tripoweryoga

ภาวะเขียวเป็นอย่างไร

ภาวะเขียวเป็นอย่างไร

อาการเขียวรอบๆส่วนปลายเป็นสภาวะเขียวที่เมื่อทำตรวจสุขภาพแล้วจะพบว่าพื้นที่ที่เกิดภาวการณ์เขียวจะเกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ ( cool areas ) อาทิเช่น รอบๆเนื้อใต้เล็บ ( nail beds ), จมูก ( nose ), แก้ม ( cheeks ), ติ่งหู ( earlobes ) แล้วก็รอบๆผิวข้างนอกของลิมฝีปาก ( outer surface of lips ) ฯลฯ ซึ่งการนวดหรือการเพิ่มความอบอุ่นให้กับรอบๆดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะสามารถช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตที่รอบๆส่วนปลาย ( peripheral blood flow ) ก็เลยช่วยลดอาการหรือทำให้สภาวะเขียวรอบๆส่วนปลายหายได้ แต่ว่าสำหรับสภาวะเขียวศูนย์กลาง ( Central cyanosis ) จะไม่สามารถที่จะรักษาด้วยการใช้กระบวนการดังที่กล่าวถึงแล้วให้หายได้ ซึ่งสาหตุของภาวการณ์เขียวส่วนปลาย ( Peripheral cyanosis ) กำเนิดเนื่องมาจาก

เครดิตฟรี
2.1 การที่รอบๆหรืออวัยวะดังที่กล่าวมาข้างต้นมีการสัมผัสกับสิ่งขอที่มีความเย็นจัด ได้แก่ น้ำแข็ง หิมะ ฯลฯ หรือสัมผัสกับอากาศเย็นเป็นเวลานาน
2.2 สภาวะบีบตัวของเส้นเลือดหรือการตีบของเส้นโลหิต ( vasoconstriction ) ด้วยเหตุว่าภาวการณ์ของกลไกสำหรับในการทดแทน ( compensatory mechanism ) ในเรื่องที่ขนาดเลือดส่งออกจากหัวใจต่อนาที ( cardiac output ) มีจำนวนลดน้อยลง
2.3 สภาวะที่เส้นโลหิตมีการตันของเส้นโลหิตแดงจากการมีสิ่งปลอมปนไหลไปตามกระแสโลหิตรวมทั้งเข้ามาอุดเส้นโลหิต ( embolus )
2.4 สภาวะที่เส้นโลหิตมีการบีบตัว ( arteriolar constriction ) เป็นต้นว่า cold induce vasospaem หรือโรคเรเนาด์ทุติยภูมิ ( Raynaud’s phenomenon ) ฯลฯ
2.5 สภาวะที่เส้นเลือดดำมีการตันจากปัจจัยต่างๆยกตัวอย่างเช่น การอักเสบของเส้นเลือดดำ ( Thrombophlebitis ) ฯลฯ
สภาวะตัวเขียว คือ สภาวะความอิ่มตัวออกสิเจนของฮีโมโกลบิ่นในเส้นโลหิตแดงต่ำ เป็นอาการที่เยื่อเกิดภาวะขาดออกสิเจน ก็เลยทำให้เยื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีสีที่คล้ำลง
การคาดการณ์ลักษณะของคนเจ็บ
การคาดคะเนลักษณะของคนเจ็บเพื่อทำวิเคราะห์ถึงต้นสายปลายเหตุที่ก่อให้เกิดภาวการณ์เขียวสมารถยนต์ทำเป็นดังต่อไปนี้

