tripoweryoga

Tag: เด็ก

พฤติกรรมที่ผิดปกติในเด็กหรือบุคคลออทิสติก

พฤติกรรมที่ผิดปกติในเด็กหรือบุคคลออทิสติก

พฤติกรรมที่ผิดปกติในเด็กหรือบุคคลออทิสติก slotxo ประการหนึ่งของเด็กกลุ่มออทิสติก พฤติกรรมที่ผิดปกติในเด็ก หรือบุคคลออทิสติกดังกล่าวจะแสดงออกใน 3 ลักษณะใหญ่ๆดังนี้ xoslot 1.กิจกรรมความสนใจที่ซ้ำๆ ยากต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น ติดของบางอย่าง กินอาหารแต่เพียงบาง อย่างซ้ำเล่นอะไรซ้ำๆ กิริยาบางอย่างซ้ำๆซากๆ เป็นต้นว่า การหมุนวนตัวเอง การเล่นมือ การเอาวัตถุมาเคาะการเอามือเคาะตามพื้นผิวต่างๆ การเดินเขย่งเท้า การวิ่งพล่านไปมาไม่อยู่นิ่ง ชอบดมสิ่งของต่างๆ ชอบแกะแคะเก็บกินสิ่งต่างๆ ที่เด็กหรือคนปกติไม่ทำ ชอบลงไปนอนคลุกกับพื้น ชอบปีนป่าย สนใจแสงและวัตถุเคลื่อนไหว หยีตามองแสงอาทิตย์ได้นานๆ จ้องมองไฟนีออนได้นานๆชอบปีนขึ้นไปนั่งบนโต๊ะ บนหลังตู้สูงๆ จะเอาอะไรก็ไม่พูดไม่บอกใช้วิธีจูงมือผู้ใหญ่ไปหยิบให้ ฯลฯกิจกรรมความสนใจเหล่านี้สะท้อนออกซึ่งความผิดปกติ เป็นอันดับแรกที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยคือ เขาไม่สนใจคน ความสนใจของเด็กออทิสติกอยู่ที่สิ่งอื่นๆทั้งหมด แต่ไม่ใช่ที่คนด้วยกัน ถ้าไม่ได้รับการฝึกฝนหรือกระตุ้นเขาจะไม่สนใจคน ไม่มองหน้าคนเด็กออทิสติกเมื่อตอนเล็กๆจึงไม่แปลกหน้าใครเลย2.การสูญเสียทางด้านภาษาและการสื่อความหมาย ทั้งภาษาพูดและภาษาท่าทาง เป็นที่ทราบกันดีว่าเด็กปกติเรียนรู้ภาษาและการสื่อความหมายจากการสังเกตุและเลียนแบบผู้คนรอบข้าง แต่เด็กออทิสติกไม่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากกิจกรรมความสนใจที่หมกหมุ่นซ้ำซากดังกล่าวปิดกั้นและจำกัดพวกเขาจากการสังเกตุผู้คนรอบข้างเมื่อไม่สังเกตไม่สนใจก็ไม่เกิดการเลียนแบบ เมื่อไม่เกิดการเลียนแบบการเรียนรู้ทางด้านภาษา และการสื่อความหมายก็จึงเป็นไปไม่ได้ ฉะนั้นเด็กออทิสติกถ้าไม่ได้รับการฝึกฝน จะไม่เรียนรู้จากการ […]

เด็กเสี่ยง “ออทิสติก” พุ่ง

เด็กเสี่ยง “ออทิสติก” พุ่ง

เด็กเสี่ยง “ออทิสติก” พุ่ง slotxo เด็กเสี่ยง “ออทิสติก” พุ่ง อเมริกา 1 ใน 100 ขณะที่ไทยพบ 2-6 ใน 1,000 แพทย์ยันรักษาหายได้ หากตรวจพบสาเหตุก่อนอายุ 4 ขวบ นักวิทย์ไทยเชี่ยวชาญแล็บวิจัยฝรั่งเศสชี้กว่า 80% ผิดปกติจากชีวเคมี อาหาร สิ่งแวดล้อม ปัจจัยร่วม xoslot ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด มหาชน พร้อมด้วย นพ.จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์ ประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนาการแพทย์ทางเลือก (ประเทศไทย) พญ.ปิยะนุช รักพาณิชย์ ผู้จัดการทั่วไป และ ผอ.ฝ่ายการแพทย์ตรัยยา รพ.ปิยะเวท ร่วมแลกเปลี่ยนความสำคัญของการแพทย์ผสมผสานต่อการเลี้ยงดูเด็กภาวะเอเอสดี […]

