tripoweryoga

Tag: อาการ

อาการออทิสติกในเด็กต่ำกว่า1ปี

อาการออทิสติกในเด็กต่ำกว่า1ปี

อาการออทิสติกในเด็กต่ำกว่า1ปี slotxo ออทิสติก (Autistic) คือ กลุ่มอาการที่แสดงความผิดปกติของพัฒนาการของเด็ก ลักษณะอาการของเด็กที่เป็นออทิสติก คือ ชอบแยกตัว อยู่กับตัวเอง ไม่พูดหรือติดต่อสื่อสารทางภาษากับคนอื่น และมีปัญหาด้านพฤติกรรมเด็กที่เป็นโรคนี้จะเป็นตั้งแต่แรกเกิด แต่อาการจะแสดงออกมาให้เห็นเมื่อเด็กมีอายุ 3 เดือน 5 เดือน หรือมากกว่านั้น ส่วนใหญ่จะเห็นเมื่อเด็กอายุ 2 ขวบ xoslot เด็กที่เป็นออทิสติกมาตั้งแต่กำเนิดนั้นมีหลายสาเหตุสาเหตุที่ทำให้เด็กเป็น ออทิสติก เช่น พันธุกรรม การที่พ่อแม่มีโรคบางอย่างถ่ายทอดถึงลูกในครรภ์ การที่แม่ติดเชื้อไวรัสบางตัวขณะที่ตั้งครรภ์ ความไม่สมดุลของสารเคมีในร่างกาย รวมทั้งการติดเชื้อขณะคลอด อย่างไรก็ตามสาเหตุที่แน่ชัดของโรคออทิสติกนั้นยังไม่สามารถระบุได้ออทิสติก สามารถรักษาให้หายได้หากรู้ตั้งแต่เนิ่นๆ ความผิดปกติต่างๆ ของเด็กสามารถสังเกตเห็นได้ตั้งแต่เด็กยังอายุน้อยๆ แต่บางรายก็ต้องรอให้เด็กโตขึ้นมาอีกหน่อยจึงจะรู้ การที่พ่อแม่จะรู้ว่าลูกมีความผิดปกติหรือไม่นั้น สามารถสังเกตได้เมื่อลูกมีอายุ 3 เดือนขึ้นไป โดยสังเกตจากภาษาทางกาย เพราะเด็กปกติจะมีการโต้ตอบกับพ่อแม่ จะยิ้ม หัวเราะ จดจำหน้าพ่อแม่ได้ และมีการตอบสนอง […]

ลักษณะเฉพาะและอาการของผู้ป่วยออทิสติก

ลักษณะเฉพาะและอาการของผู้ป่วยออทิสติก

ลักษณะเฉพาะและอาการของผู้ป่วยออทิสติก slotxo โรคนี้เกิดความบกพร่องทางพัฒนาการ แต่ไม่ได้หมายความว่าบกพร่องทางสติปัญญาออทิสติก คือ ความผิดปกติของสมองอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดความบกพร่องของพัฒนาการเกี่ยวกับพฤติกรรมและความสนใจ ทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษา และทักษะทางสังคม การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม xoslot ออทิสติกอาจแสดงอาการตั้งแต่วัยเด็กเล็กและต่อเนื่องไปถึงวัยผู้ใหญ่ ส่วนรูปแบบอาการออทิสติกที่แสดงออกและความรุนแรงอาจแตกต่างกันได้ในแต่ละบุคคล สภาพแวดล้อม และแตกต่างกันในแต่ละช่วงชีวิตของผู้ป่วยออทิสติกเองด้วยลักษณะเฉพาะของออทิสติกลักษณะและอาการของผู้ป่วยออทิสติกนั้นอาจแตกต่างกันในแต่ละคนและแตกต่างกันไปในแต่ละสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ผู้ป่วยออทิสติกยังสามารถมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงชีวิตของพวกเขาได้อีกด้วย นั่นคือเหตุผลที่โรคออทิสติกนี้จึงมักถูกเรียกว่า “ความผิดปกติแบบสเปกตรัม (Spectrum disorder)” ซึ่งหมายถึงมีความรุนแรงและรูปแบบอาการที่ผันแปรไปได้หลายอย่างลักษณะของกลุ่มอาการออทิสติก สามารถแบ่งออกเป็นสามกลุ่มหลัก ๆ ได้แก่:ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social interaction)การสื่อสารทางสังคม (Social communication)จินตนาการทางสังคม (Social imagination)ลักษณะเฉพาะตัวเริ่มแรกของกลุ่มอาการออทิสติกมักจะสามารถสังเกตเห็นได้ในเด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ปี อย่างไรก็ตามในเด็กออทิสติกบางคน อาการออทิสติกอาจจะไม่ปรากฏให้เห็นจนกว่าจะโตขึ้นกว่านั้นปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ผู้ป่วยออทิสติกมักรู้สึกว่า ตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ได้ยาก โดยอาจจะ:ชอบปลีกตัว รักสันโดษสนใจคนอื่นน้อย หรือไม่สนใจเลยไม่เป็นมิตรไม่หลงเสน่ห์ หรือดึงดูดใจเหมือนคนอื่นทั่วไป หรือต่อต้านการสัมผัสทางกายภาพ เช่น การจูบ การกอดไม่ค่อยสบตากับคนอื่น […]

