัวทางเพศเหมือน กับเด็กปกติทั่วไป
 5. ต้องให้สมาชิกคนอื่น ในครอบครัวเป็น ต้นแบบที่ดีให้เด็กทำตาม เช่นการแต่งตัวที่มิดชิด ไม่ล่อแหลม 3. ต้องมีกฎเกณฑ์จัดการปัญหาอย่างชัดเจน และเด็ดเดี่ยว เช่นบอกว่าห้ามเล่นก็ คือห้ามเล่น ให้เด็กเกิดการเรียนรู้และปรับลด พฤติกรรมที่เป็นปัญหาให้หมดไป
 6. ต้องอดทนใจเย็น อดทนต่อพฤติกรรม ทางเพศของลูกที่อาจเกิดซ้ำๆ ซึ่งการแก้ไขต้องใช้เวลา
 7. ต้องปรึกษา และบอกครูที่โรงเรียน เพื่อให้ช่วยกันเฝ้าระวังดูแลแต่ต้อง ไม่ใช่เป็นการจ้องจับผิด ควรหากิจกรรมเสริมให้เด็กทำ เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจออกไปทางอื่น
  สำหรับ 1 อย่าที่ผู้ปกครองห้ามใช้ก็คือ อย่าใช้อารมณ์จัดการปัญหาพฤติกรรมทางเพศของลูก เช่นใช้การลงโทษรุนแรง เช่นทุบ ตี ดุด่าว่ากล่าว เพราะยิ่งจะทำให้เด็กต่อต้านซึ่งไม่เกิดการเรียนรู้ที่ดี
  การจัดการปัญหาต้องทำด้วยความใจเย็น ใจแข็ง และอดทน ต้องค่อยๆปรับแก้ทั้งการเสริมและการเติมสิ่งที่จำเป็นเพื่อแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
  ทั้งนี้การป้องกันปัญหา พฤติกรรมทางเพศของ เด็กพิเศษที่ดีที่สุด คือการเตรียมความพร้อม ตั้งแต่ยังอยู่ในวัยเด็ก เช่นวัยเด็กเล็ก พ่อแม่ควรสอนให้รู้จักใช้ห้องน้ำ รู้จักเพศของตัวเอง ใช้ผ้าเช็ดตัวคลุมตัวไม่เดินแก้ผ้า ช่วงวัยเด็กโต ควรสอนเรื่องการเข้าหาผู้อื่น ที่ถูกต้องเหมาะสม เล่นกับเพื่อนในโรงเรียนทั้งเพศเดียวกัน และต่างเพศ สอนให้รู้ความ แตกต่างของเพศหญิงชาย สอนให้ใช้ห้องน้ำสาธารณะให้เป็น
  [NPC5]ชีวิตของทุกคนเปรียบได้กับถนน คนละสายที่มุ่งไปตามปลายทางแตกต่างกัน ถนนบางสาย อาจไม่ได้ราบเรียบ หรือโปรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่เต็มไปด้วยหลุมบ่อมากมายที่ทำให้เราหกล้มจนเป็นแผลบ่อยครั้ง เช่นเดียวกับชีวิต ของเด็กแต่ ละคนที่ไม่มีใครเกิดมาเหมือนกัน บางคนอาจเกิดมาพร้อมกับความแตกต่างทาง พัฒนาการจากเด็กวัยเดียวกัน แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า เด็กเหล่านั้น จะเดินไปไม่ถึงปลายทางแห่งความฝันของตนเอง เพราะหากพวกเขามีพ่อแม่ และครอบครัวคอยจับมือกันเดินไปด้วยความรักและความเข้าใจ ไม่ว่าหลุมบ่อจะ มีมากมายแค่ไหน พวกเขาก็สามารถเดินไปอย่างช้าๆ จนถึงปลายทางแห่งความสำเร็จอย่างมีความสุขได้ไม่ต่างกัน
  เราพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของเด็กปกติในการดูแลเพื่อนที่แตกต่างจากเขา จูงมือเพื่อนไปโรงอาหาร สอนเพื่อนว่าจะซื้ออาหารอย่างไร เล่นด้วย แล้วอดทนกับเพื่อน เวลาเล่น ช่วงแรกเราจะลงไปเล่นตามเขาก่อนนะ ช่วงหลังค่อยตามเพื่อนมาเล่นด้วย

ตอนหลังเด็กปกตินี่ แหละที่เป็นกำลังสำคัญให้เรา เพราะเด็กจะเป็น ตัวกระตุ้นเพื่อนได้ดีมาก ถ้าระบบการศึกษาของไทยสามารถรับ เด็กกลุ่มนี้มาเรียนรวมกับเด็กปกติมากขึ้น พ่อแม่ก็จะ ได้ไปทำงาน ไม่ต้องกังวลเรื่องฐานะทางเศรษฐกิจ เลี้ยงลูกต่อไปได้ ลูกก็จะมีพัฒนาการที่ดี พึ่งพาตนเองได้ ไม่นำไปสู่ปัญหาโรคจิต เด็กก็จะมีความสุขมากขึ้น เราควรสร้างสังคม ของเด็กที่มีความแตกต่างกัน ให้อยู่รวมกันอย่างมีความสุขเพราะเรา อยู่ในสังคมเดียวกัน เราจะมี “เด็กปกติที่ไม่ปกติ” ที่ชอบแกล้งเด็กพิเศษ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยรุ่น ถามว่าทำไมชอบแกล้งเพื่อน ได้คำตอบว่าแกล้งแล้วสนุก ตอนเด็ก ม.4 จะไปเข้าค่าย เราเรียกพ่อแม่กลุ่มเด็กที่ชอบแกล้งเพื่อน มานั่งเซ็นสัญญาเลยว่า ถ้าคุณแกล้งเด็กออทิสติกที่ค่าย แล้วมีคนส่งเรื่องเข้าถึงครูเมื่อไหร่ จะถูกส่งคุณกลับกรุงเทพฯ ทันที พ่อแม่ต้องร่วม เซ็นรับทราบทุกคน เด็กเลยไม่มีใครกล้าแกล้งเพื่อนที่ค่ายเลย หรือเคยมีกรณีที่มีคลิปวิดีโอแกล้งเด็ก ออทิสติกถ่ายไว้ เราให้เด็กที่แกล้งเพื่อนกราบเท้า พ่อแม่เด็กออทิสติกต่อหน้า พ่อแม่ตนเองเลย