tripoweryoga

Category: สุขภาพ

การเพิ่มสิ่งเร้าในเด็กออทิสติก

การเพิ่มสิ่งเร้าในเด็กออทิสติก

การเพิ่มสิ่งเร้าในเด็กออทิสติก slotxo วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มพฤติกรรมที่ต้องการ วิธีการ : ทำสิ่งเร้าให้น่าสนใจ เช่น ในการเรียกชื่อเด็ก อาจจะ ใช้เสียงดังขึ้น หรือสูงขึ้นเล็กน้อย ใช้เพลงประกอบ การสอนคำใหม่ๆ ข้อควรระวัง : เด็กเข้าใจผิด เช่น เข้าใจว่า ชื่อตัวเองต้องเป็นเสียง สูง ป้องกันโดยปรับเสียงให้เป็นธรรมดา เมื่อเด็กเริ่มตอบสนอง xoslot การไม่สนใจวัตถุประสงค์ : เพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่ต้องการวิธีการ : ไม่สนใจในพฤติกรรมที่เด็กทำข้อควรระวัง : มักไม้ค่อยได้ผล เพราะเด็กไม่ค่อยมีสังคมอยู่ แล้ว แต่มักจะเกิดโดย พ่อแม่ไม่รู้ตัว เช่น เรียกชื่อลูก เพื่อ ทดสอบว่าเด็กหันหรือไม่ แล้วเฉยๆ ไม่ทำอะไร การหันตาม เสียงเรียกชื่อจะลดลง หรือเรียกให้เด็กไปหยิบของ […]

กลยุทธการปรับพฤติกรรม

กลยุทธการปรับพฤติกรรม

กลยุทธการปรับพฤติกรรม slotxo ตัวพฤติกรรม จะต้องเป็นการกระทำของเด็กที่เห็นได้ชัดเจน เช่น กัด หยิก ฯ ไม่ใช่ลักษณะนิสัย ก้าวร้าว ทำของเสียหาย เพื่อให้การวาง แผนการแก้ไขที่ได้เจาะจงกับการกระทำที่ต้องการ หรือไม่ต้องการ เท่านั้น เป็นหัวข้อที่มีความเข้าใจผิดอยู่เป็นประจำ เพราะพ่อแม่จะกังวลกับ พฤติกรรม หลายอย่าง เช่น เด็กถุยน้ำลายใส่คน กัด บางครั้งกรีดร้อง บางทีก็ปาของใส่ ทั้งหมด คือ ความก้าวร้าว แต่ต้องเลือกแก้ไปที ละพฤติกรรม จะแก้พร้อมกันทีเดียวได้ยาก xoslot ตัวอย่างพฤติกรรมผิดปกติ หมกมุ่นอยู่กับการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่เหมาะสม หรือท าซ้ า ๆ-ยึดติดกับขั้นตอนในการท ากิจวัตรประจำวันบางอย่าง ขาดความยืดหยุ่นเช่นเมื่อเดินเข้าห้องต้องปิดประตู และเปิดไฟด้วยตนเองเสมอ ถ้าคนอื่นท าให้จะกรีดร้องอาละวาด เคลื่อนไหวซ้ า […]

ลัดฟ้าจากอังกฤษเข้ารพ.กาฬสินธุ์แก้ออทิสติกเจ๋ง!

ลัดฟ้าจากอังกฤษเข้ารพ.กาฬสินธุ์แก้ออทิสติกเจ๋ง!

ลัดฟ้าจากอังกฤษเข้ารพ.กาฬสินธุ์แก้ออทิสติกเจ๋ง! slotxo เด็กออทิสติกลูกครึ่งไทย-อังกฤษวัย 4 ขวบครึ่ง พัฒนาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หลังได้รับการแนะนำวิธีการรักษาจาก’รพ.กาฬสินธุ์’ผ่านทางโทร.ข้ามประเทศ xoslot เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นางศุภกร เคอร์เกอร์ (ปานดอนลาน) อายุ 45 ปี พร้อม ด.ช.เดวิด วิลเลี่ยม เคอร์เกอร์ หรือน้องโจโน่ วัย 4 ขวบ 5 เดือน ลูกชาย ได้เดินทางเข้าพบ นพ.สมอาจ ตั้งเจริญ ผู้อำนวยการ รพ.กาฬสินธุ์ พญ.นภาพร โชติช่วงนิรันดร์ หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม และนางสมคิด สุทธิพรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก รพ.กาฬสินธุ์ เพื่อเข้ารักษาอย่างเป็นทางการ […]

