tripoweryoga

มาตรฐานน้ำดื่มบรรจุขวดและน้ำประปา

มาตรฐานน้ำดื่มบรรจุขวดและน้ำประปา

น้ำดื่มบรรจุขวด หรือ ภาชนะต่างๆ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน น้ำมีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้า จนกระทั่งเข้านอนในตอนกลางคืน น้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคในประเทศสหรัฐอเมริการคือ น้ำประปา สำหรับในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว น้ำประปามีมาตรฐานการผลิตที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ ในการผลิตน้ำประปาจะดูแลและควบคุมโดยหน่วยงานของ รัฐบาล และมีหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของน้ำประปาที่ผลิตออกมาว่าได้ผ่านมาตรฐานหรือไม่ และนำผลการตรวจสอบมารายงาน ถ้าประชาชนต้องการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของน้ำประปาที่ผลิตออกมาว่าได้มาตรฐานหรือไม่ ก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ water.epa.gov ซึ่งการตรวจสอบคุณภาพของน้ำประปานั้นจะต้องทำการตรวจสอบพร้อมทั้งรายงานผลทุกวัน

เครดิตฟรี

หน่วยผลิต น้ำประปา หนึ่งแห่งจะมีหน้าที่ผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนในชุมชนที่มีประมาณหนึ่งแสนครัวเรือน มาตรฐานการผลิตน้ำประปาของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีมาตรฐานที่สูงมาก เพราะว่าน้ำประปาที่ผลิตออกมาเพื่อประชาชนนั้นได้มีการออกกฏหมายกำหนดมาอย่างชัดเจนว่า น้ำประปาต้องทำให้บริสุทธิ์เท่านั้น จึงจะสามารถปล่อยออกมาสู่ประชาชนได้ ดังนั้นน้ำประปาที่ออกมาประชาชนจึงสามารถดื่มได้เลย โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปผ่านกระบวนการใดเพิ่มเติมอีก เพราะว่าน้ำประปาที่ผลิตออกมานั้นถือว่าเป็นน้ำที่บริสุทธิ์อยู่แล้ว

สำหรับ น้ำดื่มบรรจุขวด ที่มีจำหน่ายอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นผลิตโดยบริษัทเอกชน ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมและการตรวจสอบของหน่วยงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเหมือน น้ำประปา แต่ทว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีหน่วยงานที่ควบคุมอยู่ เพราะน้ำบรรจุขวดนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์การอาหารและยาหรือ FDA ซึ่งองค์กรอาหารและยานี้ไม่ได้ทำการตรวจสอบน้ำดื่มบรรจุขวดโดยตรง แต่บริษัทนั้นสามารถส่งตรวจสอบคุณภาพสถาบันวิจัยเอกชนได้ ส่วนทางองค์การอาหารและยานั้นจะเข้าไปตรวจสอบเฉพาะในขั้นตอนการบรรจุน้ำดื่มลงขวด เพื่อป้องกันสารปนเบื้อนที่จะเข้ามาในขั้นตอนขณะบรรจุเท่านั้น

ด้วยมาตรฐานการผลิตน้ำประปาของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งด้านสุขภาพและอนามัย น้ำประปาที่ผลิตออกมานั้นมีความบริสุทธิ์สะอาดเทียบเท่ากับน้ำดื่มบรรจุขวดอยู่แล้ว

มาตรฐาน น้ำดื่มบรรจุขวด เน้นคุณภาพเป็นหลักเกณฑ์เพื่อบ่งชี้ถึงความสะอาด และความปลอดภัยของน้ำดื่ม นอกจากนั้นจากโฆษณาของบริษัทน้ำดื่มที่กล่าวว่าน้ำที่นำมาทำการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดนั้นนำมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งบางคนมีความสงสัยว่าแหล่งน้ำที่ว่าอาจจะเป็นแหล่ง น้ำประปา ก็เป็นได้ แต่ก็ยังไม่มีข้อพิสูจน์ในเรื่องนี้ออกมา หลายคนจึงมองว่าการบริโภคน้ำจากน้ำดื่มบรรจุขวดหรือน้ำประปาในสหรัฐอเมริกาก็ไม่ต่างกันเท่าใดนัก ทว่าการบริโภคน้ำดื่มบรรจุนั้นได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน

สล็อต

การที่ น้ำดื่มบรรจุขวด เป็นที่ต้องการของประชาชนนั้น เป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าคนในปัจจุบันนี้ใส่ใจเรื่องสุขภาพเพิ่มขึ้น เพราะว่ามีการลดดื่มเครื่องดื่มที่ผสมน้ำตาลและน้ำอัดลมลง และหันมาดื่มน้ำบรรจุขวดทดแทน มีการทำสถิติไว้ว่าขวดน้ำดื่มที่คนสหรัฐอเมริกาบริโภคในหนึ่งวัน เมื่อเอามาเรียงต่อกันจะได้ความยาวเท่ากับเส้นรอบโลกเลยที่ดี คิดดูสิว่าทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตขวดพลาสติกที่จะนำมาบรรจุน้ำดื่มนั้นต้องสูญเสียทรัพยากรธรรมเป็นจำนวนเท่าใด ถึงแม้ว่าการบริโภคน้ำดื่มที่ไม่ได้ปรุงแต่งจะเป็นสิ่งที่ดีก็ตาม แต่ว่าถ้ามีการปรับเปลี่ยนภาชนะที่ใช้บรรจุแทนที่จะเป็นขวดพลาสติกใช้แล้วทิ้งแบบเดิม หันมาใช้ขวดพลาสติกที่ไม่มี BPA เป็นส่วนผสมก็จะช่วยลดมลภาวะของโลกให้น้อยลง แต่ถ้าจะให้ดีที่สุด คือการใช้ภาชนะบรรจุน้ำแบบที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ทั้งแบบที่เป็นขวดสแตนเลสหรือขวดแก้วก็จะยิ่งดี เพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้ลดลงด้วย เราจะได้อยู่มีธรรมชาติที่สวยงามต่อไปให้ลูกหลาน

เชื่อกันว่าในอนาคตแล้วน้ำประปาในทุกประเทศควรที่จะบริโภคได้ไม่ต่างกับ น้ำดื่มบรรจุขวด ตามแบบประเทศสหรัฐอเมริกา และยังการพัฒนาน้ำประปาเพื่อประชาชนให้มีสุขภาพดีแล้ว มีแนวคิดที่จะเพิ่มสารฟลูออไรด์ในน้ำประปาเป็นการช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับฟันของประชาชน ให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลฟันอีกด้วย อย่างที่เห็นจึงกล่าวได้ว่า น้ำประปา ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นสามารถดื่มได้ไม่ต่างจากน้ำดื่มบรรจุขวด

อุตสาหกรรมน้ำดื่มบรรจุขวด เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่เริ่มมีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 และได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วง 6-7 ปี ที่ผ่านมา เนื่องจากการเพิ่มจำนวนขึ้นของโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร ปัจจุบันธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวดในท้องตลาดมีมูลค่าประมาณ 1,500 ล้านบาท โดยมีอัตราการขยายตัวประมาณร้อยละ 20 ต่อปี ซึ่งใน พ.ศ. 2535 มีผู้ประกอบการที่ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดถึง 1,127 ราย มีน้ำดื่มบรรจุขวดจำหน่ายในท้องตลาดร่วม 200 ยี่ห้อ ซึ่งร้อยละ 20 ไม่ได้มาตรฐานน้ำดื่ม

สล็อตออนไลน์

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงานของรัฐควรมีโปรแกรมการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำดื่มอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง ทั้งทางด้านเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยา แต่การตรวจสอบดังกล่าวเป็นเรื่องที่กระทำได้ยาก เนื่องจากจำนวนเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีจำกัด ด้วยเหตุนี้ ชมรมนักวิทยาศาสตร์ การประปานครหลวง มีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคน้ำดื่มบรรจุขวด จึงขอนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ดุษณีและคณะ (2539) จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อ “คุณภาพน้ำดื่มในกรุงเทพฯ” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ดังนี้