กระซิบเด็กออทิสติก แก้พฤติกรรมต่อต้านได้

กระซิบเด็กออทิสติก แก้พฤติกรรมต่อต้านได้

กระซิบเด็กออทิสติก แก้พฤติกรรมต่อต้านได้ slotxo สถาบันราชานุกูล เผยข่าวดีเด็กออทิสติกอายุ 6-18 ปี และมีพฤติกรรมก้าวร้าว ต่อต้านการฝึกของพ่อแม่ ผลการศึกษาพบว่า การกระซิบด้วยข้อความเชิงบวกสั้นๆ ที่หูซ้ายขณะเด็กหลับหลังเข้านอนประมาณ 20 นาที ทำเพียง 1 นาทีทุกคืนติดต่อกัน 3 เดือน ให้ผลลดพฤติกรรมต่อต้าน xoslot าวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์ภายหลังการตรวจเยี่ยม สถาบันราชานุกูล กทม. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายในปี 2561 สถาบันแห่งนี้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคจิตเวชในเด็กทุกชนิด และเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการดูแลฟื้นฟูบุคคลที่พิการด้านสติปัญญา การเรียนรู้ เช่น เด็กกลุ่มอาการดาวน์ ออทิสติกในระดับอาเซียน ให้บริการควบคู่การวิจัยและพัฒนาวิชาการเพื่อใช้เป็นมาตรฐานของประเทศ ซึ่งพบว่ามีการพัฒนาที่ก้าวหน้ามากทั้งการจัดบริการรักษาด้วยยา การฝังเข็ม การฝึกทักษะ แก้ไขความพิการเด็กโดยสหวิชาชีพอย่างครบวงจร ไม่แพ้ประเทศใดในอาเซียน ให้บริการที่เป็นมิตร เด็กรู้สึกอบอุ่นใจ ไม่กลัวการรักษา และมีความก้าวหน้าด้านวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานการดูแลเด็ก […]

เด็กออทิสติกกับการเล่นสมมติ

เด็กออทิสติกกับการเล่นสมมติ

เด็กออทิสติกกับการเล่นสมมติ slotxo การเล่นสมมติ (Pretend Play) เป็นการสมมติการเล่นต่างๆ ตามจินตนาการ ได้แก่ การสมมติบล๊อกไม้เป็นรถยนต์ สมมติเชือกเป็นรถไฟ หรือเล่นตุ๊กตา สมมติเป็นครอบครัว มี พ่อ แม่ ลูก เด็กจะเล่นสมมติเป็นเมื่อมีพัฒนาการทางสติปัญญาเพียงพอที่จะเข้าใจได้ว่า คนรอบข้างคิดอย่างไร แล้วจินตนาการตามความคิดนั้น xoslot การที่เด็กจะเล่นสมมติเป็น จะต้องค่อยๆ พัฒนาผ่านลำดับพัฒนาการด้านการเล่นทีละขั้น ดังนี้ การเล่นสัมผัสและเคลื่อนไหว (Sensorimotor Play) การเล่นจัดเรียง (Organizing Play) การเล่นจำลอง (Functional Play) การเล่นสมมติ (Pretend Play)พัฒนาการด้านการเล่นในเด็กออทิสติก มักจะพัฒนามาไม่ถึงการเล่นสมมติ เด็กมักจะทำได้เพียงแค่การเล่นจำลอง ตามหน้าที่การทำงานของสิ่งรอบตัวเท่านั้น และเหมือนจะเล่นเป็นบ้างในกรณีที่เล่นเลียนแบบรายการทีวีบางอย่างที่เด็กสนใจมากเป็นพิเศษ แต่ก็ยังเป็นเพียงการลอกเลียนแบบ ไม่ใช่การสมมติขึ้นมาแต่ในเด็กออทิสติกบางคน พัฒนาการด้านการเล่นหยุดชะงักแค่ขั้นของการเล่นสัมผัส คือ หยิบจับอะไรได้ก็จะเอามาดม […]

