tripoweryoga

Tag: โรคออทิซึม

การวินิจฉัยโรคออทิซึม

การวินิจฉัยโรคออทิซึม

การวินิจฉัยโรคออทิซึม slotxo การทดสอบด้านการพูด และภาษา อาจใช้วิธีทดสอบที่ เป็นทางการ หรือไม่เป็น ทางการหรือทั้งสองอยางก็ได้การทดสอบ ที่ไม่เป็นทางการ อาจได้แก่การพูดคุย กับเด็กเพื่อสังเกต การแสดงออกทางภาษา เราอาจสังเกต พฤติกรรมเด็กควบคู่กัน ส่วนการทดสอบที่ เป็นทางการนั้น อาจใช้แบบทดสอบมาตรฐาน เช่น แบบทดสอบการ เปล่งเสียงพูด แบบทดสอบความบกพร่องใน การพูดของภาควิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร xoslot การทดสอบด้านความคิด ความจำแบบทดสอบลักษณะ นี้ส่วนมากเป็ นแบบทดสอบ สติปัญญาที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ กับเด็กออทิสติกที่มีความ บกพร่องเล็กน้อย แบบทดสอบ มาตรฐานที่อาจนำมาใช้ได้แก่Wechsler Intelligence Scale for Children – RevisedBayley Scale of Infant DevelopmentLeiter International […]

โรคออทิซึม(AUTISM)

โรคออทิซึม(AUTISM)

โรคออทิซึม(AUTISM) slotxo เด็กออทิสติกคือใคร คือเด็กที่มีความผิดปกติทางพัฒนาการด้านสังคม ภาษา และการสื่อความหมาย พฤติกรรมอารมณ์ และจินตนาการ ซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากการทำงานในหน้าที่บางส่วนของสมองผิดปกติไป และความผิดปกตินี้จะพบได้ ก่อนวัย 30 เดือน ออทิสติกเกิดขึ้นได้อย่างไร xoslot ยังไม่มีผู้ใดสามารถสรุปได้ว่า อะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทำ ให้เด็กเป็นออทิสติก แม้ว่าจากการวิจัยใหม่ๆ จะพบว่ามีความผิดปกติของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบ ประสาทส่วนกลาง ซึ่งมีปัจจัยเกี่ยวข้องกับเรื่อง ไวรัส กรรมพันธุ์ และการเปลี่ยนแปลงของ สารเคมีในร่างกายด้วย จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นออทิสติก การจะสังเกตว่าลูกเป็นเด็กออทิสติกหรือไม่นั้น ทำได้ตั้งแต่เขายังเล็กๆ โดยสังเกตตามขั้นตอนของการพัฒนาการที่เด็กควรจะเป็น ดังนี้ พฤติกรรมที่บ่งชี้ว่า เด็กอาจเป็นออทิสติก ในขวบปีแรก เช่น เด็กดูดนมได้ไม่ดี เงียบเฉย ไม่สนใจให้ใครกอดรัด ไม่แสดงท่าทางหรือส่งเสียงเรียก ไม่สนใจใคร แต่บางรายอาจติดคนมากจนผิดปกติ เด็กไม่สบตา ไม่แสดงท่าทางหรือส่งเสียงเรียก ไม่สนใจที่จะให้ใครอุ้ม […]

โรคออทิซึมในประเทศไทย

โรคออทิซึมในประเทศไทย

โรคออทิซึมในประเทศไทย slotxo โรคออทิซึมได้เริ่มพบตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ ๗ แต่ในตอนนั้นยังไม่ทราบว่า เป็นโรคนี้ ทราบกันเพียงว่า เด็กที่มีความผิดปกติทางจิต ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์ชาวอังกฤษว่า “อัจฉริยะปัญญาอ่อน” (idiot savant) เนื่องจากเด็กมีอัจฉริยะในด้านความจำ การคำนวนตัวเลข ดนตรี และศิลปะ แต่ด้อยทางด้านพฤติกรรม และอารมณ์อย่างมาก เด็กได้รับการดูแลบำบัดรักษา โดยแพทย์ทางระบบประสาทร่วมกับจิตแพทย์ ที่ประเทศอังกฤษ ในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๑๑ แพทย์หญิงวาสนา ศรมณี จิตแพทย์เด็ก โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ได้ตรวจรักษาเด็กชาย อายุ ๕ ปี หน้าตาน่ารัก มีสีหน้าเฉยเมย ไม่สนใจใคร เด็กอยู่ไม่นิ่ง วิ่งขึ้นลงบันได โดยใช้มือลูบไปตามราวบันไดซ้ำๆ ซากๆ โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ส่งเสียงร้องไม่เป็นภาษา ที่น่าแปลกใจก็คือ เด็กสามารถเล่นเครื่องเล่นเทปได้อย่างถูกต้อง […]

