tripoweryoga

Tag: เด็กออทิสติก

เด็กออทิสติกกับการมีความรัก

เด็กออทิสติกกับการมีความรัก

เด็กออทิสติกกับการมีความรัก slotxo ออทิสติกเกิดจากการทำงานผิดปกติของสมอง จนเกิดเป็นความบกพร่องของพัฒนาการด้านภาษา การสื่อสาร ทักษะทางสังคม รวมถึงมีพฤติกรรมที่มีขีดจำกัด มีการแสดงออกที่ผิดปกติจากเด็กทั่วไป เด็กออทิสติก สามารถเรียนรู้ มีความรู้สึกที่จะรัก ผูกพัน มอบความห่วงใยให้คนอื่นที่เขารักได้ เพียงแต่การแสดงออกของความรักของเด็กออทิสติกอาจจะมีน้อยหรือมากไม่เท่ากันและอาจแสดงออกมาแตกต่างจากคนทั่วไป xoslot ความรักของ เด็กออทิสติก เริ่มแรกที่ได้มาก็คือสัมผัสจากพ่อแม่หรือคนรอบข้างใกล้ชิดที่มีให้ซึ่งนั่นจะสร้างประสบการณ์ทางความรักให้กับเขา ทำให้เขาสามารถเรียนรู้ มีความรู้สึกที่จะรัก ผูกพัน มอบความห่วงใยให้คนอื่นที่เขารักได้เช่นกัน เพียงแต่การแสดงออกของความรักของเด็กออทิสติกอาจจะมีน้อยหรือมากไม่เท่ากัน และอาจแสดงออกมาแตกต่างจากคนทั่วไป พ่อแม่และคนรอบข้างจึงมีความสำคัญที่จะต้องคอยช่วยดูแลพวกเขาเด็กออทิสติก คืออะไรภาวะออทิสติก คือ ความผิดปกติของพัฒนาการด้านภาษา การสื่อสาร ทักษะทางสังคม รวมถึงมีพฤติกรรมการแสดงออกบางอย่างที่แตกต่างไป มีความสนใจในสิ่งต่างๆ จำกัด เกิดจากการทำงานผิดปกติของสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสามารถด้านต่างๆ ที่กล่าวมา ความรุนแรงของภาวะนี้มีหลายระดับ ตั้งแต่ความผิดปกติน้อยมากจนคนทั่วไปแทบจะแยกไม่ออก แต่บางครั้งก็รุนแรงจนถึงระดับที่เรียกว่ามากจนคนทั่วไปเห็นถึงความผิดปกติได้ แต่อาจไม่ทราบว่าความผิดปกตินั้นคืออะไรและเกิดจากอะไร ซึ่งเด็กออทิสติกแต่ละคนจะมีรายละเอียดปลีกย่อยของพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกันไปเด็กออทิสติก กับการมีความรักจากข้อจำกัดต่างๆ ของเด็กออทิสติก จึงทำให้คนทั่วไปเกิดคำถามว่า “แล้วพวกเขาจะมีความรักแบบหนุ่มสาว ได้หรือไม่ […]

สอนเด็กออทิสติกอย่างไร? เมื่อเขาเริ่มมี “ความต้องการทางเพศ”

สอนเด็กออทิสติกอย่างไร? เมื่อเขาเริ่มมี “ความต้องการทางเพศ”