เด็กออทิสติกไม่ใช่ตัวตลก

เด็กออทิสติกไม่ใช่ตัวตลก

เด็กออทิสติกไม่ใช่ตัวตลก slotxo เด็กออทิสติกไม่ใช่ตัวตลกในหนังสือที่ น้องนัช เขียน “ผมคือออทิสติก” เป็นชีวิตของน้องนัชในวัยเด็ก ซึ่งคุณแม่เล่าให้ฟัง กระทั่งเข้าโรงเรียนและถูกเพื่อนๆล้อเลียน-รังแก จนเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น เรียนโรงเรียนมีนประสาทฯ และมีบ้างที่โดดเรียนไปเที่ยว เนื้อหาทั้งหมดทำให้คนอ่านได้รู้ เข้าใจ และเห็นอกเห็นใจเด็กออทิสติกมากขึ้น ซึ่งนับเป็นความสามารถของน้องนัชที่ สามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างมีชีวิต xoslot “ผมตั้งใจที่จะเลิกทำทุกอย่างที่เป็นออทิสติก จะพยายามฝึก ตัวเองโดยไม่ทำ และจะทำแบบคนปกติ ผมหวังว่าจะไม่เป็นออทิสติกอีกในวันข้างหน้า ทุกวันนี้เห็นเพื่อนเป็นเด็กออทิสติก เด็กพิเศษแบบอื่น มีหลายอย่าง เช่น เด็กดาวน์ L.D. ผมคิดว่าอยากให้ทุกคนเป็นคนปกติ ผมอยากให้เด็กปกติและคนทั่วๆไปไม่ต้องหัวเราะ ล้อเลียน ไม่ต้องเห็นว่าเป็นคนประหลาด เพราะผมเคยโดนเพื่อนหัวเราะตอนอนุบาล และตอนเรียนดนตรี แล้วถูกเพื่อนล้อ เพราะเพื่อนมาชวนผมคุย เวลาผมคุย เพื่อนก็หัวเราะ ผมไม่รู้ว่าหัวเราะอะไร ไม่ไปถามเพื่อนว่าหัวเราะอะไร เพื่อนบอกว่าผมพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่อง ผมได้ยินเพื่อนบอกแม่ ผมคิดว่าเสียใจ อยากให้เด็กออทิสติก […]

เด็กออทิสติก พัฒนาได้…หากรู้วิธี

เด็กออทิสติก พัฒนาได้…หากรู้วิธี

เด็กออทิสติก พัฒนาได้…หากรู้วิธี slotxo น้ำตา เสียงถอนหายใจ สายตาที่เปล่งแววกังวล ท่าทีที่เหนื่อยล้า ท้อแท้ หนักใจ ผสมกับความผิดหวังและสิ้นหวัง มักมีปรากฏให้เห็นบ่อยครั้งในพ่อ แม่ ที่มีลูกเป็นกลุ่มเด็กที่เรียกกันว่า เด็กออทิสติกพ.ญ.วินัดดา ปิยะศิลป์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวถึงเด็กออทิสติกให้ฟังว่า ทางแพทย์เรียกเด็กกลุ่มที่เป็น โรคออทิซึม (Autism) ว่า เด็กออทิสติก (Autistic Child) โดยโรคออทิซึม เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติ ในสมองที่มีการพัฒนา การล่าช้าของเด็ก ส่งผลให้มีความย่อหย่อน ของประสาทการรับรู้ ทำให้พูดช้า และแยกตัวออกจากสังคม ความย่อหย่อนนี้จะขัดขวาง หรือแปลผลข้อมูลที่รับรู้จากสายตา การได้ยิน และประสาทสัมผัสอื่น ๆ ผิดพลาดจากปกติ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาการ ทางการพูด และการสื่อสารของเด็กเป็นอย่างมาก xoslot จากการวิจัยเชื่อกันว่า มีความผิดปกติบางอย่างในสมองของเด็กกลุ่มนี้ ส่วนอะไรที่เป็นตัวการและเกิดปัญหาอยู่ตรงตำแหน่งใดในสมองนั้น […]