สล็อต
1.การสอบเรื่องราว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Timming of the onset of cyanosis ดังเช่น ให้กระทำซักประวัติความเป็นมาว่าเกิดภาวะเขียวตั้งแต่ทีแรกกำเนิดหรือเปล่า เนื่องจากว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นแล้ว ที่มาของการเกิดภาวการณ์เขียวที่เกิดขึ้นจะกำเนิดเนื่องมาจากโรคหัวใจทุพพลภาพโดยกำเนิด ( Congenital heart disease ) ฯลฯ
2.กระทำวิเคราะห์เพื่อแยกชนิดของสภาวะตัวเขียวแบบ Peripheral cyanosis แล้วก็แบบ Central cyanosis ออกมาจากกัน โดยการทำการวิเคราะห์หาสาเหตุจากพยาธิภาวะของระบบหายใจ หรือระบบไหลเวียนเลือด
3.กระทำตรวจสุขภาพ ซึ่งชอบเริ่มด้วยการค้นหาภาวการณ์นิ้วปุ้ม ( Clubbing of the fingers ) เพื่อช่วยสำหรับเพื่อการพินิจพิจารณาแล้วก็ใส่ความสโมสรกับโรค Congenital heart disease with right to left shunt หรือโรคหลอดลมอุดกันเรื้อรัง ( pulmonary disease ) ดังเช่นว่า โรคฝีในปอด ( lung abscess ), การผ่าตัดทาเส้นโลหิตล้างไตในปอด ( pulmonary arteriovenous fistulae ) ฯลฯ เนื่องจากสภาวะตัวเขียวแบบ Central cyanosis จะมีเจอภาวการณ์นิ้วปุ้ม ( Clubbing of the fingers ) แต่ว่าที่สภาวะเขียวแบบ Peripheral cyanosis จะไม่อาจจะเจอสภาวะนิ้วปุ้ม ( Clubbing of the fingers ) นั่นเอง
4.การวิเคราะห์เลือด เพื่อช่วยกระทำพินิจพิจารณารวมทั้งแยกภาวการณ์ Methemoglobinemia และก็วัดค่าภาวการณ์ที่ระดับออกสิเจนในเลือดแดง ( PaO2 ) แล้วก็ความอิ่มตัวออกสิเจนของฮีโมโกลบิ่นในเส้นโลหิตแดง ( Arterial oxygen saturation / SaO2 )
สภาวะเขียว ( Cyanosis ) หรือ ภาวการณ์ความอิ่มตัวออกสิเจนของฮีโมโกลบินในเส้นโลหิตแดงต่ำ ( Arterial oxygen desaturation ) เมื่อผู้เจ็บป่วยเข้ารับการดูแลรักษาจะต้องได้รับแนวทางซักเรื่องราวแล้วก็ทำตรวจสุขภาพอย่างระมัดระวัง เพื่อเป็นแถวทางในการวิเคราะห์และก็แยกสภาวะเขียวที่เกิดขึ้นว่าเป็น

สล็อตออนไลน์
1.สภาวะเขียวแบบศูนย์กลาง ( Central cyanosis ) ที่มีอันตรายต่อสภาพทางด้านร่างกายจำต้องได้รับการดูแลและรักษาอย่างเร่งด่วน มิเช่นนั้นบางทีอาจทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิต
2.สภาวะเขียวแบบส่วนปลาย ( Peripheral cyanosis ) ที่มีความร้ายแรงน้อยกว่าภาวการณ์เขียวกางส่วนปลาย ที่สามารถรักษาด้วยการใช้การนวดหรือการเพิ่มความอบอุ่นกับรอบๆดังกล่าวข้างต้น อาการเขียวก็จะหายไปได้เอง
การวิเคราะห์แล้วก็ตรวจสุขภาพจะช่วยทำให้หมอสามารถทำแบ่งประเภทรวมทั้งรู้ถึงมูลเหตุที่จริงจริงของภาวการณ์เขียวที่เกิดขึ้นว่ามีสาเหตุจากพยาธิภาวะทางระบบหายใจหรือความแตกต่างจากปกติของระบบไหลเวียนเลือด ซึ่งเมื่อรู้ต้นสายปลายเหตุแล้วจึงจะสามารถวางแบบกรรมวิธีการรักษาที่ถูกเหมาะสมกับคนไข้ถัดไป ด้วยเหตุนั้นเมื่อมีภาวการณ์เขียวเกิดขึ้นอย่างนิ่งดูดายรวมทั้งปลดปล่อยนาน ควรจะรีบพาคนป่วยไปพบหมอในทันทีทันใดเพื่อให้มีความปลอดภัยของคนไข้
อาการเขียวมีต้นสายปลายเหตุหลายชนิดซึ่งอาจจะมีการเกิดขึ้นเฉพาะที่จากการบวมช้ำ พรายย้ำ โรคผิวหนัง การตีบของเส้นเลือดเฉพาะที่ หรือจากปัจจัยอื่นๆหรืออาการเขียวอาจจะมีการเกิดขึ้นทั่วร่างกายจากการขาดออกสิเจนหรือขาดอากาศหายใจ โรคปอด โรคหัวใจ ได้รับพิษ หรือมูลเหตุอื่นๆ