อาการออทิสติก

อาการออทิสติก

อาการออทิสติก slotxo “ออทิสติกเป็นยังไงเหรอ” เอื้อ เพื่อนสาวตะโกนถาม “เหมือนไฮเปอร์หรือเปล่า พวกนี้จะวุ่นวาย อยู่ไม่นิ่ง พูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลย” “เหมือนสิ” ป้อมยามตอบ เด็กไฮเปอร์แอคทีฟ จะมีปัญหาเคลื่อนไหวอยู่ตลอด เขาจะควบคุมตัวเองไม่ได้ และมักขาดสติ เวลาเด็กไฮเปอร์ฯ ตื่นเต้น เสียใจ ดีใจ กังวล จะอยู่ไม่นิ่งวุ่นวายน่าดู แต่เด็กออทิสติกมีความผิดปกติของสมอง แต่ละคนจะมีอาการ ไม่เหมือนกัน บางคนอาจมีอาการไฮเปอร์แอคทีฟ และบางคนมีภาวะปัญญาอ่อนร่วมอยู่ด้วย ถ้าออทิสติกมีอาการ ไฮเปอร์แอคทีฟ และบางคนมีภาวะ การเรียนรู้ภาษาจะยากขึ้นกว่าเดิม เพราะส่วนใหญ่สมาธิจะสั้น” “แล้วต่างกับปัญญาอ่อนอย่างไร” เอื้ออยากรู้ xoslot “แรก ๆ ฉันก็แยกแยะไม่ออกหรอกว่า ออทิสติกกับปัญญาอ่อนต่างกันอย่างไร คุยไปคุยมา กับพวกพ่อแม่ฉันก็เริ่มเข้าใจมากขึ้น“ออทิสติกเป็นความบกพร่องของพัฒนาการทางการสื่อความหมาย และภาษา พัฒนาการ สังคม พฤติกรรม อารมณ์ […]

เด็กไทยป่วยออทิสติกพุ่งเฉียด 2 แสนราย

เด็กไทยป่วยออทิสติกพุ่งเฉียด 2 แสนราย

เด็กไทยป่วยออทิสติกพุ่งเฉียด 2 แสนราย slotxo กระทรวงสาธารณสุข เผยเด็กไทยอายุ 0-18 ปี ป่วยเป็นโรคออทิสติกเกือบ 2 แสนคน แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมากในรอบ 10 ปี เร่งให้คลินิกสุขภาพ เด็กดีทั่วประเทศกว่า 10,000 แห่ง ตรวจคัดกรองหาเด็กที่มีพัฒนาการภาษา สังคม และพฤติกรรมผิดปกติ แนะสังเกตเด็กต่ำกว่า 3 ขวบ หากไม่สบตา ไม่ชี้นิ้ว พูดซ้ำๆ ให้รีบพบแพทย์ทันที xoslot นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดงานรณรงค์วันออทิสติกโลก และการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแนวทางการดูแลบุคคลออทิสติกแบบบูรณาการ เนื่องด้วยสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปีเป็นวันออทิสติกโลกในปีนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม […]