สอนเด็กออทิสติกอย่างไร? เมื่อเขาเริ่มมี “ความต้องการทางเพศ” slotxo ในละคร “วัยแสบสาแหรกขาด โครงการ 2” แฟนๆ จะได้เห็นฉาก “ใบพัด” เด็กชายที่มีภาวะออทิสซึ่มเริ่มมีความรักและแสดงออกอย่างชัดเจนกับ “อันยา” เพื่อนหญิงที่สนิทที่สุด ทั้งการคลอเคลียเวลาเธอเข้ามาใกล้ หรือการพยายามสัมผัสส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อน จน “กองพล” ผู้เป็นลุงสังเกตได้ จึงต้องหาวิธีสอนหลานชายให้รู้จักการรับมือเมื่อเขาเกิด “ความต้องการทางเพศ” xoslot “ใบพัด” เป็นเหมือนตัวแทนของเด็กชายที่มีภาวะออทิสซึ่ม ซึ่งเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นจะเริ่มสนใจร่างกายตนเองและมีอารมณ์ความรู้สึกทางเพศ แต่เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้มักแสดงออกตามความรู้สึกของตนแบบตรงๆ บางครั้งอาจเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การถอดเสื้อผ้าในที่สาธารณะ การมองเสื้อผ้าและร่างกายของเพศตรงข้าม การส่งเสียงซ้ำๆ เมื่อคิดถึงเรื่องเพศ บางรายมีการสัมผัสอวัยวะเพศตนโดยไม่รู้ตัว คุณพ่อคุณแม่จึงต้องสอนให้เขารู้จักรับมือกับอารมณ์ตนเอง ด้วยการพูดคุยทำความเข้าใจ แต่จะดียิ่งขึ้นถ้ามีสื่ออย่างภาพหรือวิดีโอให้เขาเข้าใจร่วมด้วยที่สำคัญก็คือสอนให้เขารู้จักการวางตัวต่อเพศตรงข้าม ใช้ภาษากายแสดงความรักได้อย่างถูกต้อง สร้างกฎเกณฑ์ชัดเจนว่าอะไรที่ทำได้หรือไม่ได้ หากิจกรรมเสริมให้เขาอย่างเหมาะสม รวมทั้งสอนวิธีช่วยตนเองที่ถูกต้องและปลอดภัย รู้จักสถานที่ที่เหมาะสมในการช่วยตนเอง เช่น ห้องนอน ห้องน้ำ […]

เพศบำบัดสำคัญมากในเด็กออทิสติก!

เพศบำบัดสำคัญมากในเด็กออทิสติก!

เพศบำบัดสำคัญมากในเด็กออทิสติก! slotxo จากบันทึกครั้งก่อนที่จุดประกายให้ผู้ปกครอง ครู และนักบำบัดทั้งหลายที่กำลังฝึกทักษะชีวิตออทิสติก ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จริงของครู และผู้ปกครองมูลนิธิออทิสติกไทยที่เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในโรงเรียนการจัดการความสุข ณ คลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล ดร.ป๊อป จึงขอถอด และสรุปบทเรียนเพื่อการบำบัดเพื่อสุขภาวะทางเพศในเด็กออทิสติกดังต่อไปนี้ xoslot ขั้นตอนที่ 1 ผู้บำบัดที่ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องทำการประเมินผ่านการสัมภาษณ์ถึงอายุที่เด็กออทิสติกเกิดการเรียนรู้ทางเพศอย่างเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี สังเกตภาษากาย – มีการสัมผัสอวัยะเพศซ้ำๆ มีความถี่มากเกินไป มีความแรงเกินไป และใช้เวลานานเกินไปหรือไม่ โดยผู้ปกครองต้องแยกแยะภาษากายระหว่างภาษากายด้วยรักหรือภาษากายด้วยเพศเด็ก 2-5 ปี สังเกตการแสดงออกทางเพศที่หลากหลายและแตกต่างทางบุคลิกภาพ มีการเลียนแบบจากต้นแบบที่อายุ 6-12 ปี มีการมองเพศที่ชอบ (ส่วนใหญ่เป็นเพศตรงข้าม) มากเกินไป หรือแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือไม่ เช่น เปิดอวัยวะเพศในที่แจ้ง เปิดกระโปรงหรือถลกเสื้อผู้อื่น ฯลฯเด็ก 6-12 ปี มีความต้องการทางเพศที่เป็นผลของการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมน สังเกตและให้ความรู้ด้วยความรักเกี่ยวกับเพศศึกษา […]

ปรัชญาเบื้องต้นของการพัฒนาเด็กออทิสติก

ปรัชญาเบื้องต้นของการพัฒนาเด็กออทิสติก

ปรัชญาเบื้องต้นของการพัฒนาเด็กออทิสติก slotxo ความเป็นอยู่อย่างเด็กทั่วไป (Normalization)ให้ปฏิบัติต่อเขาเหมือนอย่างเด็กปกติทั้งในบ้านและสังคม ด้วยการให้เขาช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ การดำเนินชีวิตอย่างปกติธรรมดาของเด็กควรอยู่ในดุลยพินิจของผู้ปกครอง ผู้ดูแล เพื่อความปกติสุขของเขา สื่งแวดล้อมในด้านการเรียนรู้ (Learning Environment)เด็กควรได้มีส่วนร่วมกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ในทุกที่อย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ ความสามารถและสติปัญญา ทั้งในบ้านและโรงเรียน ด้วยการฝึก การดูแล การบริการสนับสนุน ตามความต้องการจำเป็น เพื่อจุดมุ่งหมาย ที่เป็นไปได้ในชีวิตของเขา โดยผู้มีความชำนาญในการสอน สิ่งแวดล้อมของครอบครัว (Home Environment)ต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว มีความรับผิดชอบที่เสมอภาคกัน ในจุดประสงค์เดียวกัน ให้เขาได้เรียนรู้ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ให้ความนับถือตามอายุจริงของเขา ให้เขาสามารถผ่อนคลาย และ ใช้เวลาว่างในสิ่งที่เขาชอบเป็นการส่วนตัวได้ ยอมรับนับถือในความแตกต่างระหว่างบุคคล (Respect for the Individual)ยอมรับนับถือในความสามารถของเขา ตามศักยภาพที่เขาทำได้ xoslot สาเหตุที่ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กออทิสติกสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป ทำให้เด็กส่งเสียงงอแง เด็กบางคนพอเข้าไปในห้องเรียนที่มีอุณหภูมิที่ตนไม่เคยชินก็จะอยู่นิ่งไม่ได้เลย ในขณะที่ห้องเรียนเก่า สามารถอยู่นิ่งได้ความเจ็บป่วย […]

กลยุทธการปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติก

กลยุทธการปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติก

กลยุทธการปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติก slotxo การปรับพฤติกรรมในเด็กออทิสติก เป็นกระบวนการที่มีประโยชน์ ทั้งในด้านพัฒนาการและแก้ปัญหาที่รบกวนครอบครัว ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นคือ เรื่องของเทคนิคพฤติกรรมศาสตร์ ความเข้าใจอาการและวิธีการเรียนรู้ของเด็กออทิสติก นอกจากความรู้ ความเข้าใจแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการปฏิบัติคือ บรรยากาศ อารมณ์ความรู้สึกจะต้องดี สื่อให้เด็กรับรู้ ถึงความสุขที่มีอยู่ในสังคม ดึงเด็กออกจากโลกของต้วเอง xoslot เทคนิคพื้นฐานเทคนิคหลักในทางพฤติกรรมศาสตร์ที่ใช้บ่อยในเด็กออทิสติกมีดังนี้ การจับทำและจับให้หยุดวัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างพฤติกรรมใหม่ หรือหยุดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์วิธีการ : ใช้การช่วยเหลือใดๆก็ได้ ที่ทำให้เด็กทำกิจกรรมเหล่านั้นได้ง่ายขึ้น หรือ หยุดยั้งพฤติกรรม ไม่พึงประสงค์ ซึ่งมักเป็นเรื่องที่อันตราย เช่นจับเด็กไม่ให้เล่นมีด จับมือเด็กจับช้อนกินข้าว ป้องหน้า เพื่อให้เด็กมอง สะกิดเด็กเมื่อเรียกชื่อ เป็นต้นข้อควรระวัง : เมื่อทำแล้วต้องลดการช่วยเหลือลงจนเด็กทำเองได้ การจับให้หยุดต้องระวังเด็กโมโห การให้รางวัลวัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กทำพฤติกรรมที่เราต้องการมากขึ้นวิธีการ : ให้ของที่เด็กชอบ จะเป็นขนม การตบมือ […]

เรื่องราวทางสังคมของเด็กออทิสติก

เรื่องราวทางสังคมของเด็กออทิสติก

เรื่องราวทางสังคมของเด็กออทิสติก slotxo Gray (1991) ได้กล่าวถึงเรื่องราวทางสังคมว่า เป็นเรื่องที่สร้างขึ้นเพื่ออธิบายเกี่ยวกบั สถานการณ์ ความคิดหรือมุมมองของบุคคลโดยทัวไป เพื่อช่วยให้บุคคลออทิสติกสามารถรับรู้ และเข้าใจสถานการณ์ทางสังคมได้ง่ายขึ้น xoslot ผดุงอารยะวิญญู(2546, หน้า 69) ได้กล่าวถึงเรื่องราวทางสังคมว่า เป็นเครื่องมืออยางหนึ่ง ที่ใช้ในการสอนทักษะทางสังคมแก่เด็กออทิสติก และเด็กอื่นที่ขาดทักษะทางสังคมเรื่องราวทาง สังคม อาจเป็ นเรื่องหรือข้อความที่อธิบายเกี่ ยวกบสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งในสังคมซึ่ งจะ ั ช่วยให้เด็กออทิสติกเข้าใจสถานการณ์นั้นๆ ได้ดียิ่งขึ้น เรื่องราวทางสังคมมีจุดเน้นที่สำคัญคือ1) ลักษณะทางสังคมที่สำคัญ2) ปฏิกิริยาโต้ตอบที่เราคาดเดาวาจะเกิดขึ้นจากคนทั่วไป3) ปฏิกิริยา โต้ตอบที่เราคาดเดาวาจะเกิดขึ้นจากเด็กออทิสติก4) เหตุผลที่เด็กแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเช่นนั้น อรธิดา ประสา ได้สรุปความหมายของเรื่องราวทางสังคม ว่าเป็นเรื่อง่ สั้นที่บรรยายสถานการณ์ทางสังคมในรูปแบบการชี้น าที่เหมาะสมซึ่ งมักจะอธิบาย การโต้ตอบที่ เหมาะสมส าหรับนักเรียนออทิสติก โดยเขียนจากมุมมองของนักเรียนออทิสติกแต่ละบุคคล เพื่อ พัฒนาความเข้าใจเกี่ […]