ประวัติความเป็นมาของโรคออทิซึม

ประวัติความเป็นมาของโรคออทิซึม

ประวัติความเป็นมาของโรคออทิซึม slotxo ตำนานเก่าแก่ได้เล่าต่อๆ กันมาว่า มีนางฟ้าลักลอบเอาลูกของมนุษย์ไป แล้วแอบเปลี่ยนเอาลูกของนางฟ้ามาไว้แทน ซึ่งเด็กเหล่านี้ มีหน้าตาน่ารัก สวยเหมือนนางฟ้า แต่มีพฤติกรรมแปลกๆ แตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปอย่างชัดเจน อูทา ฟริท (Uta Frith) ได้เขียนในหนังสือ ออทิซึม โดยกล่าวถึงบุคคลลึกลับที่มีลักษณะ และมีพฤติกรรมแปลกประหลาด จากตำนานกล่าวว่า บาทหลวงจูนิเปอร์ ได้ติดตามเซนต์ฟรานซิสไปแสวงบุญที่กรุงโรม มีประชาชนจำนวนมากมาต้อนรับ แต่บาทหลวงจูนิเปอร์ไม่สนใจเลย ได้แต่เล่นไม้กระดานหก โยกขึ้นลงอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานาน จนกระทั่งประชาชนกลับไปหมด พฤติกรรมเช่นนี้แสดงว่า ท่านไม่สามารถเข้าใจสภาวะทางสังคม และรับรู้ถึงความรู้สึกทางอารมณ์ และการกระทำ ที่จะทำให้ผู้อื่นไม่พอใจ xoslot นางฟ้าลักลอบเอาลูกของมนุษย์ไป แล้วแอบเปลี่ยนลูกของนางฟ้ามาไว้แทน เป็นตำนานเกี่ยวกับที่มาของโรคออทิซึม ค.ศ. ๑๘๐๑ แพทย์ชาวฝรั่งเศส ชื่อ ชอง – มาร์ก กาสปาร์ อีตาร์ […]

การวินิจฉัยโรคออทิซึม(2)

การวินิจฉัยโรคออทิซึม(2)

การวินิจฉัยโรคออทิซึม(2) slotxo 1.2มีการสูญเสียทางด้านการสื่อความหมาย ทั้งด้านการพูด และการไม่ใช้คำพูด รวมทั้งไม่สามารถมีจินตนาการ ในการเล่นได้1.2.1ไม่สามารถแสดงพฤติกรรมสื่อความหมายได้เลยเช่น ไม่มีการส่งเสียง “อือ – ออ” ไม่มีการแสดงออกทางใบหน้า เช่น แสดงถึงการโกรธ การพอใจ ด้วยการยิ้ม หรือหัวเราะ ไม่สามารถสื่อความหมายด้วยท่าทางได้เหมือนเด็กหูหนวก หรือเป็นใบ้ ถ้าเด็กออทิสติกต้องการอะไร มักจะดึงมือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงไปทำให้ เช่น ถ้าเด็กต้องการเปิดประตู ก็จะดึงมือผู้ที่อยู่ใกล้ไปที่ลูกบิดประตูเท่านั้น ไม่สามารถแสดงออกอาการเลียนแบบในการพูด และไม่สามารถสื่อภาษาในการพูดได้ xoslot 1.4เด็กออทิสติกจะขาดจินตนาการในการเล่น ซึ่งเด็กปกติวัย ๓ ขวบขึ้นไป สามารถเลียนแบบผู้ใหญ่ได้เช่น การทำกับข้าว การเล่นขายของ การเล่นเป็นครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูก แต่เด็กออทิสติกจะเล่นโดยการสมมติไม่เป็น เช่น การเล่นละครสมมติให้เป็นสัตว์ต่างๆ การสร้างมโนภาพในการฟังนิทาน หรือการเล่านิทาน เด็กจึงไม่สนใจในการฟังนิทาน ที่เกี่ยวกับการสร้างจินตนาการ ฉะนั้น การสอนหรือการเล่านิทานให้เด็กออทิสติกฟัง ควรจะใช้แบบรูปธรรม […]