ออทิสติกเทียมเกิดจากอะไร ถ้าเป็นจะมีลักษณะอาการแบบไหน

ออทิสติกเทียมเกิดจากอะไร ถ้าเป็นจะมีลักษณะอาการแบบไหน

ออทิสติกเทียมเกิดจากอะไร ถ้าเป็นจะมีลักษณะอาการแบบไหน slotxo อาการออทิสติกเป็นภาระความผิดปกติอย่างหนึ่งที่พ่อแม่หลายคนไม่ต้องการให้เกิดกับลูกตัวเองอย่างแน่นอน อาการออทิสติกปัจจุบันไม่ได้มีแต่อาการออทิสติกแท้เท่านั้น ยังมีออทิสติกเทียมอีกด้วย อาการผิดปกตินี้เกิดจากอะไร มีอาการอย่างไร มีวิธีการรักษาอย่างไรบ้าง เราสรุปย่อมาให้พ่อแม่ได้ศึกษากัน xoslot ออทิสติกเทียม คืออะไรอาการผิดปกติดังกล่าว พ่อแม่ต้องรู้จักกันเสียหน่อย ความหายของมันก็คือ ความผิดปกติทางอารมณ์และพฤติกรรมที่อาจจะเกิดจากการเลี้ยงดูผิดวิธี หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธีอาจจะทำให้เด็กมีปัญหาทางด้านพัฒนาการของตัวเองจนส่งผลระยะยาวของเด็กได้อาการของออทิสติกเทียมอาการออทิสติกเทียม พ่อแม่ต้องหมั่นสังเกตพฤติกรรมของลูกน้อยเราว่ามีอะไรบ้าง ทั่วไปแบ่งพฤติกรรมที่อาจจะส่งผลให้เกิดภาวะออทิสติกเทียมไว้หลายพฤติกรรมดังนี้ หนึ่งไม่สบตาเวลาพูดด้วย สองชอบทำอะไรซ้ำไปซ้ำมาอาจจะเป็นพฤติกรรมเบื้องต้น หรือ พฤติกรรมเจาะจง สามอายุเกินสองขวบแต่ยังไม่สามารถพูดได้ หรือ พูดไม่เป็นภาษา สี่ร้องไห้หนักแบบไม่มีเหตุผล ห้ามติดโทรศัพท์มากเกินไป หากไม่ได้เล่นหรือหยุดเล่นจะแสดงอาการไม่พอใจ ร้องไห้อาละวาด หกบอกความต้องการของตัวเอง บอกอารมณ์ไม่เป็นว่าต้องการอะไร แต่จะใช้การอาละวาดเพื่อให้คนอื่นทำตามแทน หากลูกหลานเรามีพฤติกรรมเหล่านี้มากกว่าครึ่งอาจจะต้องพาไปพบแพทย์สาเหตุของการเกิดออทิสติกเทียมอาการออทิสติกเทียมเกิดจากอะไร คำตอบแบบตรงๆเลยก็คือ พ่อแม่คนเลี้ยง ขาดความใส่ใจ และเลี้ยงลูกอย่างไม่ถูกวิธีแทนที่จะเลี้ยงด้วยการทำพฤติกรรมต่างๆให้ดู กลับเลี้ยงด้วยการให้ดูโทรศัพท์ แท็บเล็ต โทรทัศน์ มากเกินไป นั่นทำให้เด็กซึมซับพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเอาไว้ รวมถึงเด็กเข้าสังคมไม่เป็น คุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องวิธีการป้องกัน […]

การทดสอบเพื่อวินิจฉัยอาการออทิสติก

การทดสอบเพื่อวินิจฉัยอาการออทิสติก

การทดสอบเพื่อวินิจฉัยอาการออทิสติก slotxo การทดสอบ เพื่อวินิจฉัยอาการออทิสติก ในเด็กนั้น ประกอบด้วยการประเมินพฤติกรรม และการประเมินทางกายภาพ และผลตรวจจากห้องทดลอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ xoslot การประเมินพฤติกรรมการประเมินพฤติกรรมประกอบด้วยแนวทางหรือชุดคำถาม ที่ช่วยให้หมอวินิจฉัยได้ว่าพัฒนาการของเด็กมีความผิดปกติอย่างไร โดยแนวทางการประเมินประกอบด้วยประวัติทางการแพทย์ (Medical History) แพทย์จะสัมภาษณ์คำถามเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก ได้แก่ การสื่อสารของเด็ก การใช้ภาษา การสบตามองหน้า การเล่นของเล่น และพฤติกรรมต่าง ๆ เมื่อเล่นหรืออยู่กับผู้อื่นแนวทางการวินิจฉัยออทิสติก แพทย์จะวินิจฉัยพฤติกรรมของเด็กที่เข้าข่ายลักษณะอาการออทิสติกตามการวินิจฉัยทางการแพทย์การสังเกตพฤติกรรม แพทย์อาจต้องการสังเกตพฤติกรรมของเด็กในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อดูพัฒนาการของเด็ก ทั้งนี้ อาจมีการเก็บข้อมูลจากพ่อแม่เพื่อประกอบการวินิจฉัยว่าสิ่งที่เด็กแสดงออกมาในแต่ละเหตุการณ์นั้นถือเป็นพฤติกรรมปกติหรือไม่แบบทดสอบความฉลาดและพัฒนาการ แบบทดสอบความฉลาดและพัฒนาการมีส่วนในการพิจารณาว่าการเติบโตทางพัฒนาการที่ช้ากว่าปกตินั้นส่งผลต่อความสามารถในการคิดและตัดสินใจของเด็กหรือไม่การประเมินทางกายภาพและผลตรวจจากห้องปฏิบัติการผลตรวจทางร่างกายจัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณาว่าปัญหาทางกายภาพนั้นก่อให้เกิดอาการออทิสติกหรือไม่ ซึ่งประกอบด้วยการตรวจร่างกาย แพทย์จะพิจารณาพัฒนาการทางร่างกายของเด็กว่าเติบโตเป็นปกติหรือไม่ โดยดูจากขนาดศีรษะ น้ำหนักตัว และส่วนสูง นอกจากนี้ แพทย์จะตรวจร่างกายเพื่อหาลักษณะผิดปกติทางโครโมโซมที่แสดงออกทางร่างกายร่วมด้วยการทดสอบการได้ยิน ปัญหาการได้ยินอาจทำให้เด็กมีพัฒนาการช้า รวมทั้งมีปัญหาเกี่ยวกับทักษะการเข้าสังคมและความสามารถทางภาษาการทดสอบพิษจากสารตะกั่ว ( Lead Poisoning) เด็กที่มีพัฒนาการช้ามักหยิบสิ่งของเข้าปากที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างดินหรือเศษชิ้นส่วนต่าง ๆ […]