tripoweryoga

อาการขาดประจำเดือน

อาการขาดประจำเดือน

อาการขาดระดู ( Amenorrhea ) หรือภาวการณ์ขาดเมนส์ ต้นเหตุที่พบมากในสตรี มูลเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นได้เนื่องมาจากระดับฮอร์โมน estrogen ที่ไม่ปกติ ซึ่งสภาวะนี้สามารถเกิดขึ้นได้อีกทั้งวัยรุ่น คนแก่แล้วก็ผู้สูงวัย ต้นเหตุของระดับฮอร์โมนเอสโตรเจน ( Estrogen ) ที่ไม่ดีเหมือนปกติจนกระทั่งกระตุ้นให้เกิดสภาวะขาดระดูมีอยู่ร่วมกันหลายต้นเหตุ มีทั้งยังเหตุที่มีความร้ายแรงสูงหรือมีความร้ายแรงเพียงนิดหน่อย ซึ่งการตรวจค้นปัจจัยสามารถทำได้ด้วยจากการสอบเรื่องราว การตรวจสุขภาพ แล้วก็การตรวจทางห้องทดลอง

เครดิตฟรี
แม้ อาการขาดเมนส์ หรือสภาวะขาดรอบเดือน จะเป็นสภาวะที่ไม่รุนแรง แม้กระนั้นถ้าหากขึ้นในวัยรุ่นก่อนวัยมีเมนส์จะนำมาซึ่งการทำให้อัตราการมีลูกลดลง รวมทั้งยังมีผลต่ออัตราเมตาบอลิซึม ( Metabolism ) ของเดกซ์โทรส ( Gluycose ) ไขมัน ( Lipid ) รวมทั้งเกลือแร่ ( Mineral ) ที่ทำให้รูปทรงของกระดูกที่อยู่ในร่างกายมีการเปลี่ยนที่ไม่ถูกรูปทรง นอกจากนั้นยังมีผลต่อผู้กระทำระจายตัวของไขมันอีกด้วย ด้วยเหตุผลดังกล่าวการต้นสายปลายเหตุที่กระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดการขาดรอบเดือนเพื่อจะยั้งอาการที่เกิดขึ้นก็เลยมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งสภาวะขาดรอบเดือน ( amenorrhea ) สามารถทำแบ่งตามช่วงเวลาการเกิดสภาวะขาดรอบเดือนว่าเกิดขึ้นหลังหรือก่อนการมีการมีรอบเดือนหนแรก ( menarche )
การแบ่งตามช่วงเวลาการเกิดภาวการณ์ขาดเมนส์ที่เกิดขึ้นก่อนหลังการมีการมีเมนส์ทีแรก
1.การขาดรอบเดือนแบบเบื้องต้น ( Primary amenorrhea )หมายถึงสภาวะที่เด็กสาวที่แก่มากยิ่งกว่า 15 ปี แม้กระนั้นยังไม่มีรอบเดือน หรือแก่ 13 ปี แต่ว่าลักษณะที่บอกถึงลักษณะทางเพศของผู้หญิง ( Secondary Sex Characteristic ) ยังไม่มีการแสดงออก ดังเช่น การขยายของเต้านม บั้นท้ายเริ่มผาย
2.การขาดระดูแบบทุติยภูมิ ( Secondary amenorrhea )หมายถึงสภาวะที่สตรีที่เคยมีระดูมาแล้วบ่อยๆ แม้กระนั้นในช่วงเวลาถัดมารอบเดือนมีการหายสม่ำเสมออย่างต่ำ 6 เดือนหรือ 3 รอบเดือน ซึ่งสภาวะที่เกิดขึ้นนี้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรุ๊ป ดังต่อไปนี้
2.1 ภาวการณ์ประจําเดือนไม่มาตามธรรมชาติ ( Physiologic secondary amenorrhea )เป็นภาวการณ์ที่มีการ อาการขาดระดู หรือสภาวะขาดเมนส์ เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ อย่างเช่น เด็กหญิงที่ยังไม่ไปสู่วัยรุ่นหรืออายุน้อยกว่า 13 ปี หญิงในระยะตั้งท้องหรือข้างหลังการคลอดบุตรแล้วก็ตอนที่มารดาให้นมลูก รวมทั้งในตอนวัยทองหรือวัยหมดระดู