วิธีสอนที่เหมาะสมสำหรับเด็กออทิสติก

วิธีสอนที่เหมาะสมสำหรับเด็กออทิสติก

วิธีสอนที่เหมาะสมสำหรับเด็กออทิสติก slotxo ในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็ก ออทิสติกซึ่งเป็นเด็กพิเศษนั้น มีกระบวนการวิธีการ ต่างๆ มากมาย แต่ก่อนอื่นผู้สอนควรมีความเข้าใจใน ตัวผู้เรียนให้มากที่สุด จึงจะสามารถถ่ายทอดความรู้ ให้กับเด็กออทิสติกได้ดี ซึ่งมีเทคนิคในการสอนเด็ก ออทิสติกโดย (พัทยา, 2552) xoslot เทคนิคการสอนเด็กออทิสติก เน้นทักษะที่จำเป็น การสอนทักษะทางภาษาควรเน้นการรับรู้ทาง ภาษาและการแสดงออกทางภาษา จัดกิจวัตรประจำวันให้เป็นระบบและดำเนินการ ตามเดิมทุกวัน หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องบอก และอธิบายให้เข้าใจ ใช้กระบวนการปรับพฤติกรรมควบคู่ไปกับการสอน หลีกเลี่ยงการลงโทษหรือเปลี่ยนเป็นการให้แรง เสริมแทนการลงโทษ การเรียนการสอนควรให้เพื่อนเป็นแบบอย่างที่ดีให้ มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ควรเน้นทักษะทางสังคมและเลือกใช้วิธีปรับ พฤติกรรมให้เหมาะสม เมื่อพบว่าเด็กออทิสติกบางคน มีพฤติกรรมที่ ผิดปกติมาก ครูจึงจ าเป็นต้องขอความช่วยเหลือจาก ผู้เชี่ยวชาญ เด็กบางคนอาจเรียนรู้ช้าและใช้เวลานานมากใน การแสดงทักษะง่ายๆครูบางคนอาจลดเกณฑ์ใน จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและลดเนื้อหาวิชาลง(ทิศนา, 2549) ได้กล่าวถึงวิธีการสอนแบบ ต่างๆ ที่ใช้สอนเด็กทั่วไป ซึ่งจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการ […]

ออทิสติก 10 คำถาม โดยนพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

ออทิสติก 10 คำถาม โดยนพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

ออทิสติก 10 คำถาม โดยนพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น slotxo ออทิสติกไม่ได้สร้างความแตกต่าง แต่เป็นเพราะว่าเด็กทุกคนแตกต่างกัน เราจึงควรเรียนรู้ และเข้าใจ ในความแตกต่างกันของเด็กแต่ละคน xoslot ออทิสติกคืออะไร“ออทิสติก” (Autism Spectrum Disorder) เป็นโรคที่รู้จักมาเป็นเวลา 70 ปีกว่าแล้ว มีชื่อเรียกหลากหลาย และมีการเปลี่ยนแปลงการเรียกชื่อเป็นระยะ เช่น ออทิสติก, ออทิสซึม, ออทิสติก สเปกตรัม, พีดีดี, พีดีดี เอ็นโอเอส และแอสเพอร์เกอร์ เป็นต้น จนในปัจจุบันตกลงใช้คำว่า “Autism Spectrum Disorder” ซึ่งใช้อย่างเป็นทางการในระดับสากลตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 สำหรับในภาษาไทย ควรใช้ชื่อว่า “ออทิสติก” เหมือนกันในทุกกลุ่มย่อย หรือทุกสเปกตรัมของอาการเช่นเดียวกัน เนื่องจากเป็นคำที่ใช้มานานแล้ว ไม่ควรใช้หลายชื่อซึ่งจะทำให้เกิดความสับสนได้วินิจฉัยออทิสติกได้อย่างไรในปี […]