tripoweryoga

Tag: ประโยชน์ของโอเมก้า3

ประโยชน์ของโอเมก้า 3

ประโยชน์ของโอเมก้า 3

โอเมก้า 3 เป็นสุดยอดสารอาหารชะลอวัยที่กล่าวกันว่าส่งผลดีต่อการสร้างเทโลเมียร์ (telomere) หรือส่วนปลายของโครโมโซม ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยไขความลับในเรื่องอายุขัยและความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังบางชนิด เทโลเมียร์เปรียบเสมือนตัวบ่งบอกอายุของเซลล์หรืออายุขัยของสิ่งมีชีวิต ยิ่งเทโลเมียร์มีความยาวเท่าไรก็ยิ่งมีอายุยืนมากขึ้นเท่านั้น มาดูกันว่าโอเมก้า 3 มีบทบาทช่วยในการสร้างเทโลเมียร์ ป้องกันความเสื่อมของร่างกาย และช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีอายุยืนยาวได้อย่างไร สล็อตออนไลน์ โอเมก้า 3 กรดไขมันที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ โอเมก้า 3 คือ กลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดหนึ่งที่จำเป็นต่อร่างกาย เพราะช่วยในการทำงานของเซลล์ กล้ามเนื้อ ระบบประสาท ตลอดจนระบบสำคัญอื่น ๆ แต่ร่างกายไม่สามารถสร้างกรดไขมันชนิดนี้ได้เอง จำต้องได้รับจากการรับประทานอาหารเป็นหลัก โดยโอเมก้า 3 พบมากในปลา อาหารทะเล ถั่ว น้ำมันพืช ผักใบเขียว หรือได้รับเพิ่มจากอาหารเสริม โอเมก้า 3 แบ่งออกเป็น 3 ชนิดสำคัญ ได้แก่ 1.กรดไขมันแอลฟาไลโนเลนิก (Alpha-Linolenic […]

ประโยชน์ของโอเมก้า 3

ประโยชน์ของโอเมก้า 3

โอเมก้า 3 (Omega 3) คือ กลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวชนิดหนึ่ง ซึ่งจำเป็นต่อระบบการทำงานต่าง ๆ ภายในร่างกาย จัดเป็นกรดไขมันจำเป็นที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ ต้องได้รับจากการรับประทานอาหารอื่น ๆ เช่น ปลา น้ำมันพืช ถั่ว เมล็ดพืชต่าง ๆ หรือผักใบเขียว เป็นต้น slotxo โอเมก้า 3 แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ กรดไขมันอีพีเอ กรดไขมันดีเอชเอ และกรดไขมันแอลฟาไลโนเลนิก ดังนี้ 1.กรดไขมันอีพีเอ (Eicosapentaenoic Acid: EPA) และกรดไขมันดีเอชเอ (Docosahexaenoic Acid: DHA) คือ กรดไขมันสายยาวที่สร้างจากกรดไขมันแอลฟาไลโนเลนิกที่อยู่ภายในร่างกาย โดยกรดไลโนเลนิกจะถูกเปลี่ยนเป็นกรดไขมันอีพีเอและดีเอชเอ อย่างไรก็ตาม กระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นได้น้อย จึงควรบริโภคอาหารหรืออาหารเสริมอื่น […]