  1. จากการสำรวจแหล่งน้ำดื่มของชาว กทม. โดยการสุ่มสัมภาษณ์หัวหน้าครอบครัวผู้ใช้น้ำ จำนวน 406 หลังคาเรือนในเขตพื้นที่ห้วยขวาง พญาไท สามเสน บางเขน และจตุจักร ดังแสดงในตารางที่ 1 สรุปว่า แหล่งน้ำดื่มของชาว กทม. ร้อยละ 86.2 ได้จากน้ำประปา รองลงมาร้อยละ 36.2 ได้จากน้ำดื่มบรรจุขวด โดยที่น้ำประปาที่ใช้ดื่ม ร้อยละ 92.6 นำมาต้มก่อนดื่ม ร้อยละ 40.9 กรองก่อนดื่ม และร้อยละ 15.7 ทั้งกรองแล้วต้มก่อนดื่ม เมื่ออกนอกบ้านจะดื่มน้ำอัดลมหรือน้ำหวานเป็นอันดับแรก รองลงมาจะดื่มน้ำประปาและน้ำดื่มบรรจุขวดตามลำดับ โดยคำนึงถึงความสะอาด ความทันสมัย และความสดชื่นรวมทั้งราคา
  2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพน้ำดื่ม ทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และทางจุลชีววิทยาของน้ำประปา จำนวน 100 ตัวอย่าง ที่สุ่มเก็บจากสถานที่ดังแสดงในตารางที่ 1 และน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 155 ตัวอย่าง ที่ซื้อจากร้านค้าในพื้นที่เขตดังกล่าว พบว่าคุณภาพน้ำดื่มทั้งทางกายภาพและเคมี ได้แก่ ความเป็นกรดด่าง ความขุ่น ความเป็นด่าง ความกระด้าง คลอไรด์ และโลหะหนัก ได้แก่ เหล็ก ตะกั่ว แคดเมียมและปรอท มีค่าอยู่ในมาตรฐาน แต่สำหรับคุณภาพน้ำดื่มทางด้านแบคทีเรียยังไม่ได้มาตรฐาน

jumboslot

น้ำดื่มบรรจุขวดพบปริมาณเชื้อแบคทีเรียมากกว่าน้ำประปา ดังแสดงในตารางที่ 2 โดยพบว่าปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด (Heterotrophic plate count, HPC) ที่เกินมาตรฐานในน้ำประปา เพียงร้อยละ 2 แต่ในน้ำดื่มบรรจุขวดกลับสูงถึงร้อยละ 97 ส่วนแบคทีเรียกลุ่มฉวยโอกาสก่อโรค ได้แก่ P.aeruginosa, S.aureas และ C.perfringens พบในน้ำประปา ร้อยละ 8, 2 และ 2 แต่กลับพบในน้ำดื่มบรรจุขวด สูงถึงร้อยละ 23, 3 และ 9 ตามลำดับ ส่วนแบคทีเรียกลุ่มทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วง ไม่พบทั้งในตัวอย่างน้ำประปาและน้ำดื่มบรรจุขวด

จากผลวิจัยดังกล่าว ชมรมนักวิทยาศาสตร์ การประปานครหลวง ขอเสนอแนะประชาชนผู้บริโภค ควรตระหนักถึงความปลอดภัยในการดื่มน้ำบรรจุขวด ที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานจากผู้ประกอบการที่ผลิต โดยรองน้ำประปาบรรจุขวดเลย เท่ากับว่าผู้บริโภคต้องซื้อน้ำดื่มที่แพงกว่าน้ำประปาถึง 1000 เท่า แถมยังไม่สะอาด จากขั้นตอนการบรรจุที่ไม่ได้มาตรฐาน และผู้ประกอบการที่ใช้เครื่องหมาย อย. ปลอม

ดังนั้นควรเลือกซื้อเฉพาะที่ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานและมีการตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียเป็นประจำ วิธีที่สะดวกและประหยัด คือ การดื่มน้ำประปา ที่ชมรมนักวิทยาศาสตร์ การประปานครหลวง มีความมั่นใจว่าเหมาะสมสำหรับใช้ดื่มมากกว่าดื่มน้ำบรรจุขวด ทำไมต้องซื้อของแพงที่มีความสะอาดและปลอดภัยต่อสุขภาพน้อยกว่า?