ไฟเขียวโรดแม็ปออทิสติกวางแนวดูแลตั้งแต่เกิด-อาชีพ

ไฟเขียวโรดแม็ปออทิสติกวางแนวดูแลตั้งแต่เกิด-อาชีพ

ไฟเขียวโรดแม็ปออทิสติกวางแนวดูแลตั้งแต่เกิด-อาชีพ slotxo คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติวางแนวทางสำหรับบุคคลออทิสติกตั้งแต่เกิดจนถึงปลายทางชีวิต ให้มีคลินิกบุคคลออทิสติกใน รพ.ศูนย์, รพ.ทั่วไป และ รพ.ชุมชน มีแพทย์บริการรายบุคคลยาเวชภัณฑ์ นักกายภาพบำบัด และให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เร่งรัดจัดห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกในชุมชนใกล้บ้านอย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง xoslot นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมีมติเห็นชอบแผนที่นำทางการพัฒนาระบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก หรือโรดแม็ป โดยให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องนำโรดแม็ปไปจัดทำแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนต่อไป สำหรับโรดแม็ปนั้นได้วางแนวทางสำหรับบุคคลออทิสติกตั้งแต่เกิดจนถึงปลายทางชีวิต ดังนี้ ด้านระบบการสร้างเสริมสุขภาพโดยรัฐจัดให้มีคลินิกบุคคลออทิสติกใน รพ.ศูนย์, รพ.ทั่วไป และ รพ.ชุมชน มีแพทย์ให้บริการอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเป็นรายบุคคล รวมทั้งยาเวชภัณฑ์ นักกายภาพบำบัดและให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ด้านการศึกษา รัฐจะเร่งรัดจัดห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกในชุมชนใกล้บ้านอย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง มีระเบียบรองรับ และพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาอย่างยั่งยืนประธานมูลนิธิออทิสติกไทยกล่าวต่อว่า ด้านการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ ควรส่งเสริมการจ้างงานบุคคลออทิสติกอย่างยั่งยืนในหน่วยงานรัฐและสถานประกอบการ ส่งเสริมการจัดตั้งโรงงานในชุมชนของกลุ่มบุคคลออทิสติก สำหรับคนที่ไม่ประสงค์ หรือไม่สามารถเข้าสู่ระบบการจ้างงานตามกฎหมายได้ โดยจัดสรรงบฯอุดหนุน และจัดระบบการส่งเสริมการตลาดและพัฒนากลุ่มอาชีพของบุคคลออทิสติก […]

บอร์ดคนพิการรื้อเกณฑ์ขอมีบัตรชี้ออทิสติกกว่า2แสนไม่มีบัตร-จี้สธ.ปรับเพิ่มประเภท

บอร์ดคนพิการรื้อเกณฑ์ขอมีบัตรชี้ออทิสติกกว่า2แสนไม่มีบัตร-จี้สธ.ปรับเพิ่มประเภท

บอร์ดคนพิการรื้อเกณฑ์ขอมีบัตรชี้ออทิสติกกว่า2แสนไม่มีบัตร-จี้สธ.ปรับเพิ่มประเภท slotxo บอร์ดคนพิการแห่งชาติเสนอ รื้อเกณฑ์ขอมีบัตรคนพิการ ชี้ผู้พิการออทิสติกกว่า 2 แสนคน ยังไม่มีบัตร จี้ สธ.ปรับเพิ่มประเภทความพิการ เพื่อให้เข้าถึงสิทธิ พม.เตรียมใช้เงินกองทุนพิการฟื้นฟูผู้พิการ 4 ด้าน xoslot นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการแห่งชาติได้พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวพิการ การออกบัตร และกำหนดอำนาจหน้าที่ผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวคนพิการ การกำหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิและการขอสละสิทธิของคนพิการ และอายุบัตรประจำตัวคนพิการ พ.ศ…ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 19 วรรคสาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ พ.ศ.2550 โดยอนุกรรมการกำหนดเงื่อนไขได้พิจารณาให้มีการเพิ่มสถานที่ให้แก่ผู้พิการได้ยื่นขอมีบัตรประจำตัวคนพิการได้แก่ ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด หรือหน่วยงานของรัฐตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) และผู้ว่าฯ“คณะอนุกรรมการกำหนดอายุบัตรคนพิการที่เสนอบัตรคนพิการมีอายุ 8 ปี นับตั้งแต่วันออกบัตรนั้น ดิฉันเสนอให้เหลืออายุ 60 ปี เท่ากับการขอมีบัตรประชาชน และใช้ได้ตลอดชีพ ซึ่งคณะกรรมการให้ความเห็นชอบไปดำเนินการแล้ว” นางปวีณากล่าวนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ […]