เด็กออทิสติก หมั่นสังเกต รู้เร็วฝึกพัฒนาการได้

เด็กออทิสติก หมั่นสังเกต รู้เร็วฝึกพัฒนาการได้

เด็กออทิสติก หมั่นสังเกต รู้เร็วฝึกพัฒนาการได้ slotxo เด็กออทิสติก (Autistic) หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่อง ของพัฒนาการด้านสังคม การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ภาษา และการสื่อความหมาย รวมถึงพฤติกรรมด้านอารมณ์ และจินตนาการซึ่งมีผลมาจากการทำงานในหน้าที่ของสมองบางส่วนที่บกพร่อง xoslot สาเหตุภาวะออทิสติกในปัจจุบัน ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนถึงสาเหตุของการเกิดภาวะออทิซึม มีข้อสันนิษฐานจากปัจจัยหลายประการ ที่ส่งผลให้การทำงานในหน้าที่ต่างๆ ของสมองไม่สมบูรณ์ อาการจะแสดงให้เห็นในเด็กอายุ 2-3 ปีหรือเร็วกว่านั้น ขึ้นกับการสังเกตของผู้ปกครอง และการนำมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยลักษณะอาการเด็กออทิสติกมีลักษณะอาการหลายประการประกอบกันซึ่งอาจพบได้ ดังนี้ลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มีการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลน้อย เช่น การไม่มองสบตา เฉยเมย ไม่แสดงสีหน้าท่าทางหรือกิริยาอาการเมื่อมีผู้ทักทาย เล่นรวมกลุ่มกับเพื่อนไม่ค่อยเป็น ไม่สนใจทำงานร่วมกับใคร มักจะแยกตัวอยู่คนเดียวลักษณะการสื่อสาร พูดช้ากว่าวัย ความเข้าใจภาษาหรือการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารมีน้อย บางคนมีภาษาเป็นของตนเอง ซึ่งคนอื่นฟังไม่รู้เรื่องบางคนไม่พูดเลยหรือพูดได้เป็นคำๆ มีพูดเลียนแบบหรือทวนคำถามพูดซ้ำๆ แต่สิ่งที่ตนเองเข้าใจ ใช้ระดับเสียงพูดระดับเดียวตลอดมีพฤติกรรมซ้ำๆ ผิดปกติ ซึ่งเป็นพฤติกรรมกระตุ้นตนเอง เช่น เล่นมือ […]

เด็กออทิสติก รักษาเร็ว ได้ผลเร็ว

เด็กออทิสติก รักษาเร็ว ได้ผลเร็ว

เด็กออทิสติก รักษาเร็ว ได้ผลเร็ว slotxo วันที่2เมษายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติ (UN)ได้กำหนดให้เป็นวันออทิสติกโลก โรคออทิสติกเป็นโรคทางจิตเวชในเด็กที่กรมสุขภาพจิตมีนโยบายเพิ่มการเข้าถึงบริการฯ มักพบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง พบได้ทั้งคนจนและคนรวย ในเด็กไทยอายุไม่เกิน5ขวบ จะพบเด็กออทิสติกหรือกลุ่มอาการออทิซึมสเปกตรัม1คนต่อเด็ก161คน xoslot เด็กออทิสติกแต่ละคนมีระดับความรุนแรงของโรคที่ไม่เท่ากัน ความผิดปกติของเด็กออทิสติกจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการของเด็ก และจะเห็นเด่นชัดขึ้นเมื่อเด็กออทิสติกมีอายุมากขึ้น จะต้องได้รับบริการคัดกรองหาความผิดปกติ และบำบัดรักษากระตุ้นพัฒนาการ และการปรับพฤติกรรมอย่างมีมาตรฐานนาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าเด็กออทิสติกมีความผิดปกติของพัฒนาการทางสมองที่ล่าช้า3ด้าน คือ ด้านสังคม ภาษา และ พฤติกรรม ผู้ปกครองสามารถสังเกตพบอาการออทิสติกได้ก่อนที่เด็กจะมีอายุ3ปีสัญญาณเตือน ได้แก่“ไม่สบตา ไม่พาที ไม่ชี้นิ้ว ไม่ชอบเปลี่ยนแปลง”กล่าวคือด้านสังคมเด็กจะไม่ยอมสบตา ไม่ชอบมองหน้าคนอื่น ไม่สนใจมองตามเมื่อเราเรียกชื่อ ไม่สนใจผู้อื่น ด้านภาษา เช่น เริ่มพูดได้ช้ากว่าเด็กปกติ หรือพูดได้แต่ไม่เป็นภาษา ฟังไม่รู้เรื่อง ชอบพูดคำเดิมๆ ซ้ำๆ ทั้งวันไม่ชี้นิ้วสั่งหรือบอกเมื่อต้องการของที่อยากได้ และด้านพฤติกรรม เช่น […]

