tripoweryoga

Day: May 3, 2021

กรมสุขภาพจิตตั้งเป้าเด็กออทิสติกใช้ม้าฟื้นฟู

กรมสุขภาพจิตตั้งเป้าเด็กออทิสติกใช้ม้าฟื้นฟู

กรมสุขภาพจิตตั้งเป้าเด็กออทิสติกใช้ม้าฟื้นฟู slotxo การใช้ม้าฟื้นฟูเด็กที่เป็นโรคออทิสติก (Autism) ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยมีบริการที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ xoslot นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า กรมสุขภาพจิตได้นำการฟื้นฟูแนวการแพทย์ทางเลือกคืออาชาบำบัด (Hippotherapy) โดยใช้ม้า มาฟื้นฟูเด็กที่เป็นโรคออทิสติก (Autism) ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยมีบริการที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ และที่ปัจจุบันคือ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน ที่ผ่านมา เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ปกครอง คาดว่า ทั่วประเทศมีเด็กอายุ 2-5 ขวบเป็นออทิสติก 18,220 คน แต่เข้าถึงบริการในปี 2560 เพียงร้อยละ 35 พร้อมตั้งเป้าเพิ่มการเข้าถึงบริการของเด็กออทิสติกภายในปี 2564 ให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ50 ด้านแพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการ รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เปิดเผยว่า โปรแกรมบำบัดฟื้นฟูเด็กออทิสติกด้วยอาชาบำบัด เป็นบริการทางเลือกใหม่ในการช่วยเหลือเด็กออทิสติกในพื้นที่ภาคตะวันออก […]

กทม.มุ่งพัฒนาเด็กออทิสติก

กทม.มุ่งพัฒนาเด็กออทิสติก

กทม.มุ่งพัฒนาเด็กออทิสติก slotxo สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ ให้ความสำคัญกับเด็กออทิสติก ฝึกให้มีปฏิสัมพันธ์ สามารถสื่อสารกับผู้อื่น และทำกิจวัตรประจำวันช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุด xoslot ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.)กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานเนื่องในวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก 2 เมษายน ที่สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ซึ่ง กทม. ร่วมกับ มูลนิธิคุณพุ่ม สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึ่ม (ไทย) มูลนิธิออทิสติกไทย และศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (apcd) ว่าปีนี้จะสร้างเสริมเจตคติ ความตระหนักรู้ของสังคม และกระตุ้นให้มีการพัฒนาระบบการคัดกรอง วินิจฉัย การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม รวมถึงจัดการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการพัฒนาบุคคลออทิสติกอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปีเพื่อให้ประชาคมโลกให้ความสนใจกับบุคคลออ ทิสติก และผู้ที่บกพร่องทางการพัฒนา ที่มีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก และคาดว่าในกรุงเทพฯ มีจำนวนบุคคลออทิสติกประมาณ 10,000 คนม.ร.ว.สุขุมพันธุ์กล่าวต่อว่า กทม.ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและพัฒนาเด็กออทิสติกอย่างจริงจัง ปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดกว่า 100 แห่ง […]