สล็อต
2.2.ภาวการณ์เมนส์ไม่มาจากพยาธิภาวะ ( Pathologic secondary amenorrhea )เป็นสภาวะที่มี อาการขาดรอบเดือน หรือภาวการณ์ขาดรอบเดือนสม่ำเสมอ 3 เดือนหรือ 6 ข้างขึ้นไป ต้นเหตุเกิดขึ้นจากมีโรคเกิดขึ้นในร่างกาย ที่มีผลต่อระดับฮอร์โมนของร่างกาย ระบบหลักการทำงานของรังไข่แล้วก็มดลูก รวมทั้งคนป่วยที่เป็นโรคกรุ๊ปอาการถุงน้ำไม่น้อยเลยทีเดียวในรังไข่ ( Polycystic ovarian syndrome หรือ PCOS ) เพราะระบบต่อมไร้ท่อมีการดำเนินการที่เปลี่ยนไปจากปกติ นำมาซึ่งการทำให้ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจน ( Estrogen ) ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ( Progesterone ) ฮอร์โมนแอนโดรเจน ( Androgen ) หรือฮอร์โมนเพศชาย ( Male sex hormone ) และก็อินซูลิน ( Insulin ) ที่อยู่ร่างกายหรูหราที่ไม่สมดุล ก็เลยทำให้มีการเกิดถุงน้ำเล็กๆเยอะๆในรังไข่ รังไข่ก็เลยมีขนาดที่โตขึ้นเป็นเหตุให้เกิดสภาวะขาดรอบเดือน ซึ่งมักพบในหญิงที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ ซึ่งยังไม่รู้จักถึงต้นเหตุที่แน่ชัด แต่ว่าสามารถสรุปประเภทรวมทั้งต้นเหตุของสภาวะขาดรอบเดือนได้ดังต่อไปนี้
การที่ร่างกายของเพศหญิงมีประจำเดือนเกิดขึ้นได้ เนื่องจากว่าลักษณะการทำงานของฮอร์โมนที่อยู่ในส่วนของแกนไฮโปทาลามัส-พิทูอิทารี-อะดรีนัล ( hypothalamic-pituitary-ovarian axis ) แล้วก็ยังรวมทั้ง outflow tract มีการดำเนินการหรือได้รับการรบกวนนำมาซึ่งความไม่ปกติขึ้น ทั้งยังในระดับนิดหน่อยแล้วก็ระดับร้ายแรงก็สามารถเป็นเหตุให้เกิดความเปลี่ยนไปจากปกติกับการมีประจำเดือนทั้งปวง ซึ่งมูลเหตุที่กระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดprimary amenorrhea อาจมีมูลเหตุเดียวกับมีการขาดประจำเดือนแบบ secondary amenorrhea แม้กระนั้นยังมีบางปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิด primary amenorrhea ได้แก่ ความเปลี่ยนไปจากปกติทางด้านกรรมพันธุ์ ความแตกต่างจากปกติทางด้านกายตอนของระบบสืบพันธ์ที่เป็นสาเหตุของการเกิดการขาดรอบเดือนแบบ primary amenorrhea แม้กระนั้นมิได้ทำให้เกิดการขาดประจำเดือนแบบ secondary amenorrhea
โรคที่เกิดขึ้นของสภาวะขาดเมนส์หรือสภาวะขาดระดู
การมีท้อง จัดเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดการขาดรอบเดือนอีกทั้งแบบ primary amenorrhea แล้วก็แบบ secondary amenorrhea แต่ว่าพบบ่อยสำหรับเพื่อการขาดประจำเดือนแบบ secondary amenorrhea สำหรับในกรณีที่เป็นแบบ primary amenorrhea จะมีต้นเหตุจากการที่ร่างกายไม่มีการสภาวะไข่ไม่ตก ( Anovulation ) ฉะนั้นสำหรับในสตรีที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์เมื่อเข้ามาเจอหมอด้วยอาการขาดเมนส์ หมอจะกระทำการไต่ถามแล้วก็ตรวจการตั้งท้องก่อนเป็นขั้นแรกในคนที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการท้องได้