slot

น้ำดื่มบรรจุขวดของ กปน. ใช้น้ำประปาเป็นวัตถุดิบ ซึ่งได้มาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลกอยู่แล้ว เมื่อนำมาผลิตเป็นน้ำขวดก็ยังผ่านกระบวนการผลิตน้ำดื่มที่ สำนักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร กระบวนการผลิต ภาชนะบรรจุและการเก็บรักษา ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อคุณภาพและความปลอดภัยของน้ำที่ผลิต ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภคนั่นเอง มาตรฐานทั้งหมดนี้เรียกว่าหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต ( Good Manufacturing Pracice : GMP ) นอกจากนี้กระบวนการผลิตที่ต้องผ่านขั้นตอนการกรองด้วยเซรามิค ซึ่งสามารถกรองสารแขวนลอยที่มีความละเอียดมากชนิดที่สายตามองไม่เห็น ทำให้น้ำที่ผ่านเครื่องกรองดังกล่าวมีความขุ่นน้อยมาก คือเพียง .1 NTU เท่านั้น มาตรฐานน้ำดื่มที่องค์การอนามัยโลกให้ 5 NTU สำหรับน้ำประปา 2 NTU นอกจากนี้ยังผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วยก๊าซโอโซน โดยใช้กระแสไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์ 15,000 – 20,000 โวลต์ ทำปฏิกิริยากับอากาศที่แห้ง แล้วจึงพ่นลงในน้ำ ปริมาณโอโซนที่เหลืออยู่จะมีผลในการทำลายแบคทีเรียและไวรัส นอกจากนี้โอโซนยังทำให้น้ำมีรสชาดดีที่บางคนบอกว่าหวาน ซึ่งถ้าเทียบกับน้ำประปาอาจจะรู้สึกได้ถึงความแตกต่าง บางคนบอกว่ารสชาดดีกว่าน้ำประปาดื่มได้ชื่นใจเหมือนดื่มน้ำฝน เพราะน้ำประปาใช้คลอรีนฆ่าเชื้อโรค ซึ่งข้อดีคือมีคงสภาพอยู่ในน้ำได้นานกว่าโอโซน สามารถมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคในน้ำจนไปถึงบ้านเรือนประชาชน เรียกว่าหากมีเชื้อโรคหลุดเข้ามาในน้ำระหว่างก่อนถึงบ้านประชาชน คลอรีนก็ยังสามารถฆ่าเชื้อโรคตายหมด แต่ข้อเสียคลอรีนมีกลิ่นฉุน และทำให้รสชาดน้ำเปลี่ยนไปเล็กน้อย ซึ่งก็แก้ไขได้ด้วยการรองน้ำตั้งทิ้งไว้เมื่อคลอรีนระเหยไปหมด กลิ่นและรสชาดก็จะดีขึ้น

หากจะบอกว่าคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดของ กปน. ได้มาตรฐานก็คงจะไม่ถูกทีเดียวนัก เพราะความจริงผลิตได้สูงกว่ามาตรฐานเสียอีก นี่จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ที่รักสุขภาพและต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตนเอง ซึ่งน้ำดื่มบรรจุขวดที่ผลิตโดยการประปานครหลวง ในยี่ห้อ น้ำดื่มปาป้า โดยมาจากคำว่าประปานั่นเอง จะเริ่มออกวางจำหน่ายในเดือนกรกฏาคมที่จะถึงนี้ ในขวดเพ็ทใสแจ๋วขนาด 600ซีซี ราคาเพียงขวดละ 3 บาทเท่านั้น รอพิสูจน์คุณภาพ รสชาติกับน้ำดื่มยี่ห้ออื่นได้ที่สำนักงานประปาสาขาทุกแห่ง เพราะเราไม่วางขายตามท้องตลาดขายแต่คนกันเองเท่านั้น ก็บอกแล้วไงทำเพื่อสังคม