tripoweryoga

เด็กออทิสติก เป็นอัจฉริยะจริงหรือ?

เด็กออทิสติก เป็นอัจฉริยะจริงหรือ?

เด็กออทิสติก เป็นอัจฉริยะจริงหรือ?

slotxo

เราอาจเคยเห็นอัจฉริยะที่เป็นออทิสติกผ่านภาพยนตร์หลายเรื่อง ทำให้บางคนคิดและติดภาพว่าออทิสติกต้องเป็นอัจฉริยะทุกคน แต่ในความเป็นจริงแล้วพบว่า มีเพียงเกือบร้อยละ 10 ของเด็กออทิสติกที่มีความเป็นอัจฉริยะอยู่ในตัว โดยอาจเป็นอัจฉริยะเฉพาะด้าน หรือหลาย ๆ ด้านพร้อมกัน และบางคนก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนตั้งแต่เด็ก ในขณะที่บางคนต้องรอเวลา และโอกาสในการแสดงออก

xoslot

สิ่งสำคัญคือ พ่อแม่หรือผู้ดูแลใกล้ชิดควรส่งเสริมความสามารถที่เด็กออทิสติกมีอยู่ ควบคู่ไปกับการแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อจะได้ดึงศักยภาพในตัวเด็กออกมาใช้ได้เต็มที่ เพราะโดยส่วนใหญ่ เมื่อเด็กถูกระบุว่าเป็นออทิสติกแล้ว มักจะถูกมองข้ามเรื่องความเป็นอัจฉริยะและมุ่งแต่จะแก้ไขข้อบกพร่องของเขาเพียงอย่างเดียว ทำให้พ่อแม่อาจหมดกำลังใจได้ง่าย เนื่องจากมองเห็นแต่ปัญหา มองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น จึงควรส่งเสริมความสามารถในตัวลูก ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นความสามารถพิเศษเสมอไป แต่เป็นสิ่งที่เด็กสามารถทำได้ เช่น ส่งเสียงอะไรได้บ้าง พูดคำว่าอะไรได้บ้าง เล่นอะไรเป็นบ้าง ดูแลช่วยเหลือตัวเองในเรื่องอะไรได้บ้าง แล้วค่อยขยายความสามารถที่ทำได้เหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้ทำบ่อย ๆ ค่อย ๆ สอนเขาเพิ่มในเรื่องอื่น ๆ ที่เขาพอทำได้ นอกจากนี้การส่งเสริมให้เด็กได้เล่นของเล่นหรือทำกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ดนตรี กีฬา งานศิลปะต่าง ๆ หรือช่วยงานพ่อแม่ ก็จะยิ่งช่วยให้เด็กมีโอกาสแสดงความสามารถให้เห็นเพิ่มขึ้น

เครดิตฟรี

“กรมสุขภาพจิต” เปิดคลินิกพิเศษในการดูแลเด็กออทิสติก บริการคัดกรองหาความผิดปกติ พร้อมพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสติกที่เป็นของประเทศไทยเอง และบำบัดรักษากระตุ้นพัฒนาการ และการปรับพฤติกรรมอย่างมีมาตรฐาน
นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า โรคออทิสติก เป็นโรคทางจิตเวชในเด็กที่กรมสุขภาพจิตมีนโยบายเพิ่มการเข้าถึงบริการฯ มักพบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง พบได้ทั้งคนจนและคนรวย ในเด็กไทยอายุไม่เกิน 5 ขวบ จะพบเด็กออทิสติกหรือกลุ่มอาการออทิซึมสเปกตรัม 1 คนต่อเด็ก 161 คน เด็กออทิสติกแต่ละคนมีระดับความรุนแรง ของโรคที่ไม่เท่ากัน ความผิดปกติของเด็กออทิสติก จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการของเด็ก และจะเห็นเด่นชัดขึ้นเมื่อเด็กออทิสติกมีอายุมากขึ้น จะต้องได้รับบริการคัดกรองหาความผิดปกติ และบำบัดรักษากระตุ้นพัฒนาการ และการปรับพฤติกรรมอย่างมีมาตรฐาน เด็กออทิสติกมีความผิดปกติของพัฒนาการทางสมองที่ล่าช้า 3 ด้าน คือ ด้านสังคม ภาษา และพฤติกรรม ผู้ปกครองสามารถสังเกตพบอาการออทิสติกได้ก่อนที่เด็กจะมีอายุ 3 ปี สัญญาณเตือน ได้แก่ “ไม่สบตา ไม่พาที ไม่ชี้นิ้ว ไม่ชอบเปลี่ยนแปลง”