สล็อตออนไลน์

 1. Primary amenorrhea
  สามารถตวจได้ด้วยการสังเกตวิวัฒนาการของเต้านม อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก รวมทั้งการตรวจข้างในเพื่อมองรูปแบบของมดลูก ซึ่งสิ่งที่ทำให้เกิด Primary amenorrhea ที่เจอได้เป็น
  1.เต้านมมีการปรับปรุงธรรมดาแม้กระนั้นไม่มีมดลูก
  จัดเป็นภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปจากปกติมาโดยกำเนิดของระบบขยายพันธุ์ ( Mullertan agenesis ) ซึ่งทำให้มดลูกไม่อาจจะรุ่งเรืองโต รวมทั้งอาจมีความแปลกของระบบฉี่ร่วมด้วย ( Mayer-Rokitansky-Kuster-Huaser syndrome ) ที่จัดเป็นต้นเหตุหลักสำหรับการเกิดภาวะ Primary amenorrhea ที่สามารถกระทำการตรวจได้ด้วยการตรวจระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ( Testosterone ) และก็ยังมีอีกต้นเหตุหนึ่งเป็น คนไข้บางรายมีลักษณะต้านทานแอนโดรเจนโดยบริบูรณ์ ( compelte androgen insensitivity syndrome; CAIS ) ทำให้การพัฒนาของเต้านมไม่ดีเหมือนปกติ แม้กระนั้นที่บริเวรหัวหน่าวแล้วก็จั๊กกะแร้กับมีขนงอกนิดหน่อย ซึ่งการตรวจเจอเพียงแค่ blind vaginal pouch และก็ 5-alpha reductase deficiency ที่มีการแสดงออกของอวัยวะเพศภายนอก่ของผู้หญิงหรือมีลักษณะที่ไม่ชัดเจน ในสภาพการณ์นี้ร่างกายจะหรูหราฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน ( testosterone ) อยู่พอๆกับที่มีอยู่ในผู้ชายและก็มี และก็ karyotype เป็น 46, XY
  ซึ่งการตรวจตราว่าการปรับปรุงของเต้านมมีความผิดธรรมดาไหม อาจมีปัจจัยมากมายจาก
  1.1 ความไม่ปกติของต่อมไฮโปทาลามัส ( Hypothalamus )jumboslot
  ยกตัวอย่างเช่น ตัวเตี้ยในลักษณะเป็นม้าตีนปลาย ( Constitutional delayed growth and puberty =CDGP ) จัดเป็นต้นเหตุของสภาวะ normal variant ซึ่งสามารถพบได้ทั่วไปสำหรับการขาดรอบเดือนแบบ primary amenorrhea ซึ่งมักกำเนิดในบุคคลที่ครอบครัวมีประวัติไปสู่วัยเจริญพันธุ์ช้า หรือการเกิดภาวการณ์ Functional Hypothalamic Amenorrhea ( FHA ) เป้าหมายถึงสภาวะไม่ตกไข่เรื้อรัง ( chronic anovulation ) ที่ไม่อาจจะหาปัจจัยได้ แม้กระนั้นมักมีเหตุที่เกิดจากอวัยวะสร้างเซลล์ขยายพันธุ์ที่ทำงานควบคุมอย่างเป็นลำดับขั้นเป็นแกน ( hypothalamus-pituitary-ovarian axis ) แล้วก็ฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน รีลิสซิ่ง ( Gonadotropin releasing hormone หรือ GnRH ) มีการถูกยั้งเพราะว่าสภาวะเครียด น้ำหนักลดน้อยลง หรือการบริหารร่างกายอย่างมากถ่วงหรือมีความผิดธรรมดาเกี่ยวกับการกินอาหาร ที่ทำให้ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนน้อยลง โดยไม่เจอรอยโรค ที่สามารถกระทำการตรวจได้ด้วยการตรวจระดับฮอร์โมน follicle-stimulating hormone ( FSH ) มีบทบาทสำหรับเพื่อการกระตุ้นไข่สุก ตรวจฮอร์โมน Luteinizing hormone ( LH ) ที่มีบทบาทสำหรับในการกระตุ้นรอบๆอัณฑะในผู้ชายรวมทั้งรังไข่ในผู้หญิง และก็ฮอร์โมนเอสโทรน ( Estrone ) ว่ามีจำนวนสูงหรือต่ำ ซึ่งรอยโรคที่สมองส่วนโฮโปทาลามัสซึ่งสามารถเจอได้ เป็นต้นว่า การรับเชื้อ เนื้องอก ฯลฯ และก็ที่ภาวการณ์ isolated GnRH deficiency สามารถเป็นไปได้ทั้งยังแบบที่ไม่รู้จักมูลเหตุ ( idiopathic ) รวมทั้งแบบกรุ๊ปที่มีลักษณะอาการขาดฮอร์โมน ( Kallmann Syndrome ) ที่มักเกิดขึ้นร่วมกับสภาวะเสียการรับกลิ่น ( Anosmia ) หรือการเจ็บป่วยเรื้อรัง อย่างเช่น เบาหวาน โรคไต โรคมะเร็ง หรือการดูดซึมสารอาหารที่ไม่ดีเหมือนปกติ ก็เลยกระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดภาวการณ์ไข่ไม่ตกได้
  1.2 ความไม่ดีเหมือนปกติของต่อมใต้สมอง ( Pituitary Gland )
  ดังเช่น การเกิดเนื้องอก ( functioning แล้วก็ nonfunctioning pituitary adenoma ) เนื้องอกคราวเกิดขึ้นจะเข้าไปกดหรือแทรกอวัยวะที่ข้างๆ เป็นสาเหตุของการเกิดอาการตามัว เห็นภาพซ้อน ลานสายตาไม่ดีเหมือนปกติ หรือมีลักษณะอาการปวดหัวร่วมด้วย แม้กระนั้นถ้าเกิดเป็น functioning pituitary adenoma จะก่อให้มีสภาวะของฮอร์โมนภายในร่างกายมากเกิน ซึ่งเว้นแต่อาการที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีมูลเหตุอื่น อาทิเช่น autoimmune, infiltrative disease ( sarcoidosis ) หรือ empty sella syndrome ฯลฯ ที่ทำให้ต่อมใต้สมองกำเนิดความแตกต่างจากปกติ
  1.3 ความไม่ปกติของต่อมบ่งเพศ ( Gonad )
  เป็น สภาวะต่อมเพศหายไปโดยกำเนิด ( gonadal agenesis ) ภาวการณ์ต่อมเพศไม่รุ่งเรือง ( gonadal dysgenesis ) ที่มีในขณะที่ปริมาณรวมทั้งรูปแบบของโครโมโซมในนิวเคลียสของเซลล์ยูค้างริโอตหรือค้างริโอไทป์ ( karyotype ) แบบธรรมดา ( 46, XX แล้วก็ 46, XYSwyer syndrome ) หรือมีค้างริโอไทป์แบบที่ไม่ปกติ อาทิเช่น คนที่มีสภาวะโมเซอิค ( Turner mosaicism ) ที่เมื่อทำตรวจสุขภาพแล้วจะเจอลักษณะตัวเตี้ย ( short stature ) โดยคนป่วยจะมีส่วนสูงที่วัดได้มีค่าน้อยกว่าค่าถัวเฉลี่ยธรรมดาของเพศและก็อายุในตอนนั้นม สภาวะไปสู่วัยเจริญพันธุ์ช้ากว่าธรรมดา