กรมสุขภาพจิตแนะ3หลัก ส่งเสริมการจ้างงานบุคคลออทิสติก

กรมสุขภาพจิตแนะ3หลัก ส่งเสริมการจ้างงานบุคคลออทิสติก

กรมสุขภาพจิตแนะ3หลัก ส่งเสริมการจ้างงานบุคคลออทิสติก slotxo นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า บุคคลออทิสติกที่จบการศึกษาหรืออยู่ในวัยผู้ใหญ่ทั่วโลกมีอัตราการตกงาน มากกว่า ร้อยละ 90 จึงควรร่วมกันดูแล ช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ให้มีโอกาสในการทำงาน เช่น การส่งเสริมระบบการ เตรียมความพร้อมด้านอาชีพ ทั้งโปรแกรมเตรียมพื้นฐานอาชีพ (Prevocational Program) โปรแกรมการสอนงาน (Job Coach Program) หรือ การสนับสนุนให้องค์กรเอกชน หรือองค์กรผู้ปกครองได้ร่วมดำเนินการกับสถานประกอบการ ส่งเสริมการจ้างงานบุคคลออทิสติกอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน (Social Enterprise) หรือโรงงานในชุมชนของกลุ่มบุคคลออทิสติก (Community Workshop) เพื่อการมีอาชีพ และสามารถดำรงชีวิตได้ตามศักยภาพ xoslot ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 33 ได้กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องรับ ผู้พิการเข้าทำงานในลักษณะงานในอัตราที่ เหมาะสมกับผู้ปฎิบัติงาน จะช่วยส่งเสริมให้ผู้พิการมีความมั่นใจในตนเอง […]

หุ่นยนต์ Bliss เพื่อนใหม่เด็กออทิสติก

หุ่นยนต์ Bliss เพื่อนใหม่เด็กออทิสติก

หุ่นยนต์ Bliss เพื่อนใหม่เด็กออทิสติก slotxo จากแนวคิดที่ Bliss ได้รับการออกแบบมาเพื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กออทิสติก ไปพร้อมกับการพัฒนาทักษะ การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นผ่านการ เล่นเกมที่มีหุ่นยนต์เป็นสื่อกลาง จึงส่งผลให้เด็กได้เรียนรู้การควบคุม ตัวเองผ่านกฎกติกาของเกมที่ใช้บำบัดนั้นด้วย xoslot นอกจากทักษะด้านอารมณ์แล้ว การทำงานของหุ่นยนต์นี้ยังมาช่วยเติมเต็มและตอบสนองอาการของโรคที่เด็กออทิสติกมักชอบทำอะไรซ้ำๆ โดยหุ่นยนต์จะไม่แสดงอารมณ์เชิงลบ เช่น ท่าทีรำคาญ คำพูดเชิงตำหนิเด็ก ทำให้เด็กไม่โดนตำหนิจากการกระทำซ้ำๆ ของเขาไม่เพียงเท่านั้น หุ่นยนต์ Bliss ยังช่วยเก็บข้อมูลพัฒนาการด้านสังคมของเด็ก ซึ่งข้อมูลนี้เองจะถูกส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญนำไปวิเคราะห์ ศึกษา และวิจัยเพื่อปรับเปลี่ยนกิจกรรมบำบัดให้เหมาะสม ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมมากขึ้นสำหรับผู้ป่วยกลุ่มออทิสติกที่ผ่านมา ทีมนักวิจัยนำหุ่นยนต์ Bliss นี้ไปทดลองใช้ที่ โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันราชานุกูล และบ้านเล่นและเรียนรู้ครูน้อง เพื่อเปรียบเทียบว่าระหว่างที่นักบำบัดสอนการจับคู่การ์ดกับเด็ก และนักบำบัดที่ใช้หุ่นยนต์ Bliss มาเป็นตัวช่วยในการบำบัดนั้น หุ่นยนต์ Bliss มีส่วนในการแบ่งเบาภาระเด็กได้หรือไม่ ซึ่งพบว่า เด็กสามารถตอบคำถาม สื่อสารได้เอง […]