ขณะที่ด้านสังคม เด็กจะไม่ยอมสบตา ไม่ชอบมองหน้าคนอื่น ไม่สนใจมองตามเมื่อเราเรียกชื่อ ไม่สนใจผู้อื่น ด้านภาษา เช่น เริ่มพูดได้ช้ากว่าเด็กปกติ หรือพูดได้แต่ไม่เป็นภาษา ฟังไม่รู้เรื่อง ชอบพูดคำเดิมๆ ซ้ำๆ ทั้งวัน ไม่ชี้นิ้วสั่งหรือบอกเมื่อต้องการของที่อยากได้ และ ด้านพฤติกรรม เช่น ชอบอยู่ในโลกส่วนตัว มีพฤติกรรมซ้ำๆ ที่ไม่เหมาะสม ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ชอบมองวัตถุที่หมุนตลอดเวลา เช่น พัดลมหรือของเล่นที่หมุนๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม โรคนี้สามารถรักษาได้ พามาตรวจเร็ว ผลการรักษาก็จะดีขึ้นอย่างรวดเร็ว หากตรวจพบตั้งแต่ช่วง 2 ขวบปีแรก จะทำให้ผลการรักษาดีมาก แม้ไม่หายขาดแต่เด็กจะมีพัฒนาการด้านต่างๆ ดีขึ้น ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าโรงเรียนได้ตามวัย

สล็อต xo

อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ด้วยวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่ ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในการดูแลเด็กที่มีภาวะออทิสติก อย่างเช่น ที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ ได้เปิดให้บริการคลินิกพิเศษ 3 คลินิก ได้แก่ 1. คลินิกพิเศษเพื่อวินิจฉัยภาวะออทิสติกด้วยเครื่องมือ ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule) ซึ่งเป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศไทยที่มีการวินิจฉัยภาวะออทิสติก โดยเครื่องมือมาตรฐาน และมีหลักฐานประกอบการวินิจฉัย ที่มีความละเอียดและแม่นยำ ใช้เวลา ภายในเวลา 30-45 นาที โดยในชุดกิจกรรม จะประกอบด้วย สถานการณ์จำลองให้เด็กได้ปฏิบัติและมีการบันทึกพฤติกรรมอย่างละเอียด และมีการให้คะแนนตามการแปลผลของ ADOS แล้วนำไปเทียบอิงกับ เกณฑ์มาตรฐานการวินิจฉัยโรคทางจิตเวช ปัจจุบัน มีการใช้เครื่องมือ ADOS-2 ในการวินิจฉัยภาวะออทิสติกมากกว่า 10 ปี มีจำนวนเด็กทั้งสิ้น 721 ราย โดยรายที่อายุน้อย ที่สุดที่สามารถให้การวินิจฉัยได้ คือ 13 เดือน ส่งผลให้เด็ก ได้รับการรักษาแบบเข้มข้น ตั้งแต่อายุยังน้อย ทั้งนี้ทำให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านภาษา สังคม และพฤติกรรมที่ดีขึ้น ตลอดจนมีระดับสติปัญญา ที่สูงขึ้นใกล้เคียงกับปกติ และจากประสบการณ์ในการเปิดคลินิกพิเศษวินิจฉัย ภาวะออทิสติก