Delayed Puberty, low hairline, มีแผ่นที่คอ ( webbed neck ), wide-spaced nipples, มุมที่ศอก ( carrying angle ) มากยิ่งกว่าธรรมดา ฯลฯ บางโอกาสอาจมีการพัฒนาสติรวมทั้งสติปัญญามีความชักช้าร่วมด้วย ซึ่งการตรวจ karyotype เจอ 45 X หรือสภาวะโมเซอิก ( Mosaicism ) ภาวการณ์ที่สิ่งมีชีวิตหนึ่งๆมีเซลล์ซึ่งมีจีโนไทป์ต่างกันสองแบบที่ก้าวหน้ามาจากไข่ที่ผสมแล้วใบเดียว รวมทั้งถ้าหากทำตรวจเจอวัวโมโซม Y ซึ่งสามารถตรวจเจอได้ราวๆ 5% หมอจะทำเสนอแนะให้กระทำการตัดต่อมเพศ ( gonadectomy ) เพราะเหตุว่าหมายความว่ามีการเสี่ยงสำหรับในการกำเนิด gonadoblastoma 5- 30% [NPC5]
 2. การพัฒนาของเต้านมธรรมดาและก็ตรวจเจอมดลูก
  ในกรณีนี้เมื่อกระทำตรวจข้างในจะมีลักษณะที่ธรรมดา ซึ่งต้นเหตุที่เป็นได้เป็นสภาวะหรือโรคขาดต่อมไทรอยด์ฮอร์โมนแรกเริ่ม ( Primary hypothyroidism ) ที่นำมาซึ่งการทำให้อัตราการเผาไหม้สารอาหารในร่างกายลดน้อยลง จะกระตุ้นให้ต่อมไฮโพทาลามัสกระทำหลั่งสารไทโรโทรปิน รีลิสสิงฮอร์โมน เรียกย่อว่าหน อาร์ เอช ( TRH :thyrotropin releasing hormone ) รวมทั้งกำเนิด hyperprolactinemia ( prolactinoma, stalk effect pituitary adenoma ) ซึ่งสภาวะที่เกิดขึ้นจะมีผลให้ยั้งการหลั่ง outflow tract ( imperforate hymen, transverse vagingl septum ) ถ้าว่าการตรวจเจอว่าระบบด้านในกำเนิดเปลี่ยนไปจากปกติ มีความหมายว่ามูลเหตุที่นำมาซึ่งขึ้นหมายถึงการอุดตันของ outflow tract ( imperforate hymen, transverse vagingl septum ) ที่จะทำให้มีลักษณะ cyclic pelvic pain ที่สามารถกระทำการวิเคราะห์อาการจากการตรวจหรือแนวทางการทำอัตราซาว์ประเภท pelvic ultrasound
  2.การขาดเมนส์แบบทุติยภูมิ ( Secondary amenorrhea )
  การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาต้นเหตุสำหรับการเกิดภาวะนี้หมายถึงการตรวจค้นรูปแบบของ hyperandrogenism ตัวอย่างเช่น ขนดก ( hirsutism ), มีสิวหรือผมตกแบบเพศชาย ( androgenic alopecia ) ที่สามารถทำแยกต้นสายปลายเหตุได้ดังต่อไปนี้
  2.1 มีลักษณะของ hyperandrogenism ต้นเหตุที่เป็นได้
 3. ภาวการณ์ถุงน้ำรังไข่หลายใบหรือ Polycystic ovary syndrome ( PCOS ) ที่เมื่อทำวิเคราะห์ตาม Rotterdam 2003 criteria ที่มีลักษณะ 2 ใน 3 เป็น
  Hyperandrogenism ( ทางสถานพยาบาลหรือตรวจเจอทางห้องทดลอง )
  Polycystic ovaries ( ตรวจเจอทาง ultrasound )
  การตกไข่แตกต่างจากปกติ ( Oligo/Anovulation )
  ซึ่งคนเจ็บบางรายจะมีลักษณะดื้อรั้นต่ออินซูลินเกิดขึ้นร่วมด้วย แล้วก็สามารถทำตรวจเจอ FSH กับ LH แล้วก็ estrogen ในสภาวะธรรมดาหรือสูงยิ่งกว่าธรรมดา