tripoweryoga

Day: May 5, 2021

ข้อสังเกตเด็กออทิสติก ทารก2เดือนไม่สบตา-รีบพบหมอ

ข้อสังเกตเด็กออทิสติก ทารก2เดือนไม่สบตา-รีบพบหมอ

ข้อสังเกตเด็กออทิสติก ทารก2เดือนไม่สบตา-รีบพบหมอ slotxo นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จ.นครราชสีมา กล่าวถึงเด็กที่เป็นออทิสติก(Autistic) ว่า สาเหตุของออทิสติก เกิดจากความผิดปกติในสมองของเด็กตั้งแต่กำเนิด ไม่ได้เกิดจากการเลี้ยงดู ทำให้เด็กบกพร่องทางพัฒนาการ โดยเฉพาะทักษะทางสังคม และการสื่อสาร ไม่พูดหรือพูดไม่รู้เรื่อง พูดเป็นภาษาต่างด้าว พูดซ้ำๆ เลียนแบบโดยไม่เข้าใจความหมาย หรือพูดไม่มีความหมาย สื่อสารบอกใครไม่ได้ และไม่มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับคนอื่น ยังไม่มีวิธีการป้องกัน และไม่มียารักษาหายขาด แต่สามารถดูแลฟื้นฟูให้เด็กใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับเด็กปกติได้ xoslot ผลสำรวจของกรมสุขภาพจิตล่าสุดในปี 2558 พบว่าในกลุ่มเด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ขวบทุกๆ 1,000 คน จะพบเป็นออทิสติกได้ 6 คน โดยส่วนใหญ่มักมาเมื่ออายุเกิน 4 ขวบ ทำให้ประสิทธิภาพการฟื้นฟูได้ผลดีไม่เท่าที่ควรเล่นกับเด็กสาเหตุที่เด็กออทิสติกเข้าถึงบริการน้อย ส่วนหนึ่งเกิดมาจากพ่อแม่ผู้ปกครองขาดความเข้าใจเรื่องพัฒนาการของเด็ก ซึ่งเด็กที่เป็นออทิสติกจะมีหน้าตา การเจริญเติบโตในช่วงขวบปีแรกเหมือนเด็กปกติทั่วไป อีกทั้งพื้นฐานสังคมไทยยังมองว่าเด็กพูดช้า พูดไม่ชัด […]

ซีพี,ทรู สานพลัง มูลนิธิออทิสติกไทย เปิดศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงานบุคคลออทิสติก

ซีพี,ทรู สานพลัง มูลนิธิออทิสติกไทย เปิดศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงานบุคคลออทิสติก

ซีพี,ทรู สานพลัง มูลนิธิออทิสติกไทย เปิดศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงานบุคคลออทิสติก slotxo เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น สานพลัง มูลนิธิออทิสติกไทย ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก เนื่องในวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก 2 เมษายน พร้อมเปิดศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงานบุคคลออทิสติก (CP-True Autistic Thai Foundation Vocational Training Center) ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ตั้งเป้าหมายฝึกอาชีพแก่บุคคลออทิสติกทั่วไทยและอาเซียน xoslot 2 เมษายน 2562 : เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วยมูลนิธิออทิสติกไทย ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมจัดงาน “วันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก” ซึ่งองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้ประกาศให้ วันที่ 2 เมษายน […]

ตั้งศูนย์ออทิสติกเชียงใหม่-สงขลา

ตั้งศูนย์ออทิสติกเชียงใหม่-สงขลา

ตั้งศูนย์ออทิสติกเชียงใหม่-สงขลา slotxo ขยายผล”ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัด” ไปยังทั่วประเทศ พร้อมเสนอให้เป็นศูนย์ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และมีแพทย์และพยาบาลประจำ xoslot นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับตัวแทนองค์กรผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น เมื่อเร็วๆ นี้ องค์กร กลุ่มตัวผู้ปกครองออทิสติกได้เสนอภาพโมเดล “ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัด” ของกลุ่มออทิสติกโดยขอให้ขยายผลไปยังทั่วประเทศ จากปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่ในจ.ขอนแก่น และจ.นนบุรี ภายใต้กำกับของ พก.พม. โดยเสนอให้เป็นศูนย์ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และมีแพทย์และพยาบาลประจำ“ระยะแรกเพื่อให้บุคคล ออทิสติกได้รับการดูแลรวดเร็วขึ้น พก.พม.จะปรับปรุงการทำงานภายในเพิ่มศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกเพิ่มอีก 2 แห่งใน จ.เชียงใหม่ และจ.สงขลา โดยใช้พื้นที่ศูนย์อบรมคนพิการเป็นที่ตั้งภายในปีงบประมาณ 2562-2563 และจัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยคนพิการเฉพาะทาง รองรับความต้องการของผู้ปกครองและ ส่งไปประจำใน 4 […]