 1. เขียวด้วยเหตุว่าขาดออกสิเจน (cyanosis) : เป็นผลมาจากฮีโมโกลบินอยู่ในภาวะที่ขาดออกสิเจนจำนวนมาก ก็เลยทำให้เม็ดเลือดแดงจะแปลงจากสีแดงสดเป็นสีแดงดำ หรือสีม่วง ซึ่งบางทีอาจเจอได้ทั่วร่างกายหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง
 2. เขียวเนื่องจากฟกช้ำดำเขียว (bruise) : เมื่อส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายถูกกระทบกระแทกแรงๆส่วนนั้นบางทีอาจกำเนิดเป็นรอยช้ำมองเห็นเป็นสีเขียวได้ เนื่องมาจากมีเลือดไหลอยู่ใต้ผิวหนัง
 3. เขียวเพราะเหตุว่าพรายย้ำ (purpura) : พรายย้ำเป็นการมีเลือดไหลใต้ผิวหนัง ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากเลือดแข็งยาก เยื่อใต้ผิวหนังไม่แข็งแรง ได้แก่ ในผู้สูงวัย ในสตรีบางบุคคลที่มักเป็นรอยจ้ำเขียวๆตามแขนขา ฯลฯ
 4. เขียวเพราะเหตุว่าต้นเหตุอื่นๆยกตัวอย่างเช่น ปาน โรคผิวหนังบางจำพวก ภาวการณ์ถูกพิษ ฯลฯjumboslot
  อาการตัวเขียว ( Cyanosis )เป็นอาการซึ่งสามารถเจอได้ในเวชปฏิบัติ เป็นอาการที่เยื่อเกิดภาวะขาดออกสิเจน ก็เลยทำให้เยื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีสีที่คล้ำลง แล้วก็เมื่อมีสภาวะตัวเขียวเกิดขึ้นกับรอบๆเยื่อที่อยู่ใกล้กับผิวหนังหรือเยื่อบุที่รอบๆโพรงปาก พวกเราจะสามารถดูได้ว่าที่ส่วนของลำตัว ริมฝีปาก มือ เท้า เล็บจะมีการกลายเป็นสีเขียวคล้ำ
  โดยคนไข้ที่เข้ารับการดูแลและรักษาอาการจะมีในขณะที่เป็นแบบอาการอ่อนรังหรือแบบอาการทันควันที่ควรต้องได้รับการดูแลรักษาแบบเร่งด่วน โดยเหตุนี้เพื่อการดูแลรักษาที่การวิเคราะห์แล้วก็การดูแลและรักษาที่ถูกแล้ว จะต้องทำซักเรื่องราวหรือทำตรวจสุขภาพ เนื่องจากว่าวิธีสำหรับซักเรื่องราวรวมทั้งการตรวจสุขภาพจะสามารถช่วยทำให้หมอกระทำวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำ พร้อมด้วยกำหนดทางรักษาที่ถูกเหมาะสมกับคนป่วยสภาวะตัวเขียวที่เข้ามารักษาได้
  โรคหัวใจที่เจอในเด็กไม่เหมือนกับโรคหัวใจในคนแก่ที่มักเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือโรคหัวใจจากโรคความดันเลือดสูง โรคหัวใจขาดเลือดหรือโรคหัวใจจากโรคความดันเลือดสูง โรคหัวใจที่เจอในเด็กมักเป็นโรคหัวใจทุพพลภาพโดยกำเนิด รวมทั้งบางจำพวกบางทีอาจเกิดขึ้นในวัยเด็กslot
  โรคหัวใจทุพพลภาพโดยกำเนิด โรคหัวใจประเภทนี้พบได้ทั่วไปที่สุดในเด็ก โดยเจอโดยประมาณ 8-10 คนต่อทารกแรกเกิดมีชีวิต 1,000 คน ลักษณะของโรคหัวใจบางทีอาจเจอได้ตั้งแต่ข้างหลังคลอด แม้กระนั้นบางรายบางทีอาจเจอเมื่ออายุ 3-4 ขวบ หรือเมื่อเป็นผู้ใหญ่สังกัดจำพวกรวมทั้งความร้ายแรงของโรคหัวใจ โดยประมาณปริมาณร้อยละ 90 ของโรคหัวใจประเภทนี้ไม่รู้มูลเหตุ บางรายมีมูลเหตุเนื่องมาจากแม่ติดโรคเชื้อไวรัสโรคเหือดกินยาบางประเภท กินเหล้า หรือได้รับรังสีในขณะตั้งท้อง คุณแม่แก่ เป็นโรคโรคเบาหวาน หรือโรคทางพันธุกรรม