วิธีดูแลเด็กออทิสติก ที่คุณพ่อคุณแม่ควรรู้

วิธีดูแลเด็กออทิสติก ที่คุณพ่อคุณแม่ควรรู้

วิธีดูแลเด็กออทิสติก ที่คุณพ่อคุณแม่ควรรู้ slotxo โรคออทิสติก หนึ่งในความบกพร่องทางสมองที่พบมากที่สุดในปัจจุบัน มาทำความรู้จักโรคนี้กันให้มากขึ้น พร้อมวิธีดูแลเด็กออทิสติกที่กระปุกดอทคอมเอามาฝากกันในวันนี้เลยค่ะ xoslot โรคออทิสติก เป็นโรคที่อยู่ในกลุ่ม พีดีดี (Pervasive Developmental Disorders : PDDs) หรือ ความบกพร่องของพัฒนาการแบบรอบด้าน แสดงอาการอย่างชัดเจนในวัยเด็ก มักพบในช่วง 2 ขวบปีแรก มีผลทำให้พัฒนาการทางด้านสังคมและภาษาบกพร่อง มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของสมองตั้งแต่กำเนิด โดยจะส่งผลต่อพัฒนาการทั้ง 3 ด้าน ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตอาการของเด็กออทิสติก ได้ดังนี้พัฒนาการด้านการเข้าสังคมเด็กไม่มองหน้า ไม่สบตาขณะพูดด้วย ไม่เข้าใจคำสั่งง่าย ๆ ไม่มีความสนใจร่วมกับคนอื่น ไม่แสดงอารมณ์ความรู้สึกทางสีหน้า และไม่มีภาษาท่าทางเพื่อการสื่อสาร ชอบเล่นคนเดียวอยู่ในโลกส่วนตัว ปลีกวิเวกอยู่ตามลำพัง ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นยากพัฒนาการด้านการสื่อสารเด็กพูดช้ากว่าวัย พูดซ้ำ ๆ ทวนคำ ทวนประโยคไปมา พูดภาษาแปลก ๆ […]

ทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติก

ทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติก

ทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติก slotxo สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551, หน้า 1)กำหนดว่า ทักษะทางสังคม หมายถึง ทักษะในการวางตัวและปฏิบัติตัวต่อผู้อื่น เด็กออทิสติกจะเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตัวกบพ่่อ แม่ของตนเองก่อน หลังจากนั้นก็จะรู้วิธีที่จะปฏิบัติตัวกับบุคคลอื่นที่อยู่ในสังคมที่อยู่ไกลตัว ออกไป xoslot ปัทมา บรรเทิงจิต (2548, หน้า 21) ได้ให้ความหมายทักษะทางสังคมว่า หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวของบุคคลให้อยูในสังคมได้อย ่ างเหมาะสม ่ รู้จักผิดชอบ รู้จักบทบาท หน้าที่ของตนเองและการปฏิบัติต่อผู้อื่น ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในสังคม และสร้างประโยชน์ ให้แก่สังคมไม่เป็ นภาระแก่สังคม ธิรากร มณีรัตน์ (2553, หน้า 31) ได้ให้ข้อสรุปเกี่ ยวกบความหมายของทักษะทางสังคมว่า ่ เป็ นทักษะที่เกี่ยวข้องกบการดำรงชีวิตร่วมกน เป็ นพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถของบุคคลในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่อันดี ความสามารถในการสื่อสารกบผู้อื่น […]