การวินิจฉัยโรคออทิซึม

การวินิจฉัยโรคออทิซึม

การวินิจฉัยโรคออทิซึม slotxo การวินิจฉัยกลุ่มอาการออทิซึม คือ การสังเกตถึงความผิดปกติทางพฤติกรรมต่างๆ และรวบรวมไว้เป็นข้อชี้บ่ง ดังต่อไปนี้ xoslot 1.มีความผิดปกติด้านสังคมและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (ต้องพบอย่างน้อย ๒ ข้อ)แสดงพฤติกรรมไม่สนใจใคร มีการกระทำต่อบุคคลหรือสิ่งมีชีวิตอื่นคล้ายสิ่งของ ไม่สามารถมีสัมพันธภาพต่อบุคคล เหมือนเด็กปกติในวัยเดียวกันแสดงพฤติกรรมไม่รู้ร้อนรู้หนาว ไม่รู้จักช่วยเหลือตัวเองจากอันตรายต่างๆไม่สามารถลอกเลียนแบบการกระทำของคนอื่นเล่นกับใครไม่เป็นไม่สนใจที่จะมีเพื่อน ไม่สามารถผูกมิตรกับใคร2.มีความผิดปกติทางด้านการสื่อความหมาย ทั้งด้านการพูด และการสื่อโดยการแสดงท่าทาง (ต้องพบอย่างน้อย ๑ ข้อ)ไม่สามารถแสดงพฤติกรรมสื่อความหมายได้เลยการสื่อความหมายโดยการแสดงท่าทางมีความผิดปกติอย่างชัดเจนขาดจินตนาการในการเล่นมีความผิดปกติอย่างชัดเจนในการเปล่งเสียงพูดมีความผิดปกติอย่างชัดเจนในรูปแบบ และเนื้อหาของการพูดไม่มีความสามารถที่จะสนทนากับใครได้นาน มักจะพูดแต่เรื่องที่ตัวเองสนใจ3.มีการกระทำและความสนใจซ้ำซากอย่างเด่นชัด (ต้องพบอย่างน้อย ๑ ข้อ)เคลื่อนไหวร่างกายซ้ำ ๆคิดหมกมุ่นหรือสนใจส่วนหนึ่งส่วนใดของสิ่งของแสดงความคับข้องใจอย่างมาก ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเขา หรือที่เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เคยทำเป็นประจำ โดยมีรายละเอียดเหมือนเดิมมีความสนใจในขอบเขตที่จำกัด เครดิตฟรี 4.เริ่มพบอาการได้ในช่วงอายุ ๓๐ – ๓๖ เดือนเมื่อรวมข้อปลีกย่อยทั้งหมดจากทุกหัวข้อแล้ว ต้องพบทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๘ ข้อ สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเสมอ คือ จะต้องพิจารณาว่า ความผิดปกติทางพฤติกรรม […]

โรคออทิซึม

โรคออทิซึม

โรคออทิซึม slotxo โรคออทิซึม (Autism) เป็นความผิดปกติในการเจริญของระบบประสาท โดยมีลักษณะเด่นคือความบกพร่องด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการสื่อสาร และมีพฤติกรรมทำกิจกรรมบางอย่างซ้ำ ๆ ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้มักเรียกกันว่าผู้ป่วยออทิสติก อาการแสดงดังกล่าวมักปรากฏในวัยเด็กก่อนอายุ 3 ปี[6] นอกจากนี้ยังมีความบกพร่องด้านสังคมและการสื่อสารที่จัดในกลุ่มใกล้เคียงโรคออทิซึม เรียกว่า Autism spectrum disorder (ASD) อาทิกลุ่มอาการแอสเพอร์เกอร์ (Asperger syndrome) ที่มีอาการและอาการแสดงน้อยกว่า xoslot โรคออทิซึมมีความเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมอย่างมาก แม้ว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจะมีความซับซ้อนและยังไม่สามารถอธิบายกลุ่มอาการ ASD ได้จากปฏิสัมพันธ์หลายยีนหรือการกลายพันธุ์ ผู้ป่วยจำนวนน้อยพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับสารก่อวิรูป (สารที่ก่อให้เกิดความผิดปกติแต่กำเนิด) บางแหล่งข้อมูลเสนอสาเหตุของโรคออทิซึมไว้หลากหลาย เช่น การให้วัคซีนในวัยเด็ก ซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันในปัจจุบัน และสมมติฐานดังกล่าวยังขาดหลักฐานที่เชื่อถือได้ทางวิทยาศาสตร์ ความชุกของกลุ่มอาการ ASD เกิดราว 6 ใน 1,000 คน และเป็นในเด็กชายเป็น 4 เท่าของเด็กหญิง จำนวนผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคออทิซึมพบว่าเพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่ทศวรรษที่ […]