ไทยพัฒนาชุดตรวจออทิสติกในเด็กอ่อน หวังช่วยเด็กออทิสติกได้รับการรักษาเร็วขึ้น

ไทยพัฒนาชุดตรวจออทิสติกในเด็กอ่อน หวังช่วยเด็กออทิสติกได้รับการรักษาเร็วขึ้น

ไทยพัฒนาชุดตรวจออทิสติกในเด็กอ่อน หวังช่วยเด็กออทิสติกได้รับการรักษาเร็วขึ้น slotxo สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ พัฒนาชุดตรวจออทิสติกในเด็กอายุ 12 เดือนเป็นเครื่องแรกในไทย แม่นยำสูง มาตรฐานเทียบเท่าเครื่องมือระดับนานาชาติ ตอนนี้ได้จดลิขสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อย xoslot นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า โรคออทิสติกพบมากในอันดับต้นๆ ของเด็กไทย เกิดจากความผิดปกติการทำงานของสมองตั้งแต่กำเนิด มีพัฒนาการบกพร่องทางด้านภาษา และพฤติกรรม ภาวะนี้จะรักษาได้ผลดีที่สุดเมื่ออายุต่ำกว่า 3 ขวบแม้ว่าจะไม่หายขาดแต่ก็ช่วยให้ใช้ชีวิตได้ปกติ แต่ส่วนใหญ่เริ่มตรวจพบและรักษาหลังอายุ 3 ขวบไปแล้วดังนั้นสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ จึงได้พัฒนา เครื่องมือตรวจวินิจฉัยภาวะออทิสติกได้ตั้งแต่อายุ 12-48 เดือนที่เรียกว่า “ทีดาส (Thai Diagnostic Autism Scale :TDAS)” ได้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งมีความแม่นยำสูง มาตรฐานเทียบเท่าเครื่องมือระดับนานาชาติ ได้ยื่นจดลิขสิทธิ์แล้ว นับเป็นเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสติกเครื่องแรกของไทยที่เตรียมใช้ในปี 2562โดยชุดเครื่องมือตรวจวินิจฉัยนี้ ประกอบด้วย […]

“ออทิสติกเทียม” อาการน่ากังวลจากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

“ออทิสติกเทียม” อาการน่ากังวลจากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

“ออทิสติกเทียม” อาการน่ากังวลจากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ slotxo คุณพ่อคุณแม่อาจจะเห็นหรือเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับเด็กเด็กวัยเตรียมอนุบาลและวัยอนุบาลที่เล่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ดูโทรทัศน์ มากเกินไป จนกลายเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมคล้ายออทิสติก หรือเรียกกันว่า “ออทิสติกเทียม” มาดูกันค่ะว่าจะมีสาเหตุ อาการ เเละวิธีรักษาอย่างไรบ้าง xoslot ออทิสติกเทียมคืออะไร ?ออทิสติกเทียม คือ การที่เด็กขาดการสื่อสารแบบสองทาง ทำให้ตัวเด็กขาดการกระตุ้น เพราะการให้ลูกเล่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือดูโทรทัศน์ เป็นการรับสารทางเดียวเท่านั้น ทำให้เด็กมีพัฒนาการทางสังคมที่ช้าสาเหตุการสัมผัสกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สมาร์ทโฟน แทปเเล็ต ก่อนอายุ 2 ขวบดูทีวีนานเกินไปมากกว่าวันละ 1 ชั่วโมง/วันความเข้าใจผิดในการเลี้ยงลูก ด้วยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกต่างๆ มาเลี้ยงลูกเเทน เพราะความง่าย สะดวกสบายเพราะเด็กเล็กยังแยกแยะไม่ออกระหว่างโลกจริงกับโลกเสมือนในหน้าจอ จึงส่งผลต่อพัฒนาการ เพราะเเทนที่เด็กๆ จะเเสดงออกด้วยการพูดโต้ตอบปกติ ก็อาจจะไม่พูดออกมาเพราะกำลังอยู่กับโลกส่วนตวในหน้าจอ เเเป็นละในที่สุดก็จะพัฒนาไปปัญหาด้านการเข้าสังคมในที่สุดตรวจสอบอาการลูกสามารถสังเกตอาการของลูกได้ว่าเป็นออทิสติกเทียมหรือไม่ได้ดังนี้อายุ 6 เดือน ไม่ยิ้ม ไม่แสดงอารมณ์สนุกสนานอายุ 9 เดือน ไม่ร้อง […]

ความในใจของเด็กพิเศษ(ออทิสติก)

ความในใจของเด็กพิเศษ(ออทิสติก)