ขณะนี้จึงได้พัฒนาเครื่องมือ วินิจฉัยภาวะออทิสติกที่เป็น ของประเทศไทยเอง คือ เครื่องมือ TDAS (Thai Diagnostic Autism Scale) เพื่อจะได้วินิจฉัย และช่วยเหลือเด็กไทยได้อย่างทั่วถึง 2.คลินิกการสื่อสารทางเลือก (Augmentative and Alternative Communication: AAC) นำเอาวิธีการอื่นมาใช้สนับสนุนทักษะการพูด ของคนที่มีความบกพร่อง ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น อาจเป็นระบบที่ไม่ต้องมี องค์ประกอบอื่น เช่น ภาษามือ และสีหน้า ท่าทาง รวมถึงการใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีตัวช่วยเป็นองค์ประกอบ เริ่มตั้งแต่การใช้รูปภาพ จนถึงการใช้เทคโนโลยี ขั้นสูงรวมถึงการใช้ คอมพิวเตอร์ที่ปัจจุบันมีตัวเลือก หลากหลาย และ 3.คลินิกส่งเสริมพัฒนาการ ด้านการสื่อสารในเด็กออทิสติกโดย ใช้ระบบแลกเปลี่ยนภาพ (Picture Exchange Communication System : PECS) ซึ่งเป็นการสื่อสารเสริม หรือสื่อสารทางเลือกหนึ่งที่นำมาใช้ทดแทนให้กับเด็กที่พูดไม่ได้ หรือได้น้อยให้มีช่องทางสื่อสารอื่นแทนคำพูด เพื่อสื่อสารบอกความต้องการกับผู้อื่นได้ ช่วยลดความเครียดจากการที่คนอื่นไม่เข้าใจตนเองได้ ซึ่งหัวใจสำคัญที่ ทำให้เด็กมีพัฒนาการ ด้านการสื่อสารด้วย PECS ดีขึ้น คือ การที่ผู้ปกครองต้องมี ความมุ่งมั่นอดทนในการฝึก

[NPC5]ด้าน พญ.ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กล่าวเสริมว่า ข้อดีของวิธีนี้ คือ เป็นวิธีที่เข้าใจง่ายและใช้ได้ง่าย เด็กสามารถบอก ความต้องการของตนได้ตรงและชัดเจน ผู้ใหญ่สามารถตอบสนองเด็กได้ตรงจุด ซึ่งการตอบสนอง อย่างถูกต้องถือเป็นแรงเสริมให้เด็กอยากสื่อสารมากขึ้น เด็กเป็นฝ่ายเริ่มต้นการสื่อสาร ทำให้เด็กเข้าหาคนมากขึ้น วัสดุที่ใช้มีราคาถูกและทำได้ไม่ยาก และเด็กสามารถ สื่อสารกับคนอื่นๆได้ คนอื่นสามารถเข้าใจรูปภาพที่เด็กยื่นให้ และตอบสนองความต้องการของเด็กได้และไม่จำเป็น ต้องเสียเวลาสอนวิธีสื่อสารนี้แก่คนอื่น โดยวิธีการฝึก ได้แก่
1.การให้ความรู้ผู้ปกครองให้เข้าใจว่า PECS คืออะไร จะช่วยเด็กได้อย่างไร มีขั้นตอนการฝึกอย่างไรและให้ดูตัวอย่างเด็กที่ใช้ PECS สำเร็จและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
2.ประเมินแรงเสริมที่เด็กต้องการในขณะนั้นแล้วเตรียมภาพและเริ่มฝึกขั้นที่ 1 โดยเน้นให้ผู้ปกครองฝึกลูกได้
3.สอนผู้ปกครองทำภาพ และให้การบ้านไปฝึกลูกต่อเนื่องที่บ้าน
4.นัดมาติดตามอาการ ถ้าเด็กมีความสามารถผ่านเกณฑ์ก็ จะสอนขั้นต่อไป
Cr.https://www.thaihealth.or.th/