หุ่นยนต์เพื่อเด็กออทิสติก ผู้ช่วยแพทย์ เพื่อนเล่นเด็ก

หุ่นยนต์เพื่อเด็กออทิสติก ผู้ช่วยแพทย์ เพื่อนเล่นเด็ก

หุ่นยนต์เพื่อเด็กออทิสติก ผู้ช่วยแพทย์ เพื่อนเล่นเด็ก slotxo อีกไม่นานเกินรอ เด็กออทิสติกจะมีหุ่นยนต์เพื่อนเล่น ที่มีความสามารถพิเศษเป็นผู้ช่วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วผลงานของ ผศ.ดร.บุญเสริม แก้วกำเหนิดพงษ์ หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อตรวจระดับการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมสำหรับเด็กออทิสติก อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาหุ่นยนต์ที่จะทำหน้าที่หลักในการช่วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสร้างโอกาสพัฒนาเด็กออทิสติกผ่านการเล่น ให้มีพัฒนาการทางสังคมเร็วและดียิ่งขึ้น xoslot ปัจจุบัน มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดผู้ป่วยออทิสติก รวมถึงเจ้าหน้าที่พยาบาล ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ประกอบกับการพบแพทย์ของผู้ป่วยแต่ละคนใช้ระยะเวลาในการักษาที่ค่อนข้างนาน และยังใช้ความใส่ใจกับผู้ป่วยสูง ไม่สามารถบริหารเวลาได้แน่นอนขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยแต่ละราย ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยออทิสติกที่รอรับการบำบัดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โครงการฯ จึงได้ร่วมมือกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นทั้งของเล่น เพื่อนเล่น และเครื่องมือในการประเมินพัฒนาการทางสังคมของเด็กออทิสติกสำหรับแพทย์ได้ด้วยผศ.ดร.บุญเสริม กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้มีการทำหุ่นยนต์ต้นแบบขึ้นมา ชื่อว่า “น้องเพื่อนใหม่” โดยมีนายอานนท์ หลีกภัย และนายธนัช กิติสุข 2 นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มจธ. พัฒนาขึ้น โดยออกแบบรูปร่างภายนอกน้องเพื่อนใหม่ให้สวยงามดึงดูดความสนใจของเด็ก เนื่องจากเด็กออทิสติกมักไม่ชอบปฏิสัมพันธ์กับผู้คน ไม่สบตาคน […]

“ออทิสติก” ความหมาย และตัวตน

“ออทิสติก” ความหมาย และตัวตน

“ออทิสติก” ความหมาย และตัวตน slotxo ปัจจุบันโรคออทิสติกถูกกล่าวถึงมากขึ้น ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาทั่วโลกพบความชุกโรคออทิสติกเพิ่มขึ้นอย่างมาก เช่น ในสหรัฐอเมริกาปี 2553 พบความชุก 1 ต่อ 88 ในขณะที่ประเทศไทยเมื่อปี 2547 พบความชุกร้อยละ 0.1 ในเด็กอายุ 0-5 ปี และปัจจุบันคาดว่ามีเด็กไทยอายุ 0-18 ปี มีอาการออทิสติกเกือบ 2 แสนคน xoslot ความหมายของออทิสติกโรคออทิสติก (Autistic) เป็นโรคที่มีความผิดปกติของสมองตั้งแต่กำเนิดที่ส่งผลต่อพัฒนาการทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านการสื่อสาร ด้านการเข้าสังคม และด้านการเล่น เช่น พูดช้า พูดภาษาแปลก ไม่ส่งเสียงเรียก บอกความต้องการโดยการชี้นิ้วทำตามคำสั่งง่าย ๆ ไม่ได้ […]

อย.ยันไม่ถอดยารักษาออทิสติกออกจากบัญชียาหลัก ขอผู้ปกครองอย่าหวั่นวิตก

อย.ยันไม่ถอดยารักษาออทิสติกออกจากบัญชียาหลัก ขอผู้ปกครองอย่าหวั่นวิตก

อย.ยันไม่ถอดยารักษาออทิสติกออกจากบัญชียาหลัก ขอผู้ปกครองอย่าหวั่นวิตก slotxo อย.ยันยังไม่มีนโยบายถอดยารักษากลุ่มออทิสติก ทุกกลุ่มออกจากบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยเฉพาะยาริสเพอร์ริโดน (Risperidone) ซึ่งมีทั้งชนิดน้ำ และชนิดเม็ดเป็นรายการยาที่ ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติอยู่แล้ว ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน ขอผู้ปกครองอย่าวิตก xoslot นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร และยา เปิดเผยว่า กรณีสมาคมพ่อแม่เด็กที่เป็นออทิสติก ยื่นคัดค้านการถอดยาชนิดน้ำ ออกจากบัญชียาหลัก และให้หันมาใช้ชนิดเม็ดที่ผลิตได้เองในประเทศไทยนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา (อย.) ขอชี้แจงว่า โรคออทิสติกถือว่าเป็นกลุ่มโรคที่มีสาเหตุจาก ความผิดปกติของร่างกาย ทำให้มีความบกพร่องของ พัฒนาการหลายด้าน การรักษาต้อง เสริมสร้างพัฒนาการ และเข้าโปรแกรมฝึกพฤติกรรม เพื่อลดพฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสม รวมทั้งรับประทานยา ในการฟื้นฟูศักยภาพ และเตรียมความพร้อมต่อกา ดำรงชีวิตอย่างอิสระสำหรับยารักษาโรคออทิสติก (Autistic disorder) […]