  อาการโรคหัวใจทุพพลภาพโดยกำเนิด ไม่ได้ไม่เหมือนกัน อาจมีอาการร้ายแรงตั้งแต่ต้นกำเนิดหรืออายุยังน้อย แต่ว่าบางรายบางทีอาจไม่มีอาการแสดงของโรคหัวใจเลย อาการที่พบได้มากยกตัวอย่างเช่น หายใจแรงแรงแล้วก็เร็วอ่อนเพลียในขณะดูดนมรวมทั้งจำเป็นต้องหยุดเป็นช่วงตัวเล็กกว่าเด็กวัยเดียวกัน แล้วก็น้ำหนักเพิ่มช้า เป็นปอดอักเสบเสมอๆแล้วก็มีลักษณะอาการร้ายแรงหรือหายช้ากว่าธรรมดา มีลักษณะเขียวขณะออกแรง หรือร้อง เมื่อยล้าง่ายขณะออกแรง เป็นลมเป็นแล้งสลบ เป็นอัมพาต ตรวจได้ เสียงฟู่หัวใจจากการตรวจสุขภาพหรือหัวใจเต้นเร็วหรือช้าไม่ปกติ
  โรคหัวใจรูห์มาตำหนิก โรคหัวใจจำพวกนี้เกิดขึ้นตามหลังไข้รูห์มาตำหนิกที่เกิดขึ้นมาจากการรับเชื้อสเตรปโตคอคคัส ที่เป็นต้นเหตุของคออักเสบรวมทั้งต่อมทอนซิลอักเสบ มักกำเนิดในเด็กโตที่แก่ระหว่าง 5-15 ปี ลักษณะโรคตัวอย่างเช่น ไข้ ปวดบวมตามข้อใหญ่ๆมีผื่นแดงที่ผิวหนัง มีตุ่มแข็งที่ชั้นใต้ผิวหนัง อาจมีอาการทางสมองรวมทั้งหัวใจอักเสบร่วมด้วย โรคนี้เมื่อเป็นแล้วได้โอกาสเป็นซ้ำได้อีกรวมทั้งในรายที่มีหัวหัวใจอักเสบร่วมด้วยจะมีความร้ายแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ได้โอกาสกำเนิดความพิกลพิการของลิ้นหัวใจแบบถาวรได้ ควรต้องคุ้มครองป้องกันการเกิดซ้ำโดยการรับยาปฏิชีวนะอย่างสม่ำเสมอ
  การดูแลเด็กที่มีลักษณะหรือมีลักษณะน้อย ไม่มีความจำเป็นที่ต้องให้การรักษาอะไรก็แล้วแต่บิดามารดาควรจะให้การอุปการะราวกับเด็กธรรมดาทั่วๆไป ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของกิน การบริหารร่างกาย การศึกษา เมื่อพาเด็กไปทำฟันหรือผ่าตัดจำเป็นจะต้องแจ้งให้หมอรู้ดีว่าเด็กเป็นโรคหัวใจเพื่อยาปฏิชีวนะ คุ้มครองป้องกันการเกิดการอักเสบของลิ้นรวมทั้งฝาผนังหัวใจก่อนกระทำการหัตถการ ควรจะพาเด็กมาเจอหมอโรคหัวใจอย่างสม่ำเสมอ เนื่องด้วยโรคหัวใจบางประเภทอาจมีความร้ายแรงเยอะขึ้นเรื่อยๆเมื่อเด็กแก่เยอะขึ้นเรื่อยๆ หรืออาจมีภาวะแทรกซ้อนบางจำพวกเกิดขึ้น
  เด็กที่มีลักษณะอาการแสดงโรคหัวใจ หรือลักษณะของสภาวะหัวใจล้มเหลว เด็กกลุ่มนี้จะมีลักษณะอ่อนล้า หายใจเร็ว รวมทั้งเอาแต่ได้รับยาที่ทำให้หัวใจบีบตัวการขึ้น ยาขับเยี่ยวหรือขยายเส้นโลหิตกินโดยตลอด เด็กสามารถทานอาหารเช่นเดียวกันกับที่ผู้ดูแลกินตามธรรมดาได้ ควรจะหลบหลีกการใส่น้ำปลาหรือเกลือลงในของกิน หลบหลีกการนำเด็กไปในที่คับแคบให้เด็กได้รับยาอย่างสม่ำเสมอและก็ในขนาดที่ถูก เด็กซึ่งสามารถควบคุมอาการก้าวหน้าจะมีการเจริญวัยรวมทั้งไปสถานศึกษาได้ราวกับเด็กธรรมดา แต่ว่ามีบางรายที่บางทีอาจจะต้องผ่าตัดรักษาความเปลี่ยนไปจากปกติ
  เด็กที่อาการตัวเขียว บางบุคคลอาจมีการเขียวฉับพลัน โดยมีลักษณะเขียวคล้ำมากยิ่งกว่าธรรมดาร่วมกับมีลักษณะอาการหายใจแรงลึก ในกรณีที่เป็นร้ายแรงอาจมีอาการตัวเกร็ง เป็นลมเป็นแล้งสลบได้ อาการกลุ่มนี้มักเกิดขึ้นตอนเวลาเช้า มีภาวการณ์ซีดเผือดจากการขาดธาตุเหล็ก จับไข้ ร้องนานๆหรือบริหารร่างกายกระทั่งอ่อนเพลียเป็นอย่างมาก จำเป็นต้องระวังไม่ให้เด็กขาดน้ำ ให้ทานอาหารที่มีธาตุเหล็กมากมายๆเมื่อเด็กมีลักษณะนี้ ให้จับเด็กนั่งยองๆหรืออุ้มพาดไหล่เอาหัวเข่าใกล้อก ถ้าเกิดอาการแย่ลงให้รีบเจอหมอรวมทั้งให้ยาลดการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจดังที่หมอสั่งอย่างสม่ำเสมอ