ความในใจของเด็กพิเศษ(ออทิสติก) slotxo กลุ่มโรคออทิสติก (Autistic spectrum disorder) เป็นกลุ่มของโรคที่มีสาเหตุจากความผิดปกติของสมอง ทำให้มีความบกพร่องของพัฒนาการหลายด้าน ทั้งด้านภาษาและสังคมที่ล่าช้า มีพฤติกรรมที่ต่างจากคนทั่วไปหลายอย่าง ทำให้หลายๆ คนอาจไม่เข้าใจ ลองมาดูกันค่ะ ว่าพฤติกรรมของเด็กพิเศษหรือเด็กออทิสติกกันเค้ารู้สึกอย่างไร xoslot ผอมๆ อย่างฉันก็กินจุมากๆ เลยเด็กออทิสติกไม่ว่าจะอ้วนหรือผอม ส่วนใหญ่ถ้าเป็นของชอบแล้วจะกินได้ทีละมากๆ เช่น กินไก่ทอด 40 น่อง ข้าว 4-5 จาน หรือขนมเป็น 10 ห่อก็ยังไม่อิ่ม พ่อแม่หลายคนคิดว่าลูกตัวเองกินได้เยอะ แต่ความจริงแล้วในใจเค้าก็อยากจะหยุด แต่สมองสั่งให้กินไปเรื่อยๆ โดยที่ท้องจะไม่เตือนเลยว่าอิ่มแล้ว หลายคนกินจนอาเจียนเพราะกระเพาะรับไม่ไหว บางคนก็กินแบบไม่เคี้ยวไม่กลืนเลยทีเดียว ถ้าเห็นอาหารคือหิวสุดๆ แต่ถ้าไม่เห็นอาหารก็คือไม่หิวเลยข้อแนะนำในเรื่องนี้เวลาจะทำอาหารให้เด็กออทิสติกทาน สิ่งสำคัญคือ เรื่องของปริมาณ เพราะการที่เค้ากินมากมาจากการทำตามกลไกสมองที่สั่งว่าให้กินของที่ชอบ ก็กินไปอย่างที่ไม่รู้จักอิ่ม มันจะมีปัญหาเรื่องของกระเพาะ ทำให้ปวดท้องได้ เด็กออทิสติกที่ไม่สามารถแสดงความรู้สึกได้ ทำให้เกิดอารมณ์ที่เปลี่ยนไป […]

คำว่าอัจฉริยะกับออทิสติกมีเส้นขีดระหว่างเส้นบางๆ

คำว่าอัจฉริยะกับออทิสติกมีเส้นขีดระหว่างเส้นบางๆ

คำว่าอัจฉริยะกับออทิสติกมีเส้นขีดระหว่างเส้นบางๆ slotxo เราเคยได้ยินกับคำเหล่านี้มามาก กับคำว่าคำว่าอัจฉริยะกับออทิสติกมีเส้นขีดระหว่างเส้นบางๆ ส่วนมากความอัจฉริยะเหล่านั้น ก็ถูกปิดกั้นตั้งแต่รู้ว่า เด็กเกิดมาพบกับอาการผิดปกติ ผู้ใหญ่จึงเน้นรักษามากกว่าส่งเสริมให้เด็กทำในสิ่งที่ชอบ ส่วนมากเด็กออทิสติกจะมีปัญหาในการเข้าสังคม ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยดี การอาตัวรอด แต่สิ่งที่ทดแทนมานั้น ถ้าตัวเด็กใจจดใจจ่อกับสิ่งใดสิ่งนึ่ง เขาจะทำได้ดีกว่าคนปกติ เพราะเขาจะศึกษาใจจดใจจ่ออยู่เพียงเรื่องเดียวเท่านั้น ทำให้เขามีทักษาความชำนาญมากเป็นพิเศษ จึงคนทั่วไปเรียก เด็กเหล่านั้นว่า อัจฉริยะ xoslot มีคนดังเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลกมากมาย ยกตัวอย่าง อัลเบิร์ต ไอสไตน์ อัจฉริยะมีความเป็นเลิศ ในเรื่อง คณิตศาสตร์ และ ฟิสิกส์ แต่ในช่วงตอนเด็กเขาเริ่มพูดได้ในตอน อายุ 3 ขวบ ซึ่งช้ากว่าเด็กธรรมดาทั่วไป การเขียนหนังสือ สะกดคำ ไม่ค่อยได้ รวมถึงบุคลิกภาพ ซึ่งตัวเขาเองสไตการแต่งตัว ผมไม่ตัด ซึ่งผิดกับสไตในช่วงนั้นอย่างสิ้นเชิง ส่วนสำหรับ เด็กออทิสติกเราสำรวจพบกว่า ร้อยละสิบ เด็กจะมีความเป็นอัจฉริยะในตัว […]