พัฒนาระบบสนับสนุนคนพิการทางสติปัญญาให้มีอาชีพที่ยั่งยืน

พัฒนาระบบสนับสนุนคนพิการทางสติปัญญาให้มีอาชีพที่ยั่งยืน

พัฒนาระบบสนับสนุนคนพิการทางสติปัญญาให้มีอาชีพที่ยั่งยืน slotxo กรมสุขภาพจิต เร่งพัฒนาระบบเตรียม ความพร้อมผู้พิการ ทางสติปัญญา ทางการเรียนรู้ และออทิสติก ที่อยู่ในวัย 15-18 ปี เข้าสู่การมีอาชีพ มีรายได้ ซึ่งที่ผ่านมาจัดเป็นกลุ่มที่ได้รับการจ้างงานน้อยที่สุด โดยให้หน่วยงานในสังกัด 20 แห่งทั่วประเทศใช้ระบบการ ฝึกอบรมแบบสอนงานอย่างใกล้ชิด (job Coach) ในเบื้องต้นมีผู้พิการที่ได้รับการฟื้นฟู และมีความพร้อมที่จะก้าวสู่การฝึกทักษะ ด้านอาชีพที่เหมาะสมกว่า 6,000 คน xoslot นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนอาชีพให้บุคคลที่มีความพร่องทางสติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก เข้าถึงการมีอาชีพ ว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดระบบการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการด้านสติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก ที่มีความพร้อมและความสามารถ โดยพบว่าการจ้างงานคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มพิการทางการเคลื่อนไหว ส่วนผู้พิการทางสติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก ได้รับการจ้างงานน้อยที่สุด ทั้งนี้ผู้ที่บกพร่องด้านสติปัญญา ด้านการเรียนรู้และออทิสติกเป็นผู้พิการกลุ่มใหญ่ที่อยู่ในความดูแล […]

เด็กไทยป่วยออทิสติกพุ่งเฉียด 2 แสนราย

เด็กไทยป่วยออทิสติกพุ่งเฉียด 2 แสนราย

เด็กไทยป่วยออทิสติกพุ่งเฉียด 2 แสนราย slotxo กระทรวงสาธารณสุข เผยเด็กไทยอายุ 0-18 ปี ป่วยเป็นโรคออทิสติกเกือบ 2 แสนคน แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมากในรอบ 10 ปี เร่งให้คลินิกสุขภาพ เด็กดีทั่วประเทศกว่า 10,000 แห่ง ตรวจคัดกรองหาเด็กที่มีพัฒนาการภาษา สังคม และพฤติกรรมผิดปกติ แนะสังเกตเด็กต่ำกว่า 3 ขวบ หากไม่สบตา ไม่ชี้นิ้ว พูดซ้ำๆ ให้รีบพบแพทย์ทันที xoslot นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดงานรณรงค์วันออทิสติกโลก และการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแนวทางการดูแลบุคคลออทิสติกแบบบูรณาการ เนื่องด้วยสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปีเป็นวันออทิสติกโลกในปีนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม […]

เตือน!! ลูกติดหน้าจอ เป็น ‘ออทิสติกเทียม’

เตือน!! ลูกติดหน้าจอ เป็น ‘ออทิสติกเทียม’

เตือน!! ลูกติดหน้าจอ เป็น ‘ออทิสติกเทียม’ slotxo พ่อแม่ไม่สนใจ ปล่อยลูกไว้กับสื่อหน้าจอนานๆ แพทย์เตือน ลูกเป็น “ออทิสติกเทียม” พัฒนาการช้า ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ซ้ำร้าย อาจนำไปสู่ “โรคซึมเศร้า” xoslot “ปกติลูกอยู่กับย่าวันจันทร์ – ศุกร์ และวันเสาร์ – อาทิตย์จะอยู่กับพ่อแม่ ช่วงลูกติด(หน้าจอ) หนักมาก ก้าวร้าว พูดด้วยก็ไม่หัน จนเราลบเกม ปิดเน็ตแต่ปัญหายังไม่จบ เพราะย่ายังปล่อยให้เล่น จนมีอยู่อาทิตย์หนึ่ง เราเห็นความผิดปกติ ตาลูกกะพริบตลอดเวลา เราเลยบอกย่า ห้ามลูกเล่นมือถือเด็ดขาด เราเลยพาไปทำกิจกรรมข้างนอกมากขึ้น” คุณแม่ท่านหนึ่งเล่าเป็นอุทาหรณ์เกี่ยวกับการให้ลูกใช้เวลาอยู่กับสื่อหน้าจอนานๆนี่คือเรื่องราวอุทาหรณ์ของคุณแม่ท่านหนึ่ง ที่ทิ้งลูกไว้กับย่า ให้เด็กอยู่กับหน้าจอ จนเข้าข่ายเสี่ยงเป็น “ออทิสติกเทียม” พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ จิตแพทย์และรองอธิบดีกรมอนามัย เพื่อชี้แจงเรื่องออทิสติกเทียม และแนะแนวทางการรักษา […]